Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » EKOP-2.A.2-2012-2012-0011

Nemzeti információs rendszer az emberi célú vízfelhasználás környezet-egészségügyi felügyeletére

2014.09.30. Nyomtatás

Új, a vízfelhasználással kapcsolatos nemzeti információs rendszert hozott létre az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az Országos Környezetegészségügyi Intézettel együttműködve. A rendszer felgyorsítja az ügyintézést az ügyfelek számára, hatékonyan támogatja az adatok komplex elemzését, valamint az adatszolgáltatást a kormányzati szervek, turisztikai szektor és a lakosság számára. Az úgynevezett humán vízhasználatokra vonatkozó nemzeti információs infrastruktúra (HUMVI) projekt az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program terhére, az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg, összesen 395,4 millió forint ráfordítással.

A magyar társadalom szinte mindenfajta személyes felhasználáshoz tiszta ivóvizet, illetve meghatározott összetételű speciális vizet (gyógy-, fürdő-, ásványvizet) használ. Mind a lakosság, mind a média fokozott figyelemmel kíséri az úgynevezett humán felhasználású vizek minőségére vonatkozó információkat. A korábbi rendszerbe az adatok jelentős, akár fél éves késéssel érkeztek, és mind az adatszolgáltatás, mind az adatelemzés nagy emberierőforrás-igényű volt. Az orvosi kutatások számára nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű információ a vízminőség és a lakosság egészségi állapota közti összefüggésekről. Ugyanez igaz volt a fürdővizekre és gyógyvizekre is: az adatok korszerűtlen módon, későn, csak megyei bontásban jutottak el az azt feldolgozó szakemberekhez. Mindez megnehezítette a turisztikai szektor tájékoztatását is. Az emberi fogyasztásra szánt, hazai és külföldi eredetű ásvány- és gyógyvizek esetében is kevés volt a nyilvánosan hozzáférhető, szakmailag hiteles információ azok ásványianyag tartalmáról, és élettani hatásairól.

Szükség volt tehát egy, a felügyeletet támogató, korszerű, naprakész információkat szolgáltatni és továbbítani képes informatikai rendszer kiépítésére. A gyorsreagálási képességet növelő komplex informatikai rendszer (OTH Szakrendszeri Informatikai Rendszer, OSZIR) részeként létrejövő humán vízhasználatokra vonatkozó nemzeti információs infrastruktúra, a HUMVI lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést, az információk országos lefedettségű gyűjtését, elemzését, feldolgozását. A korszerűen kezelt adatok felhasználásával lehetővé vált a kockázatok elemzése, kezelése, valamint az érintettek megfelelő, napra kész tájékoztatása (pl. lakosság, önkormányzatok, kormányzat, Európai Unió, ENSZ, OECD, WHO, turisztikai szektor, laboratóriumok). Az új rendszer lehetőséget ad a vízügyi ágazat más adatbázisaival való online összeköttetés kialakítására. Végül a szakma szempontjából nagyon fontos, hogy a rendszer képes a jövőbeni hazai és európai uniós jogszabályok gyors és szakszerű integrálására.

A projektről bővebben a https://www.antsz.hu/projektek oldalon olvashatnak.