Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az OTH álláspályázata: epidemiológus

2016.12.27. Nyomtatás

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdet a

Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztályra

e p i d e m i o l ó g u s

munkakör ellátására, határozatlan idejű kormánytisztviselői kinevezéssel az alábbiak szerint.

Munkavégzés helye: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Munkavégzés óraszáma: Heti 40 óra

Feladatkör:

 • népegészségügyi, prevenciós, egészségfejlesztési programok tervezése, monitoring rendszerek tervezése, kidolgozása, végrehajtása,
 • részt vesz lakosság egészségi állapotának monitorozásában, az azt befolyásoló kockázati tényezők felderítésében,
 • közreműködi az ÁNTSZ rutin és ad hoc adatgyűjtéseinek tervezésében, központi koordinációjában, fejlesztésében, az adatok feldolgozásában és az eredmények értékelésében,
 • előkészíti az Országos Szűrési Adatbázisban található adatokat szakmai elemzésre, közreműködik a szűrési programok értékeléséhez szükséges elemzések elvégzésében, segítséget nyújt az OSZR működésével kapcsolatos szakmai, informatikai kérdésekben.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség
 • legalább középfokú aktív angol nyelvtudás
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • jó szervezőkészség és problémamegoldó képesség,
 • proaktív, eredményorientált szemlélet,
 • MS Office irodai alkalmazások magas szintű ismerete,
 • Microsoft EXCEL kimagasló ismeret.

Előnyt jelent:

 • népegészségügyi területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatási tapasztalat,
 • felsőfokú angol nyelvismeret.

Illetmény és juttatások:

 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. év CXCIX törvény alapján.

Jelentkezés módja:

Fényképes részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. Kormányrendelet I. számú melléklete szerinti önéletrajz, amely www.antsz.hu honlapról letölthető), valamint a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Kérjük eljuttatni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztályára e-mailen az allaspalyazat@oth.antsz.hu címre. A beküldéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését:

epidemiológus

Elbírálásának módja:

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Kizárólag a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül születik meg a munkáltatói döntés. A kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést folytat és annak eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

Jelentkezési határidő: 2017. január 30.

Elbírálási határidő:2017. február 28.

A munkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal.