Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése - EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

2017.10.17. Nyomtatás

A Széchenyi 2020 program keretében 2017 tavaszán elindult "A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése" projekt, amely 5,7 milliárd forintból valósítja meg az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek és családjaik hatékonyabb, a szükségletekhez jobban igazodó, magasabb színvonalú ellátását.

A projekt elsődleges célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. A gyermekút kialakítása kapcsán az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a diagnózis pontos felállítása érdekében egységes szűrési, mérési, vizsgálóeljárások, valamint irányelvek, protokollok kerülnek bevezetésre.

A projekt törekszik az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek tudásának bővítésére, amelynek keretében az ellátórendszerről, a társágazati szereplők feladatairól, kompetenciáiról, az együttműködésük mikéntjéről, a köztük lévő és a szülőkkel való kommunikációról kapnak ismereteket.

A szülők gyermekük fejlődésével, az ellátórendszerrel, a továbbküldési utakkal kapcsolatos ismereteinek bővítése növeli a szülők kompetencia érzését, önértékelését, ugyanakkor csökkenti - különösen a hátrányos társadalmi helyzetben élők – elszigeteltségét.

Az ágazatközi szolgáltatási modell hátteréül szolgáló informatikai szakrendszerek összekapcsolásra kerülnek, melynek köszönhetően a gyermek fejlődése nyomon követhetővé válik.

A projektben az OKI feladata a projektet kiszolgáló informatikai háttér létrehozása, az ágazatban lévő adatok egy, ún. kompozit alkalmazásba rendezése.

A gyermekek életútjának nyomon követése, esetleges ellátásba kerülésének egyik fontos tényezője a társágazatok (köznevelés, egészségügy, szociális) közötti kapcsolat kiterjedtsége, intenzitása, minősége. A fenti ágazatok a hatékony információáramlás érdekében jelenleg is rendelkeznek elektronikus kommunikációs eszközökkel, azonban ezek csak a saját ágazatukon belüli kommunikációra terjednek ki, a társágazatokkal jelen pillanatban nem kommunikálnak, ágazati elszigetelt rendszerekként működnek. Az OKI által vezetett Informatikai (IT) alprojekt célja, hogy a fenti hiányosságokat kiküszöbölje egy ágazatközi központi kiszolgáló létrehozásával, amelyen keresztül kommunikálni tudnak az intézményi adatáramlásba bevonni kívánt IT szakrendszerek, úgy, hogy továbbra is önállóan működőképesek maradjanak. Megtörténik a koragyermekkori információáramláshoz szükséges adatkörök figyelembevételével az ágazatok informatikai rendszereinek egyenkénti felülvizsgálata, pontos és jól megfogalmazott szakmai szempontok alapján a szakrendszerek továbbfejlesztése és illesztése az ágazatközi kommunikációs szolgáltatásokhoz. Az IT alprojektben létrehozott fejlesztések, szolgáltatások hatására létrejön az ágazatok közötti kommunikációs kapcsolat, mindezek által javul és felgyorsul köztük az információáramlás, mely segíti az köznevelési, szociális és egészségügyi ágazatok szakembereinek munkáját, így hozzájárulva a gyermekek fejlődéséhez, ellátásához és nyomon követéséhez.

Az egységes gyermekút megvalósítása, a szakemberek kompetenciájának szélesítése, a koordinatív funkció bevezetése és a szülői tájékozottság növelése hatékonyabb szolgáltatásokat és a családokat fókuszba helyező, támogató ellátórendszert eredményez.

A projektet megvalósító konzorcium:

  • Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO NK Kft), konzorciumvezető

  • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), konzorciumi partner

  • Klebelsberg Központ (KK), konzorciumi partner

  • Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), konzorciumi partner

  • Országos Közegészségügyi Intézet (OKI), konzorciumi partner

  • Oktatási Hivatal (OH), konzorciumi partner

A projekt címe: A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 5 700 000 000 Ft 

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. január 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

A pályázatról bővebben az alábbi elérhetőségen lehet tájékozódni:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-195-vekop-16-a-kora-gyermekkori-intervenci-gazatkzi-fejlesztse