Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Hatósági nyilvántartás

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (OTH, országos szakmai intézetek), megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei és járási népegészségügyi intézetei által vezetett (jogszabállyal rendszeresített) hatósági nyilvántartások

2016.07.19. Nyomtatás

 Sor-
szám

 Nyilvántartás
tárgya

Nyilvántartást
vezető hatóság

Nyilvántartás vezetését előíró
jogszabály, joghely 

A nyilvántartás
adattartalma

 Közérdekű

 Személyes

1.

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra, termékekre és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiákra kiadott engedélyek

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdés

 X

 

2.

A nem államközi, illetve kormányközi megállapodás alapján történő humán szerv, szövet külföldre és/vagy Magyarországra szállítására vonatkozó szerződések 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1997. évi CLIV. Törvény
243. § (7) bekezdés

X

 X

3.

 Meghatározott egészségügyi szakképesítéssel rendelkező (működési nyilvántartásban nem szereplő) személyek részére kiadott ideiglenes tevékenységi engedélyek

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1997. évi CLIV. Törvény
110. § (11) bekezdés

 X

 X

4.

Egészségügyi szolgáltatók, az általuk végezhető, engedélyezett szakmák és működési engedélyek

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal

2/2004. (XI.17.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés

 X

 X

5.

ÁNTSZ és megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv keretén kívül működő (tanácsadó) Családvédelmi Szolgálatnál foglalkoztatott, főiskolai végzettségű, szakirányú tanfolyamot végzett védőnők

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 232/2000.(XII.23.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdés

X

X

6.

Háziorvosi működtetési jogra (praxisjog) vonatkozó engedélyek

Országos Alapellátási Intézet (OALI)

313/2011. (XII.23.) Korm. r. 12.§

 

X

7.

 Gyógyhelyek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

 X

 

8.

Gyógyfürdő-és klímagyógyintézetek,

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

 X

 

9.

Magyarországon kitermelt, elismert természetes ásványvizek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

 X

 

10.

Gyógyvizek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

 X

 

11.

Gyógyiszapok és egyéb természetes gyógytényezők

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

X

 

12.

Külföldről behozott és forgalomba hozatalra engedélyezett palackozott gyógyvizek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

 74/1999. (XII.25.) EüM. rendelet 22.§ (1) bekezdés

X

 

13.

Gyártott vagy importált biocid termék (méregfelügyeleti  nyilvántartás )

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 30. § (4 ) bekezdés

X

 

14.

Veszélyes anyagok, veszélyes készítmények  (Terméknyilvántartás)

Országos Kémiai Biztonsági Intézet
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

2000. évi XXV. Törvény 23. §
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 8.§

X

 

15.

Ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyek, valamint a bekövetkezett rendkívüli események

Országos „ Frédéric Joliot – Curie”  Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Kutató Intézet

16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 27. §

X

 

16.

Szövet- és szervátültetésekkel kapcsolatban tett tiltakozó nyilatkozatok

OKBI
Országos Transzplantációs Nyilvántartás

18/1998. (XII.27.) EüM rendelet 8-9. §

 X

 X

17.

Forgalomba hozatalra engedélyezett irtószerek

Országos Epidemiológiai Központ

3/1969. (V.16.) EüM. rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a 2009. július 1. előtt indult eljárások tekintetében

X

 

18.

Veleszületett fejlődési rendellenességben szenvedő újszülött vagy csecsemő 

OEFI, megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv

1997. évi XLVII. Törvény 16.§

X

X

19.

Lakossági célzott és népegészségügyi szűrővizsgálatok, illetve ezek keretében észlelt daganatos eredetű megbetegedésekre vonatkozó eü és személyazonosító adatok

OTH, megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv

1997. évi XLVII. törvény 16/A.§

 

X

20.

Országos szinten bejelentett fertőző betegek egészségügyi adatai

járási népegészségügyi intézet, megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, Országos Epidemiológiai Központ

63/1997.(XII.21.) NM rendelet 8.§ (1) (2) bekezdés

X

X

21.

Védőoltáshoz felhasznált oltóanyag 

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 16.§ (2) bekezdés

X

 

22.

Fertőző betegek

járási népegészségügyi intézet, megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 41.§ (4) bekezdés
63/1997.(XII.21.) NM rendelet 8. § (1) bekezdés

X

X

23.

Fokozottan ellenőrzött szerekkel történő gyógyászati célú tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók, az általuk alkalmazott kábítószer-felelős, ill. helyettese személy

Országos Tisztifőorvosi Hivatal, illetve járási népegészségügyi intézet

43/2005. (X.15.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés

X

X

24.

járási népegészségügyi intézet keretén kívül működő (tanácsadó) Családvédelmi Szolgálat

megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerve

232/2000.(XII.23.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdés

X

 

25.

Felosztott szakellátási kapacitások (hozzájuk tartozó ellátási területtel együtt)

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

2006. évi CXXXII. törvény 5/A § (7) bek

X

 

26.

Élelmiszer eredetű megbetegedések

járási népegészségügyi intézet

62/2003. (X.27.) ESzCsM. rendelet 9.§

X

X

27.

Védőoltásban részesített személyek, oltóanyagok

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény 29. § (2) bekezdés
18/1998. (VI.3.) NM rendelet 16.§ (1) bekezdés

X

X

28.

Meghatározott fertőző betegségben szenvedő személyek 

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény 29. § (2) bekezdés
18/1998. (VI.3.) NM rendelet 41.§ (4) bekezdés
63/1997.(XII.21.) NM rendelet 8. § (1) bekezdés

X

X

29.

Megelőző gyógyszeres kezelésre kötelezett személyek

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény
29. § (2) bekezdés

X

30.

Szűrővizsgálatra kötelezett személyek

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény
29. § (2) bekezdés

X

31.

Járványügyi megfigyelésre kötelezett személyek

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény
29. § (2) bekezdés

32.

Járványügyi ellenőrzésre kötelezett személyek

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény
29. § (2) bekezdés

33.

Járványügyi zárlatra kötelezett személyek

járási népegészségügyi intézet

1997. évi XLVII. Törvény
29. § (2) bekezdés

34.

Járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő tetves személyek

járási népegészségügyi intézet

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 37.§ (6) bekezdés

35.

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagot és készítményt előállító telephelye, létesítménye

járási népegészségügyi intézet

10/1987. (VIII.19.) EüM. rendelet 5.§ (1) bekezdés

 

36.

Terhesség megszakítása iránti kérőlap kiállítása, tanácsadás megtörténte

járási népegészségügyi intézet

 32/1992. (XII.23.) NM rendelet 10. § (3) bekezdés

37.

Települési hulladékkezelő, elhelyező és lerakó létesítmények

járási népegészségügyi intézet

16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 8.§ (3) belkezdés

 

38.

Az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásától elkülönített nyilvántartás a biobankokról, illetve érvényes kutatási engedély alapján genetikai mintát, adatot tároló intézményekről

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

2008. évi XXI. törvény 26. § (6) bekezdése

X

 

39.

A betegszállító gépjárműveknek kiadott emblémáról, továbbá a hozzá tartozó betegszállító gépjármű érvényes rendszámáról, forgalmi engedély számáról és a betegszállító gépjármű típusáról nyilvántartás vezetése 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

19/1998 (VI. 3) NM rendelet 2/A §

X

X