Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Pályázati felhívás: a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet főigazgatói munkakörére

2015.12.02. Nyomtatás

HF-23-22/2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az országos tisztifőorvos pályázatot hirdet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) főigazgatói feladatkörének határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott idejű magasabb vezetői megbízással történő betöltésére.

A főigazgatót az országos tisztifőorvos bízza meg.

Feladat: A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet vezetése, az Intézet tevékenységének tervezése, szervezése és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Pályázati feltételek:

- Általános orvosi oklevél valamint szakorvosi szakképesítés, vagy fogorvosi oklevél valamint szakfogorvosi szakképesítés;

- Egészségfejlesztés területén szerzett szakmai tapasztalat;

- Idegen nyelv ismerete (angol, német, francia);

Előnyt jelent:

- Költségvetési intézmény vezetésében szerzett gyakorlat

A főigazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázathoz csatolandó:

- részletes szakmai önéletrajz;

- a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program;

- a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai;

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás);

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Pályázati határidő: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (Közigállás portál) honlapján történő megjelenést (várhatóan 2015. december 2.) követő 30. nap.

A pályázatokat az országos tisztifőorvosnak címezve, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztályán (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., D épület III. emelet) személyesen kell benyújtani.

Pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-20/B. §-ában, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap.

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.