Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az OEK álláspályázata: Koordinátor

2015.09.11. Nyomtatás

 Országos Epidemiológiai Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Országos Epidemiológiai Központ
Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ

Koordinátor
munkakör betöltésére.

Álláspályázat száma: ETPHumán/167/2015

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, 3 hónap próbaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A kábítószer - fogyasztással összefüggő fertőző megbetegedések szakterületén az adat- és információszolgáltatás biztosítása;
 • Az ártalomcsökkentés szakterületén az adat- és információszolgáltatás biztosítása;
 • Kapcsolattartás a szakterület nemzeti szakértőivel, tevékenységük támogatása;
 • Részvétel a szakmai kiadványok szerkesztésében;
 • Részvétel a Központ külföldi, illetve belföldi partnereivel való kapcsolattartásban, rendezvények szervezésében;
 • Részvétel a Központ és az EMCDDA által szervezett továbbképzéseken.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség
 • Társadalomtudományi egyetemi diploma,
 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Spanyol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • Legalább 6 év tapasztalat az EMCDDA kulcsindikátorok területén

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű Statisztikai- matematikai adatelemzési módszerek területén szerzett tapasztalat,
 • Szakterülethez kapcsolódó tudományos publikációk

Előny:

 • Német középfokú C típusú általános nyelvvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:  2015. szeptember 28.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Országos Epidemiológiai Központ címére történő megküldésével (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ETPHumán/167 /2015, valamint a munkakör megnevezését: Koordinátor.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat részét képezik: fényképes, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, elektronikus értesítési cím, erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy a kérvény benyújtásának igazolása), valamint arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Amennyiben a felsorolt dokumentumok másolata nem kerül csatolásra, a pályázat érvénytelennek számít és nem kerül elbírálásra. A benyújtási határidő napján csak a tértivevénnyel, sürgősséggel feladott pályázatokat fogadjuk el.


A pályázat elbírálásának határideje:  2015. október 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.oek.hu – 2015. szeptember 11.
 • www.antsz.hu -  2015. szeptember 11.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el, a pályázatok kezelése során. Amennyiben megpályázza a fenti állást, hozzájárul adatai kezeléséhez.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oek.hu honlapon szerezhet.