orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Biocid

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Vegyi anyagokkal foglalkozik? – Itt az idő! Minden anyagra és keverékre alkalmazni kell a CLP rendelet előírásait

2015.06.04. Nyomtatás
Twitter

A vegyi anyagokkal foglalkozó cégeknek számos előírást kell betartaniuk, többek közt a veszélyességi osztályozással, címkézéssel és csomagolással kapcsolatos CLP rendelet rendelkezéseit is. A CLP követelményekre történő átállás kétlépcsős formában történik. Az anyagokat 2012. december 1-től kizárólag a CLP követelményeknek megfelelően lehet forgalomba hozni, míg a keverékekre vonatkozó határidő 2015. június 1.

Az alábbiakban áttekintheti a vonatkozó CLP kötelezettségeket, melyek elmulasztása kémiai biztonsági szankciókat vonhat maga után.

Ha Ön keveréket állít elő, importál, esetleg kész keveréket különböző kiszerelési egységekbe áttöltve hoz forgalomba:

 • CLP kritériumoknak megfelelő osztályozás, címkézés és csomagolás
 • biztonsági adatlap aktualizálása a CLP információkkal

Ha Ön forgalmazó:

 • CLP kritériumoknak megfelelő címkézés és csomagolás
 • biztonsági adatlap aktualizálása a CLP információkkal


Ha a fenti tevékenységek során nem változtat az összetételen, akkor a CLP kötelezettségek teljesítéséhez átveheti az EU-n belüli szállítói láncon keresztül érkező osztályozási információkat.

Ha Ön a veszélyes keverékében lévő anyagot gyártja vagy importálja, és az anyag önmagában

 • REACH szerint regisztrálandó vagy
 • a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve a CLP rendelet értelmében veszélyes és a fenti rendeletek bármelyikében szereplő koncentráció határértéket meghaladóan kerül forgalomba, ezáltal hozzájárul a keverék veszélyességéhez, akkor

  • az anyag bejelentése az ECHA osztályozási és címkézési jegyzékébe


Ha Ön árucikket állít elő vagy importál:

 • az árucikkben lévő anyagok CLP kritériumoknak megfelelő osztályozása és bejelentése az ECHA osztályozási és címkézési jegyzékébe, ha a REACH rendelet az árucikkben lévő anyagokra regisztrációs vagy bejelentési kötelezettséget állapít meg


Ha az Ön által importált vagy előállított és forgalomba hozni kívánt árucikk Robbanóanyagként lett osztályozva:

 • CLP kritériumoknak megfelelő címkézés és csomagolás
 • biztonsági adatlap aktualizálása a CLP információkkal


Annak eldöntésében, hogy egy tárgy árucikknek minősül-e, segít az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos követelményekre vonatkozó útmutató.

Ha Ön végfelhasználó:

 • azon információk közlése a szállítóval, amelyek megkérdőjelezhetik az ajánlott kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek megfelelőségét


Keverékek esetén a régi rendszernek (a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei) megfelelően osztályozott, annak megfelelő címkével és csomagolásban 2015. június 1-je előtt forgalomba hozott keverékeket 2017. június 1-je előtt nem szükséges újracímkézni és újracsomagolni. A forgalomba hozatal szempontjából az tekinthető irányadónak, ha valaki 2015. június 1-je előtti megrendelés alapján, még ugyanezen dátum előtt legyártotta és raktárába helyezte az adott gyártási tételt.

További tájékoztatást kaphat kötelezettségeiről az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Navigátor nevű oldalán, amely segít pontosítani a szállítói láncban betöltött szerepét, azonosítani kötelezettségeit, illetve iránymutatást adó dokumentációk gyűjteménye.

A CLP követelmények teljesítésekor működjön együtt a szállítói lánc többi tagjával!
A CLP bejelentés során hangolja össze más bejelentőkkel az osztályozási és címkézési információkat, amelyben segítségére lehet az ECHA osztályozási és címkézési platform.


A CLP mellett adódhatnak további termék vagy tevékenység-specifikus kötelezettségek:

Ha Ön engedélyköteles biocid termék vagy növényvédő szer gyártója, importőre vagy forgalmazója:

 • kapcsolatfelvétel az engedélyező hatósággal a tekintetben, hogy szükséges-e az engedélyokirat módosítása a CLP rendeletnek való megfelelés érdekében


Ha Ön egyszer használatos, feloldódó csomagolású folyékony fogyasztói mosószert állít elő, importál vagy forgalmaz:

 • az 1297/2014/EU rendeletnek megfelelő címkézés és csomagolás

Ha Ön aeroszolos formában hoz forgalomba terméket:

 • az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. (X. 30.) NGM rendeletnek megfelelő címkézés és csomagolás


Ha Ön a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet értelmében veszélyes üzemet működtet vagy tart fenn:

 • a CLP rendelet osztályozási és címkézési előírásainak figyelembe vétele az üzemben tárolt veszélyes anyagok és keverékek veszélyességi besorolásának során


Ne feledje, ha Ön olyan helyen munkáltató, ahol veszélyes vegyi anyaggal végeznek foglalkozásszerű tevékenységet, figyelembe kell vennie az, adott esetben a CLP rendeletnek megfelelően módosított munkavédelmi jogszabályokat is!:

Információs szolgálatok:


Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu