Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az OEK álláspályázata: műszermérnök

2015.03.13. Nyomtatás

Országos Epidemiológiai Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az

Ellátási, Tanácsadó és Pályázati Irodába


műszermérnök

munkakör betöltésére.

Pályázati azonosító szám: ETP-Humán/25-1/2015

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű. Próbaidő: 4 hónap.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Ellátási, Tanácsadó és Pályázati Iroda vezetőjének közvetlen irányítása mellett az OEK gépészeti és orvostechnológiai műszerparkjának működésének felügyelete.

A laboreszközök és műszerpark üzemeltetésének, karbantartásának, javításának és kalibrálásának szervezése.

Kapcsolattartás a szakmai osztályokkal, szervizekkel, karbantartókkal.

Karbantartási szerződések előkészítése, javaslattétel azok megkötésére.

Nyilvántartások vezetése.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

mérnöki diploma,

5 év feletti szakmai tapasztalat, előny: egészségügyi területen szerzett tapasztalat,

gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- elhivatottság;

- rugalmasság,

- nyitottság új feladatokra

Elvárt kompetenciák:

- önállóság,

- együttműködés az ellátást igénylő osztályokkal, kollégákkal

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Postai úton! Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, referencia (ha van), elérhetőség, erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az igénylés igazolásának másolata. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának átnézéséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vad Edit, a 06-1-476-1102 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Országos Epidemiológiai Központ címére történő megküldésével (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: ETP-Humán/25-1/2015 valamint a munkakör megnevezését: Műszermérnök.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után, a Bíráló Bizottság dönt a felvételről. A benyújtott pályázatok megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben igényt tart a pályázati anyagára, ezt írásban jelezze! A pályázókat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oek.hu honlapon szerezhet.