Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az OTH álláspályázata: főosztályvezető

2017.02.14. Nyomtatás

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felvételt hirdet a Nemzetközi Főosztály

főosztályvezető

munkakör ellátására, határozatlan idejű kormánytisztviselői kinevezéssel az alábbiak szerint.

Munkavégzés helye: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Feladatkör: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Nemzetközi Főosztályának szervezeti keretei között az alábbi feladatok ellátása:

A főosztály munkájának koordinálása és szervezése, különös tekintettel;

―az európai uniós szintű népegészségügyi feladatok megvalósításában való részvétel, koordináció, különös tekintettel az uniós tagságból fakadó feladatok előkészítésére;

―a Szolgálat nemzetközi kapcsolataiból adódó szakmai feladatok összehangolása, koordinálása;

―uniós tagállami kötelezettségből fakadó és azon kívüli, bizottsági, uniós grémiumokban, konferenciákon, workshopokon és egyéb nemzetközi rendezvényeken való szakértői részvétel, külföldi kiküldetés szervezésének, engedélyeztetésének biztosítása a vonatkozó jogszabályok és belső szabályozók alapján,

―a Szolgálat feladatainak ellátásához kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolók, jelentések elkészítésének és azokból származó további feladatok végrehajtásának feladatkörön belüli összehangolása, koordinálása;

―az egyes országokkal és nemzetközi, illetve külföldi intézményekkel, társhatóságokkal való szakmai kapcsolatok kialakításának és fenntartásának elősegítése (nemzetközi networking).

 Szakmai tanácsot, véleményt, tájékoztatást ad az ÁNTSZ feladatkörét érintő kérdésekben szakmai kompetenciájának megfelelően.

Szakmai iránymutatásokat, állásfoglalásokat készít elő, illetve azok kiadását kezdeményezi, részt vesz szakmai megbeszéléseken, konferenciákon.

Pályázati feltételek:

  • egyetemi szintű bölcsész, közgazdasági vagy jogi végzettség
  • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Office, Word, Excel, Access, Internet, gépírás)
  • kiváló írásbeli és szóbeli kifejezőkészség
  • angol nyelv nyelvvizsgával igazolt felsőfokú ismerete, további egy uniós idegen nyelv legalább középfokú ismerete
  • legalább 5 év gyakorlat
  • önálló munkavégzés, megbízhatóság, jó kommunikációs- és szervezőkészség, precizitás
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

Előnyt jelent:

  • vezetői gyakorlat nemzetközi kommunikációval, vagy nemzetközi kapcsolatokkal, európai uniós ismeretekkel kapcsolatos képesítés vagy gyakorlat

Illetmény és juttatások:

  • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. év CXCIX törvény alapján.

Jelentkezés módja:

Fényképes részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. Kormányrendelet I. számú melléklete szerinti önéletrajz, amely www.antsz.hu honlapról letölthető), valamint a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Kérjük eljuttatni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztályára e-mailen az allaspalyazat@oth.antsz.hu címre. A beküldéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „nemzetközi főosztályvezető”

Jelentkezési határidő: 2017. február 28.

Elbírálási határidő:2017. március 28.

Elbírálás:

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést folytat és annak eredményéről a pályázóknak értesítést küld.

Az állás betölthető: elbírálás követően azonnal betölthető.