orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Legfrissebb hírek

Méregközponti bejelentés

2019.05.30. Nyomtatás
Twitter

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikke és az (EU) 2017/542 rendelettel elfogadott, új VIII. melléklete értelmében az egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján veszélyesként osztályozott keveréket forgalomba hozó importőröknek és továbbfelhasználóknak meghatározott információkat kell benyújtaniuk azon tagállamok kijelölt nemzeti szerveihez, mely tagállamokban a keveréket forgalomba kívánják hozni. Az új követelményeknek megfelelő információk benyújtása a méregközpontokhoz elektronikus úton, egységes formátumban történik. A kötelezettség hatályba lépésének időpontja a keverék végfelhasználásától függően, fokozatos rendszerben kerülnek bevezetésre:

- 2020. január 1-étől a lakossági felhasználásra készült keverékek esetén;
- 2021. január 1-étől a foglalkozásszerű felhasználásra készült keverékek esetén;
- 2024. január 1-étől pedig az ipari felhasználásra készült keverékek esetén.

Abban az esetben, ha az adott terméket már korábban bejelentették és forgalomba hozták az adott tagállamban, akkor az érdekelt fél élhet az átmeneti időszakkal, amely szerint a bejelentések 2025. január 1-jéig, illetve mindaddig érvényesek maradnak, amíg nem áll be változás a termék valamely tulajdonságában a VIII. melléklet B. részében szereplő információk tekintetében (pl. összetételében, toxikológiai tulajdonságaiban vagy termékazonosítóiban). Az átmeneti időszak lejárta után akkor is be kell nyújtani az új formátumban a bejelentést, ha a termékben nem állt elő semmilyen változás.

A régi bejelentéshez képest új információk benyújtására is szükség van, pl. a keverék teljes kémiai összetétele, toxikológiai információk, illetve a termék rendeltetésszerű felhasználás szerinti besorolása az Uniós termékbesorolási rendszerben (EuPCS, https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/eu-product-categorisation-system). Új bejelentési elemként jelenik meg továbbá az egyedi formulaazonosító (UFI). 

Az UFI egy egyedi kód, amelynek a bejelentésben, illetve a termék címkéjén is szerepelnie kell. Célja, hogy egyértelmű kapcsolatot teremtsen a forgalomba hozott termék és a toxikológiai központoknak benyújtott, adott keverékre vonatkozó információk között annak érdekében, hogy a termék kémiai összetételét egy esetleges mérgezési esetnél pontosan és gyorsan meg lehessen határozni.

Az UFI létrehozására kifejlesztett, ún. UFI-generátor és a felhasználói útmutató már magyar nyelven is elérhető az alábbi honlapon: https://ufi.echa.europa.eu/#

Az átmeneti időszak végére, vagyis 2025. január 1-jéig fel kell tüntetni az UFI kódot a már forgalomba hozott termék címkéjén.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által létrehozott bejelentési portál támogatni kívánja a soknyelvűséget, ezért lehetőséget biztosít az érdekelteknek, hogy egy bejelentésen belül tájékoztassák mindazon tagállamokat, amelyek területén forgalmazni kívánják terméküket. A bejelentés díjának megállapítása továbbra is a tagállamok illetékességébe fog tartozni. 

A harmonizált információk összeállítása és benyújtása három féle módon lehetséges: a bejelentési portálon (online), a IUCLID legfrissebb verziójának segítségével (offline), illetve a cég saját informatikai rendszerébe integrálva. A dosszié elkészülése után a bejelentés megtehető az online felületen, vagy saját informatikai rendszer kifejlesztése esetén rendszerek közötti integráció (S2S) segítségével az ECHA portálon keresztül.

Az új, egységes formátumban történő bejelentést a magyar hatóság 2020. január 1-étől fogadja, azonban 2019 áprilisától a portálon már megtehetik a bejelentést azon érdekeltek, akik olyan tagállamban kívánják terméküket forgalmazni, amely már fogadja a melléklet szerinti bejelentéseket.

A CLP VIII. melléklete:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490275739734uri=CELEX:32017R0542 

Útmutató a CLP VIII. melléklethez:
https://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-clp 

További információk a bejelentési portálról:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/

Hasznos útmutatók, kiadványok:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/publications

Nemzeti szinten kijelölt szervezetek listája:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/appointed-bodies


Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu