orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Biocid

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Európai ellenőrzés indul: A vegyszert tartalmazó termékek biztonsági csomagolását vizsgálják

2015.06.04. Nyomtatás
Twitter

A nyáron 15 európai ország kezdi meg a lakossági forgalomba kerülő, veszélyes anyagokat és keverékeket tartalmazó termékek gyerekbiztos zárainak ellenőrzését. Magyarországon a vizsgálatokat a járási hivatalok népegészségügyi osztályai végzik, az Országos Közegészségügyi Központ szakmai támogatása mellett.

Egy vegyi anyagot vagy keveréket tartalmazó termék zárása akkor tekinthető gyerekbiztosnak, ha azt a nyitáshoz szükséges erőkifejtés, vagy koordinált kézmozgás miatt a kisgyerekek többsége nem tudja kinyitni, ugyanakkor a felnőtteknek nem okoz gondot a nyitás. A követelményeknek való megfelelés szabványosított feltételek mellett tesztelendő, melyről tanúsítvány is számon kérhető.

A vegyi anyagokra vonatkozó európai uniós jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését koordináló, az Európai Vegyianyag-ügynökség égisze alatt működő ún. Fórum közös, kísérleti projektet indított a gyerekbiztos zárak ellenőrzésére. A Fórum rendszeresen indít közös projekteket az egységes uniós ellenőrzési gyakorlat kialakítására: útmutatót és kérdőívet dolgoz ki a tagállamok kémiai biztonsági felügyelői számára.

A gyerekbiztos zárakat ellenőrző projektet az elmúlt hónapokban készítették elő, a felügyelők az ellenőrzéseket az év második felében végzik, az eredmények összegzése és kiértékelése pedig 2016 első felében történik majd. Az ellenőrzési fázisban Európa-szerte több száz termék csomagolását, zárását fogják ellenőrizni. Ebbe az akcióba kapcsolódik be hazánk is. Ha az anyag vagy keverék veszélyessége alapján a csomagolást gyerekbiztos zárással kell ellátni, akkor a felügyelők ellenőrzik a zárak meglétét és megfelelőségét is.

A gyerekbiztos zárást megkövetelő termékek száma 2015. június 1-jétől várhatóan bővül, mivel az új jogszabályi előírások értelmében, a koncentrációs határértékek szigorodása miatt egyes, eddig irritatív keverékek már maróként osztályozandók, és ebben az esetben már követelmény a gyerekbiztos zárás.

Fontos tudni, hogy a veszélyes keverékeket tartalmazó termékek esetén a fokozott biztonság érdekében a csomagolással szemben egyéb kritériumokat is támaszt a vegyi anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó uniós jogszabály. Így a csomagolás nem keltheti fel a gyermekek érdeklődését (pl. a formája miatt), illetve nem tévesztheti meg a fogyasztókat azzal, hogy hasonlít valamely élelmiszerhez, állateledelhez, gyógyhatású készítményhez vagy kozmetikumhoz. További követelmény, hogy a csomagoláson (pl. flakonon) a vakokat és gyengén látókat figyelmeztető, tapintással érzékelhető jelzés is legyen. A kémiai biztonsági felügyelők ezek meglétét szintén ellenőrizni fogják.

Ha egy termék nincs ellátva gyerekbiztos zárral, megfelelő tapintással érzékelhető figyelmeztető jelzéssel vagy a csomagolás megtévesztő, akkor a felügyelők – figyelemmel a termék jelentette egészségügyi veszélyekre – felfüggeszthetik annak forgalmazását a hiányosságok kijavításáig. Ha az érintett nem tesz eleget a hatóság előírásainak, akkor 10 millió forintig terjedő bírsággal is sújtható.

Természetesen a megfelelő csomagolás mit sem ér, ha vegyszereinket otthon nem használjuk és tároljuk megfelelően, így különösen, ha a gyerekek számára elérhető helyen tartjuk azokat vagy nem zárjuk vissza jól a kupakokat. Magyarországon évente ezernél is több véletlen mérgezés történik háztartási vegyszerekkel (jellemzően tisztítószerekkel, fagyállóval, maró szerekkel, oldószerekkel, hígítókkal), amely mérgezések 50%-a gyerekeket érint. Ezért az ÁNTSZ ezúttal is felhívja a figyelmet arra, hogy a különböző veszélyes anyagokat a gyermekek számára elérhetetlen helyen, pl. magas polcon, megfelelően lezárva kell tartani.

Országos Közegészségügyi Központ
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu