Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az OTH álláspályázata: település- és környezetegészségügyi ügyintéző

2016.07.22. Nyomtatás

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felvételt hirdet a Közegészségügyi Főosztályára

település- és környezetegészségügyi ügyintéző

munkakör ellátására, határozatlan idejű kormánytisztviselői kinevezéssel az alábbiak szerint.


Munkavégzés helye: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Feladatkör: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztályának szervezeti keretei között részvétel az alábbi területeken:

 • vízzel érintkező anyagok, termékek nyilvántartásba vétele,
 • ivóvízzel érintkező technológiák ivóvízbiztonsági engedélyezése,
 • természetes és medencés fürdővíz vizsgáló laboratóriumok feljogosítása,
 • részletes ivóvízminőségi vizsgálat alóli felmentés engedélyezése,
 • mikrobiológiai vagy vegyi készítmény forgalmazásának nyilvántartásba vétele,
 • elsőfokú szakhatósági tevékenység (veszélyes hulladék szállítási, kereskedelmi, közvetítői, közszolgáltatási engedélyezésben),
 • másodfokú szakhatósági tevékenység (vízjogi, előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban),
 • beszámoló, előterjesztés, szakmai eljárásrend, szakmai állásfoglalás készítése,
 • javaslattétel, előkészítés és részvétel jogszabályban szabályozott fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztályainak ellenőrzésein,
 • a főosztály tevékenységi körét érintő jogszabály tervezetek, módosítási tervezetek előkészítése, véleményezése, javaslattétel jogszabályok felülvizsgálatára.

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.
 • Magyar állampolgárság.
 • Egyetemi végzettség vegyész, környezetmérnök, biomérnök, főiskolai végzettség közegészségügyi felügyelő, népegészségügyi ellenőr szakterületek valamelyikén.
 • Angol nyelvtudás középfokú, tárgyalási szintű.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

Előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat.
 • Közigazgatási alap- és szakvizsga.

Jelentkezés módja:

Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, valamint a végzettséget, igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. Aláírt nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik. Kérjük eljuttatni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Humánpolitikai Főosztályára e-mailen az allaspalyazat@oth.antsz.hu címre. A tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „település- és környezetegészségügyi ügyintéző”.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 16. 

Elbírálás: 2016. szeptember 2. 

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést folytat és annak eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak.

A munkakör betölthető: elbírálást követően azonnal. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Márta nyújt, a 06-1/476-1220-es telefonszámon.