Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdet projektek, pályzatok pénzügyi asszisztensi munkakörére

2015.05.12. Nyomtatás

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdet a TIOP, KMOP, TÁMOP, ÁROP, EKOP, EFOP, KEOP keretében megvalósuló projektek, valamint elbírálás alatt álló pályázatok keretében

pénzügyi asszisztens

munkakör ellátására, Munka törvénykönyve alapján az alábbiak szerint.

Munkavégzés helye:

 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, IX. kerület Albert Flórián út 2-6.

Munkavégzés óraszáma: Heti 40 óra.

Feladatkör:

 • projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók munkájának pénzügyi adminisztratív szempontú támogatása;
 • a konzorciumi pénzügyi vezető útmutatásai alapján különféle kimutatásokhoz háttér analitikák (táblázatok) készítése, többek között likviditási tábla, pénzügyi ütemezés tábla;
 • az OTH Projektigazgatósága által kért egyéb pénzügyi kimutatások elkészítése, többek között a HR terv és költségvetés megvalósulásáról, a projektre elszámolt költségekről, maradványokról;
 • a projekt pénzügyi útmutatója alapján kért pénzügyi jelentések összeállításában való közreműködés, továbbá ajánlattételi felhívások, döntési jegyzőkönyvek, teljesítésigazolások, munkaidő nyilvántartások, kötelezettségvállalások (szerződések, megrendelők, célfeladatok, stb.), előre megadott szempontrendszer (checklist) szerinti, pénzügyi szemléletű ellenőrzése, továbbá pénzügyi ellenjegyzésre előkészítése. A számlák és analitikus bizonylatok előre megadott szempontrendszer (checklist) szerinti pénzügyi szemléletű ellenőrzése, továbbá pénzügyi ellenjegyzésre előkészítése;
 • a kötelezettségvállalások és egyéb pénzügyi dokumentumok, számlák ellenjegyeztetésének és aláíratásának nyomon követése a belső szabályzatoknak megfelelően;
 • a kifizetési kérelmek összeállításával kapcsolatos feladatok ellátása (pl.: összesítők, nyilatkozatok, meghatalmazások, kísérő levél készítése, számlák, összesítők EMIR-be való feltöltése, fénymásolása, záradékolása, stb.);
 • a kifizetési kérelmek, változás bejelentések, a tervmódosítási javaslatokból fakadó támogatási szerződés módosítások pénzügyi dokumentációjának elkészítése, a projektmenedzsment aktív támogatása;
 • a (konzorciumi) pénzügyi vezető útmutatásai alapján a különféle hiánypótlások elkészítésében való közreműködés, továbbá a helyszíni ellenőrzéseken a pénzügyi ellenőrzés segítése;
 • a könyvvizsgáló, számviteli és pénzügyi munkatársak, belső ellenőr munkájának támogatása;
 • a beszerzett eszközökhöz átadás-átvételi jegyzőkönyvek készítése, az eszközök évenkénti leltározásának elvégzése, továbbá egyéb pénzügyi tárgyú adminisztráció biztosítása (pl. levelezés, egyéb ügyintézés, archiválás stb.), továbbá kapcsolattartás az OTH (fő)osztályaival.

Elvárások:

 • legalább középfokú – közgazdasági – végzettséggel és minimum 2 év uniós projekt pénzügyi végrehajtásban szerzett tapasztalattal bír.
 • magas szintű ismeretekkel rendelkezik az irodai számítógépes alkalmazások terén, kiemelten az excel táblázatkezelőt illetően.
 • EMIR rendszer magas szintű felhasználói ismerete.
 • hatékony, precíz, önálló munkavégzésre képes, munkájára igényes személyiség, aki magas kooperációs hajlandósággal bír, monotonitástűrő képessége és munkabírása kiemelkedő.

Előnyt jelent: előnyt jelent, ha ismeri a Forrás SQL rendszert, továbbá, ha az uniós projektekben szerzett releváns tapasztalata meghaladja a 3 évet.

Illetmény: Projektek és pályázatok költségvetése szerint.

Kérjük, fizetési igényének megjelölését a pályázatában.

Jelentkezés módja:

A fényképes részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatait, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, kérjük eljuttatni az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz e-mailen a projektmenedzsment@oth.antsz.hu címre. A tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „pénzügyi asszisztens ”.

Az önéletrajz minta letölthető az ÁNTSZ honlapról (www.antsz.hu) az álláspályázatok menüpont alatt.

A szerződéskötés feltétele, hogy a munkába állás megkezdésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezzen a jelölt. Ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, akkor az erről szóló igazolást kell benyújtani.

Jelentkezési határidő: 2015. május 30.

A munkakör betölthető: elbírálást követően azonnal

A pályázatok elbírálásának módja:

A pályázatokat bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

Budapest, 2015. május 4.