Főoldal » Felső menü » Rólunk » Álláspályázatok

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az OTH álláspályzata: szakmai munkatárs

2015.05.19. Nyomtatás

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdet a

Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály Védőnői Módszertani Osztályára (továbbiakban: VMO)

VMO szakmai munkatárs

munkakör ellátására, 2 fő határozatlan idejű kormánytisztviselői kinevezésével az alábbiak szerint.

Munkavégzés helye: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Munkavégzés óraszáma: Heti 40 óra

Feladatkör:

· Közreműködés a Védőnői Módszertani Egység szakmai feladatainak ellátásában.

A VMO feladatai:

· Közreműködik a korszerű szakmai ismeretek közvetítésében, beleértve a szülők ismereteinek bővítését, és az egészségügyi alapellátók felkészültségének támogatását.

· Közreműködik a TÁMOP 6.1.4. projekt keretében kifejlesztett védőnői módszertani elemek szakmai fenntartásában, egyéb korszerű védőnői módszertanok elterjesztésében, fejlesztésében és más módon történő szakmai támogatásában.

· Kezdeményezi, segíti a modellprogramok, jó gyakorlatok gyakorlatban történő bevezetését, megvalósítását.

· Együttműködik a védőnőket érintő képzések, továbbképzések tervezésében, szervezésében, tananyagok akkreditációra való előkészítésében, az akkreditáció megújításában, és a kapcsolódó tevékenységekben.

· Közreműködik a védőnői informatikai rendszer (eVIR) működésének szakmai irányításában.

· Felkérésre közreműködik a védőnői szakterületek szempontjából releváns kutatásokban, felmérésekben, nyilvántartást vezet a területhez köthető kutatásokról.

· Részt vesz a védőnőket érintő népegészségügyi feladatok, projektek, rendkívüli adatgyűjtések, felmérések tervezésében, szervezésében.

· Részt vesz pályázatfigyelésben, forrásteremtésben.

Pályázati feltételek:

· védőnői képesítés (főiskolai/egyetemi oklevél),

· legalább 7 év szakmai gyakorlat

· magyar állampolgárság

· büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

· magas szintű munkabírás, kiváló munkatempó

· kiváló problémamegoldó képesség

· motiváltság és eredmény orientáltság

· pontosság és megbízhatóság

· csapatmunkára, együttműködésre való képesség

Előnyt jelent:

  • kutatási tapasztalatok (kutatások megtervezésében való részvétel, adatbázis kezelés, értékelés, elemzés)
  • képzésszervezési tapasztalat
  • népegészségügyi területen szerzett szakmai tapasztalat
  • egészségpolitikai, egészségügyi menedzser ismeretek
  • középfokú, vagy magasabb szintű angol nyelvismeret

Illetmény és juttatások:

  • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. év CXCIX törvény alapján.

A pályázathoz csatolandó:

· részletes szakmai önéletrajz

· motivációs levél

· végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás)

· nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

Jelentkezés módja:

A fényképes részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatait, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, kérjük eljuttatni az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz e-mailen a projektmenedzsment@oth.antsz.hu címre. A tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „VMO szakmai munkatárs”.

Az önéletrajz minta letölthető az ÁNTSZ honlapról (www.antsz.hu) az álláspályázatok menüpont alatt.

A szerződéskötés feltétele, hogy a munkába állás megkezdésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezzen a jelölt. Ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, akkor az erről szóló igazolást kell benyújtani.

Elbírálásának módja:

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Kizárólag a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül születik meg a munkáltatói döntés. A kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést folytat és annak eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

Jelentkezési határidő: 2015. június 15.

Elbírálási határidő: 2015. június 26.

A munkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal.