Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az OTH álláspályázata: országos tisztiorvos

2016.12.27. Nyomtatás

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdet a

Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztályra

o r s z á g o s t i s z t i o r v o s

munkakör ellátására, határozatlan idejű kormánytisztviselői kinevezéssel az alábbiak szerint.

Munkavégzés helye: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Munkavégzés óraszáma: Heti 40 óra

Feladatkör:

·az Országos Tisztifőorvos (OTF) és a helyettes OTF-ek felkérésére a főosztály feladatkörébe tartozó szakmai kérdésben állást foglal, véleményez, illetve koordinációs feladatokat lát el a különböző szervezeti egységek között az ÁNTSZ egészét érintő ügyekben;

·közreműködik az ÁNTSZ-t érintő stratégia és stratégiai jelentőségű jogszabálytervezetek, intézkedések előkészítésében, véleményezésében;

·részt vesz az ÁNTSZ szervezeti egységei, valamint a területi népegészségügyi szervek birtokában levő adatvagyon menedzselésében, fejlesztésében;

·részt vesz a területi népegészségügyi szervek egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel, az egészség megőrzésével és a népegészségügyi célú szűrésekkel kapcsolatos feladatainak összehangolásában, szakmai felügyeletében és értékelésében;

·közreműködik a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok szakmai támogatásában, felügyeletében és értékelésében;

·részt vesz országosan kiterjesztendő népegészségügyi, egészségfejlesztési tartalmú programok kidolgozásában, bevezetésében és értékelésében.

Pályázati feltételek:

·általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés

·legalább középfokú, tárgyalóképes angol nyelvtudás

  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
  • önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzés,
  • megbízhatóság,
  • jó szervezőkészség és problémamegoldó képesség,
  • proaktív, eredményorientált szemlélet,
  • MS Office irodai alkalmazások magas szintű ismerete.

Előnyt jelent:

·népegészségügyi területen szerzett szakmai tapasztalat,

·felsőfokú angol nyelvismeret

·közigazgatási szakvizsga,

·közigazgatási tapasztalat.

Illetmény és juttatások:

  • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. év CXCIX törvény alapján.

Jelentkezés módja:

Fényképes részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. Kormányrendelet I. számú melléklete szerinti önéletrajz, amely www.antsz.hu honlapról letölthető), valamint a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Kérjük eljuttatni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztályára e-mailen az allaspalyazat@oth.antsz.hu címre. A beküldéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését:

országos tisztiorvos

Elbírálásának módja:

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Kizárólag a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül születik meg a munkáltatói döntés. A kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést folytat és annak eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

Jelentkezési határidő: 2017. január 27.

Elbírálási határidő: 2017. február 27.

A munkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal.