Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az OTH álláspályázata: főosztályvezető

2016.08.24. Nyomtatás

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felvételt hirdet a Járványügyi és Kórházhigiénés Főosztályra

főosztályvezető

munkakör ellátására, határozatlan idejű kormánytisztviselői kinevezéssel az alábbiak szerint.

Munkavégzés helye: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Feladatkör: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi és Kórházhigiénés Főosztályának szervezeti keretei között az alábbi feladatok ellátása:

 • javaslatot tesz a járványügyi szakterületet érintő jogszabályok előkészítésére, illetve hatályos járványügyi jogszabályok módosítására, közreműködik a jogszabály normaszövegének, indokolásának előkészítésében;
 • az országos tisztifőorvos nevében eljárva ellátja az OTH járványügyi szakterületét érintő hatósági feladatokat;
 • folyamatosan kapcsolatot tart a WHO járványügyi tevékenységet koordináló részlegeivel, valamint a hazai érintett szervekkel, szervezetekkel;
 • figyelemmel kíséri az ország járványügyi és kórházhigiénés helyzetét, valamint a hazai védőoltási tevékenységet, szükség esetén javaslatot tesz intézkedések elrendelésére.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség, általános orvos, közegészségtan-járványtan vagy megelőző orvostan szakterületek valamelyikén;
 • kiváló írásbeli és szóbeli kifejezőkészség;
 • stratégiai gondolkodásmód;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

 • közegészségtan/járványtan vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga, esetleg infektológus szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • vezetői gyakorlat
 • angol nyelvtudás, vagy német/francia vagy orosz nyelvtudás.

Jelentkezés módja:

Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, valamint a végzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. Aláírt nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik. Kérjük eljuttatni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztályára e-mailen az allaspalyazat@oth.antsz.hu címre. A tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „főosztályvezető”.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 23.

Elbírálás:

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést folytat és annak eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak.

A munkakör betölthető a pályázat elbírálását követően azonnal.