Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az OTH álláspályázata Közegészségügyi Főosztályra: főosztályvezető-helyettes

2016.06.21. Nyomtatás

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felvételt hirdet a Közegészségügyi Főosztályára

főosztályvezető-helyettes

munkakör ellátására, határozatlan idejű kormánytisztviselői kinevezéssel az alábbiak szerint.

Munkavégzés helye: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Feladatkör: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztályának szervezeti keretei között részvétel az alábbi területen:

 • közreműködik a Közegészségügyi Főosztály SZMSZ, illetve országos tisztifőorvos által jóváhagyott ügyrend szerinti működésben, a jogszabályok által meghatározott feladatok végrehajtásában, ellenőrzi a végrehajtás szabályszerűségét.

 • közreműködik a település- és környezetegészségügy, sugáregészségügy. elemzés és táplálkozás-egészségügy, kozmetikum, gyermek- és ifjúság higiéne, kémiai biztonság, biocid kompetens hatóság, gyógyhelyi és gyógyfürdői szakterület hatósági és egyéb feladatainak koordinálásában.

 • véleményezi a jogszabály- és belső szabályzat tervezeteket.
 • javaslatot tesz a feladatkörét érintő jogszabályok felülvizsgálatára.
 • feladat és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során folyamatos kapcsolatot tart az érintett szervekkel, szervezetekkel, írásbeli kapcsolattartás esetén kiadmányozás rendje szerint.

Pályázati feltételek: 

 • Egyetemi végzettség, orvos szakterülete,
 • angol középfokú nyelvtudás, tárgyalási szintű
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • cselekvő képesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • közigazgatási alap- és szakvizsga.

Jelentkezés módja:

Fényképes szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, valamint a végzettséget, igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. Aláírt nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik. Kérjük eljuttatni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztályára e-mailen a allaspalyazat@oth.antsz.hu címre. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „főosztályvezető-helyettes

Jelentkezési határidő:  2016. július 10.

Elbírálási határidő: 2016. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Márta nyújt, a 476-1220-as telefonszámon.

Elbírálás:

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést folytat és annak eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak.

A munkakör betölthető: elbírálást követően azonnal.