Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » ÁROP-1.A.4-2012-2012-0007

Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása (ÁROP-1.A.4-2012-2012-0007)

2014.03.12. Nyomtatás

Összefoglaló

A projektben nagyon fontos technikai jellegű fejlesztésre, az ÁNTSZ nyilvántartásainak egyik alappillérét jelentő törzsadatok minőségének a javítására kerül sor. A nyilvántartások alapját biztosító központi törzsadattár adatminőségének javítása megalapozza, és jelentős mértékben hozzájárul mind az ÁNTSZ, mind pedig a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó szereplők hatékony és pontos munkavégzéséhez. Mindez előfeltétele annak, hogy az OTH és az egész ÁNTSZ sikerrel vegyen részt az egyes ágazati projektekben. A projekt keretein belül kizárólag a saját nyilvántartások adatminőségének javítása valósul meg.

A törzsadatok minőségének javítása érdekében elvégzett feladatok célja, hogy megoldások szülessenek a központi törzsadatok adatellenőrzésére, adatminőségének javítására, konkrétabban a hibák, hiányosságok, egyszerűsítések, duplikációk, multiplikációk kiszűrésére, a folyamatok egyszerűsítésére. Szabályozott folyamatok kidolgozására kerül sor annak érdekében, hogy a központi törzsadatok rögzítése kontrollált módon történjen. Az adatfelvételi és adatrögzítési eljárásra vonatkozó módszertanok kidolgozásának elsődleges célja a törzsadatok minőségének és naprakészségének megteremtése, ezáltal az adatminőség javítása.

Az ÁNTSZ törzsadatait biztosító meglévő folyamatok, eljárások módosítása lehetővé teszi az adattisztítással kapcsolatos feladatok megvalósítását, a nyilvántartások javításához szükséges migráció előkészítését, és részben – a szükséges mértékig történő – elvégzését.

Főbb adatok

Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
Projekt megvalósításának időszaka: 2013. április 1. – 2014. január 31.
Elfogadott, elszámolható összköltség: 103.096.800 Ft.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt száma: ÁROP-1.A.4-2012-2012-0007
Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: MAG – Magyar gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

 Célcsoportok

A projekt elsősorban az ÁNTSZ-OTH munkatársait, valamint a rendszerrel kapcsolatba kerülő egészségügyi szakigazgatási szervek munkatársai jelennek meg közvetlen célcsoportként.

Közvetve célcsoportként jelennek meg azok is, akik ügyfélként kapcsolatba kerülnek a rendszerrel. 

A projekt feladata

A projekt során az alábbi főbb feladatok kerülnek elvégzésre:

  • A jelenlegi törzsadat-struktúra kiegészítésre kerül az OEP kód rögzítésének lehetőségével, a törzsadat-rögzítés folyamata kiegészül a kiegészítő adatok rögzítésének módjával és az adatok kezelésének egyéb feladataival, egyúttal az OEP által nyilvánosan elérhetővé tett OEP kódokkal a meglévő törzsadatok gazdagítása is megtörténik. (Belső rendszer kiegészítése, tisztítása)

  • Az ügyiratkezelő rendszer és a törzsadatbázis ún. félautomatikus frissítési összekapcsolása, mely lehetővé teszi az adatok adatbázis szintű átemelése mellett a releváns adatok szakértői ellenőrzését (data steward). Tekintve, hogy az időszakonként (hetente) átemelendő új adatok mennyisége emberi léptékű (átlagosan 100-150 rekord hetente), az emberi, nem automatizált, egyúttal szakmai kompetenciák által támogatott ellenőrzése a frissítési eljárás fontos részét képezi.  (Saját alkalmazások)

  • Meglévő nyilvántartások (belső) adatminőségének javítása.

  • Adatminőség kialakításához, fenntartásához kapcsolódó szabályozások (belső) kialakítása.

A fentieken túl a központi törzsadatok OEP kóddal történő adatgazdagítása érdekében olyan megoldások kialakítását valósítja meg, mely segíti, lehetővé teszi a más törzsadatbázisokkal történő összehangolás lehetőségét.

Az iratkezelő rendszer törzsadatainak felhasználásával megvalósuló központi törzsadattár frissítése hozzájárul a szervezet részben széttagolt, egymással nem megfelelően kommunikáló nyilvántartásai adatkapcsolati módjainak szabályozásához, folyamatának javításához.

A projekt eredménye

A tervezett feladatok elvégzésének eredményeképpen javulni fognak az OTH belső folyamatai, a tevékenységéhez kapcsolódóan kialakított kapcsolatok közötti kommunikáció, melyek hozzájárulnak a kapcsolattartás felgyorsulásához.