Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az EKI álláspályázata: gyógyszerész

2016.12.01. Nyomtatás

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény alapján

pályázatot hirdet

gyógyszerész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony 2019. április 1-ig tartó határozott idejű, teljes munkaidőben történő közalkalmazotti kinevezéssel, 4 hónap próbaidővel.

A munkavégzés helye:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Állami Egészségügyi Tartalékkészlet részét képező gyógyszerek, kötszerek, egyszerhasználatos anyagok és vegyszerek gazdálkodásával járó feladatok.

Kábítószerek szállításával és raktározásával kapcsolatos feladatok.

Az Állami Egészségügyi Tartalék meghatározott szavatossági idejű készleteinek esetében a szavatossági idő figyelemmel kísérése és azok időben történő cseréjének lebonyolítása.

Raktárak közötti áttárolások megszervezése.

A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet szerinti nagykereskedelmi tevékenység végzésére történő felkészülés előkészítése, később a tevékenység működtetése (vonatkozó minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, működtetése).

Illetmény és egyéb juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. bértáblája, az Intézet közalkalmazotti szabályzata figyelembevételével, közös megegyezés alapján kerül sor.

Pályázati feltételek:

  • egyetem, gyógyszerész szakon szerzett végzettség;
  • a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képzési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 3. § (1) pontjában felsorolt tantárgyakra vonatkozó képzésben részesülés
  • Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete;
  • büntetlen előélet;
  • magyar állampolgárság;
  • cselekvőképesség;

Előnyt jelent:

Gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnél a gyógyszerkészítmények és hatóanyagok minőségbiztosításában szerzett gyakorlat.

A Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz;

motivációs levél (bérigény megjelöléssel);

iskolai végzettséget igazoló iratok másolata;

szakmai képesítéseket igazoló iratok másolata;

erkölcsi bizonyítvány – pozitív elbírálást követően;

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betöltésének időpontja:

A pályázatok elbírálását követően.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. december 21.

A pályázat benyújtható:

postai úton: 1461 Bp. Pf.: 292. címre;

elektronikus úton: eki@eki.hu;

vagy személyesen az Intézet központi telephelyén (1088 Bp., Szentkirályi u. 21.);

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást Haláchy Enikő (+36-30-597-5393) tartalékkészlet gazdálkodási osztályvezető nyújt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatást követő értesítés.

Közzététel időpontja: 2016. december 01.