orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Gyakran ismételt kérdések

2014.03.10. Nyomtatás
Twitter

Általános tudnivalók

Mi az e-Bug?

Az e-Bug 18 ország – köztük Magyarország – közreműködésével jött létre egy 2005-ben, az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága (DG SANCO) által kiírt európai uniós pályázat nyomán. Jelenleg az e-Bug szakmai irányítója az Egyesült Királyság egészségügyi minisztériumának népegészségügyi szerve, a Public Health England (a továbbiakban: PHE). 2014-re az EU 28 tagállama közül 26 ország, valamint Szaúd-Arábia csatlakozott az e-Bug hálózathoz.

Mi az e-Bug célja?

Az e-Bug segítségével a 6-10 és a 11-15 éves gyermekek szórakoztató formában sajátíthatják el a megfelelő személyi higiénére (kéz- és légúti higiéné), a szexuális egészségre, a védőoltásokra és a felelősségteljes antibiotikum használatra vonatkozó alapvető ismereteket. Érdekesen, szemléletesen mutatja be számukra a mikrobák világát. A gyerekek sok játék, kísérlet, tesztfeladat révén fejleszthetik a tudásukat.

Minden feladatot és tervet úgy állítottak össze, hogy azok kiegészítsék a nemzeti alaptantervet. Az alapfokú és középfokú intézmények diákjainak szóló e-Bug portál internetes játékokkal, ellenőrző kérdésekkel, egyéb hasznos tudnivalókkal egészíti ki a tanár oktatási anyagát, így a tanulás élménye otthon is folytatódhat.

 

Honnan érhető el az e-Bug?

Az e-Bug a www.e-bug.eu címen érhető el. A kezdőoldal alján kiválasztható az ország (Hungary) és így jelenik meg a honlap magyar nyelvű változata. A honlap két fő egységből áll: az egyik a gyerekeknek szól, a másik a tanároknak. A letölthető tananyagok internetes kapcsolat és számítógép nélkül is használhatóak.

 

Miért hatékony egészségfejlesztési eszköz az e-Bug? Azért, mert

 • célcsoportját az általános iskolás (alsó és felső tagozatos) és 16 éven aluli középiskolás tanulók jelentik, s ez a korosztály az iskolákban jól elérhető;
 • törekszik mind a gyerekek, mind a pedagógusok hozzáállásának formálására;
 • eredményessége bizonyítékokon alapul, a tananyag szakmai tartalmának kifejlesztését, a legmegfelelőbb célcsoportok kiválasztását 18 ország részvételével zajló kutatás és előkészítő szakmai munka előzte meg. Az oktatási anyagok fejlesztése folyamatos, az eszköz szakmai értékelése is rendszeresen megtörténik.
 • ismeretanyaga kapcsolódik az iskolákban is tanított témakörökhöz;
 • üzenetei világosak és egyszerűen alkalmazhatóak a mindennapok gyakorlatában: moss kezet alaposan, tegyél zsebkendőt a szád elé köhögéskor, ne vegyél be antibiotikumot, ha influenzás vagy, védőoltásokkal egyes fertőző betegségek megelőzhetők;
 • a honlap és a tanári segédanyagok stílusa lényegre törő, áttekinthető, kivitelezése igényes, az átadásra kerülő információk szakmailag helytállóak és igazodnak a célcsoport ismeretbeli és életkori sajátosságaihoz;
 • változatos tanulási, tanítási módokat kínál;
 • Magyarországon sok iskolás gyermek használja az internetet ismeretszerzés és játék céljára;
 • a honlap tartalma dinamikusan bővül: a PHE folyamatosan dolgozik új anyagok kifejlesztésén;
 • a honlap használata ingyenes a gyerekek, tanárok, egészségfejlesztők és bármely internetező számára.


Miért kell a gyerekeket és a fiatalokat a helyes antibiotikum használatra nevelni?

Az antimikrobiális rezisztencia világszerte az egyik legnagyobb probléma a gyógyításban. Számos európai országban a legtöbbször gyerekek számára írják fel a vényköteles antibiotikumokat. A statisztikák szerint a legtöbb fertőzéses megbetegedés az iskolai közösségekben fordul elő. Nagyon fontos tehát a jövő generációnak megtanítani, hogy a higiéné betartásával számos fertőző betegséget megelőzhetnek, csökkenthetik a fertőzések számát, ezáltal a gyógyszerszedést, az antibiotikumok használatát. Az e-Bug egyik célja, hogy tudatossá tegye az antibiotikum használatot, és segítsen annak felismerésében, hogy nem rendeltetésszerű használat esetén olyan kórokozók jöhetnek létre, amelyekkel szemben hatástalanok az eddig ismert antibiotikumok.

 

Mi az e-Bug program?

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) 2014 februárjában elindította az e-Bug programot, amelynek célja az e-Bug nevű egészségfejlesztési, oktatási eszköz magyarországi megismertetése és használatának bevezetése. Az OTH a megvalósításhoz a kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveinél és a járási hivatalok népegészségügyi intézeteinél dolgozó kollégák segítségét veszi igénybe, akik e-Bug koordinátorként felveszik és tartják a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, szakmai támogatást nyújtanak nekik a program megvalósításában.

 

Az e-Bug program elérhetőségei

www.antsz.hu (e-Bug banner – élesítés a program indulásakor)

https://www.facebook.com/pages/E-Bug-Hungary

https://www.facebook.com/pages/E-Bug-Magyarország

 

Mintaiskolával kapcsolatos információk

 

Az iskolák programba történő jelentkezéséhez kell-e a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hozzájárulása? Mintaiskola kiválasztásánál elegendő az iskola igazgatójával tárgyalnunk, vagy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (a továbbiakban: KLIK) kell előbb fordulnunk?

Az e-Bug koordinátornak nem kell megkeresnie a KLIK-et. Az OTH 2014 januárjában levélben fordult a KLIK-hez, bemutatva neki az e-Bugot, kérve, hogy közös támogatólevél kiadásával segítse az e-Bug iskolák általi könnyebb befogadását. Helyi szinten az iskolafenntartó és az iskolaigazgató egyidejű, lehetőleg személyes tájékoztatása javasolt az e-Bug programról.

 

Jelent-e valamilyen előnyt, esetleg plusz forrást az oktatási intézmény számára, ha csatlakozik az e-Bug-hoz?

Az e-Bug program bevezetése időszakában az oktatási intézmény elismerése az elsőség dicsősége. Tervezünk közös megmozdulásokat, versengést, ahol a résztvevők jutalomban is részesülnek szándékaink szerint.

 

Kell-e valamilyen szerződést, megállapodást kötnie az OTH-val annak az iskolának, aki vállalja a programban való részvételt?

Nem szükséges.

 

Mivel tudjuk motiválni az iskolákat, hogy csatlakozzanak a programhoz?

Az eszköz újdonságával, a fiatalok körében népszerű internet újabb lehetőségeinek megismertetésével, a játékossággal, a folyamatos háttérmunkával, az állandóan bővülő, készen kapható ismeret lehetőségével.

 

Van-e, kell-e szempontrendszer a mintaiskolák kiválasztásához?

Bármelyik iskola lehet mintaiskola, amelyik befogadja az e-Bug egészségfejlesztési programot, mint a tanítás egyik új módszertani lehetőségét.

 

A program időtartalma alatt van-e kötelező minimum óraszám, amelyben az e-Bugot alkalmazni kell?

Nincsen. A pedagóguson múlik, hogy a tanterv szerint oktatandó tananyag oktatásához milyen mértékben használja fel, építi be az e-Bug nyújtotta lehetőségeket. Akár délutáni foglalkozás, tanulószoba keretében is felhasználható.

 

Kell-e programot telepíteni?

Nem kell telepíteni, az e-Bug a www.e-bug.eu címen érhető el. A kezdőoldal alján kiválasztható az ország (Hungary) és így jelenik meg a honlap magyar nyelvű változata.

Milyen informatikai feltételek szükségesek a program futtatásához (hardver, szoftver)?

A honlap eléréséhez internetkapcsolat szükséges. A letölthető tananyagok internetes kapcsolat és számítógép nélkül is használhatóak.

 

A pedagógusok oktatása milyen formában történik?

Az e-Bug-ról szóló ismertetők e-mail-ben is terjeszthetők, de a mintaiskola pedagógusait javasolt személyesen felkeresnie az e-Bug koordinátornak.

 

Milyen dokumentációs kötelezettséggel jár a program használata a pedagógusok számára?

Az e-Bug hazai bevezetését a program, valamint az eszköz használatának monitorozása, értékelése kíséri annak érdekében, hogy feltárásra kerüljenek a továbbfejlesztés lehetőségei. Arról mindenképpen szeretnénk információval rendelkezni, hogy a mintaiskolában hány tanár hány oktatási órán, milyen időtartamban, milyen gyakorisággal használta fel az e-Bug oktatási anyagát, a játékokat, videókat, stb., és milyen célcsoport részvételével (melyik osztály, hány fő) történt mindez.

 

Kell-e előzetes felmérés a gyerekek körében?

Nem.

 

Kell-e felmérés a program végén, ha igen, milyen?

Az e-Bug koordinátorok tapasztalataira, illetve az iskolák részvételére vonatkozóan valamennyi e-Bug koordinátortól részjelentést kérünk, várhatóan 2014 májusában és októberében – egy rövid, strukturált jelentésminta alapján. A jelentés az e-Bug program értékelése céljából az alábbi kérdésekre keresi majd a választ: Hogyan vélekednek a tanárok és az e-Bug koordinátorok az e-Bugról? Mennyire hasznos? Mennyire integrálható a tantervbe, tanórákba? Milyen a hajlandóság az iskolán kívüli alkalmazásra? Milyen jövőbeni változtatásokat javasolnak az e-Bug programban?

 

A két tanítási nyelvű oktatási intézmények az eredeti angol verziót is használhatják-e?

Természetesen. A www.e-bug.eu honlapcímen bárki számára elérhető és szabadon használható az e-Bug (internetkapcsolat szükséges).

 

Lehetőség van-e arra, hogy csak az alsó évfolyamban kerüljön bevezetésre a program?

Igen. Az e-Bug oktatási program választása önkéntes.

 

Van-e tanulói létszámminimum a mintaiskola kiválasztásánál?

Nincs.

e-Bug koordinátorok

MEGYE/JÁRÁS

NÉV

E-MAIL CÍM

TELEFONSZÁM

Bács-Kiskun

Markó Zoltánné

marko.zoltanne@dar.antsz.hu

76/500-433

Baja

Pálné Aba Edina

aba.edina@dar.antsz.hu

79/428-050

Kalocsa

Dénesné Kuti Mónika

kuti.monika@dar.antsz.hu

78/312-894

Kecskemét

Kovácsné Kis Klára

titkarsag.kecskemet@dar.antsz.hu

76/500-030

Kiskunhalas

Terbe Ildikó Zsófia

terbe.ildiko@dar.antsz.hu

77/421-949

Baranya

Oppé László

oppe.laszlo@ddr.antsz.hu

72/514-969; 06-30/572-0244

Békés

Nagyné Dr. Klembucz Erzsébet

evo@dar.antsz.hu

66/540-690/127-es mellék

Békéscsaba

Dr. Tóth Erzsébet

szarvas@dar.antsz.hu

66/312-470

Gyula

Vaszkó Mónika

vaszko.monika@dar.antsz.hu

66/463-017

 

Orosháza

Gyömrei Andrea

Orovecz Ildikó

Szakálné Balázs Erika

gyomrei.andrea@dar.antsz.hu

orovecz.ildiko@dar.antsz.hu

balazs.erika@dar.antsz.hu

68/417-283

68/417-283

68/381-144

Borsod-Abaúj-Zemplén

Maszkályné Bocsi Dóra

titkarsag.szerencs@emr.antsz.hu; titkarsag.sujhely@emr.antsz.hu; bocsi.dora@emr.antsz.hu

47/521-036; 20/461-1934

 

Batári Eszter

egeszsegfejlesztes@emr.antsz.hu; batari.eszter@emr.antsz.hu

46/354-611/195-ös mellék; 06-30/302-3188

Csongrád

Tóth Erika

evo.csongrad@dar.antsz.hu

62/592-500/162-es mellék

Hódmezővásárhely

Dr. Halmágyiné Gombos Anna

hmvhely@dar.antsz.hu

62/213-020

Szeged

Koréh Zoltánné

szeged@dar.antsz.hu

62/592-500/111-es mellék

Szentes

Márton Edina

szentes@dar.antsz.hu

63/400-175

Fejér

Dr. Pásztor László

fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

30/7890-886

Győr-Moson-Sopron

Bánóczyné Séllyei Adrienn

sellyei.adrienn@nydr.antsz.hu

96/513-742

Csorna

Vályiné Valackai Erzsébet

valyine.erzsebet@nydr.antsz.hu

96/261-659

Győr

Bánóczyné Séllyei Adrienn

sellyei.adrienn@nydr.antsz.hu

96/513-742

Mosonmagyaróvár

Mészáros Ferencné

meszarosne.erika@nydr.antsz.hu

96/216-066

Sopron

Jagadics Mónika

jagadics.monika@nydr.antsz.hu

99/338-937

Hajdú-Bihar

Dr. Majoros Mária

majoros.maria@ear.antsz.hu; titkarsag@ear.antsz.hu

52/420-015/109-es mellék

Balmazújváros

Girhiny-Molnár Marianna

molnar.marianna@ear.antsz.hu; titkarsag.balmazujvaros@ear.antsz.hu

52/420-015/216-os mellék; 70/427-3111

Berettyóújfalu

Gyöngyösi Tímea

gyongyosi.timea@ear.antsz.hu; titkarsag.bujfalu@ear.antsz.hu

54/505-310; 30/243-9592

Debrecen

Ecsedyné Szabó Judit

ecsedyne.judit@ear.antsz.hu; debrecen@ear.antsz.hu

52/420-015/317-es mellék

Hajdúszoboszló

Turiné Kovács Ildikó

kovacs.ildiko@ear.antsz.hu; titkarsag.hszob@ear.antsz.hu

52/362-753; 54/505-319

Hajdúböszörmény

Molnárné Tóth Magdolna

toth.magdolna@ear.antsz.hu; titkarsag.hbosz@ear.antsz.hu

30/6068-843; 52/381-562

Hajdúszoboszló - Püspökladány

Székelyné Hajdu Erzsébet

hajdu.erzsebet@ear.antsz.hu; titkarsag.pladany@ear.antsz.hu

54/451-676; 70/381-8014

Heves

Utasiné Lukács Mónika

lukacs.monika@emr.antsz.hu; efo.heves@emr.antsz.hu

36/511-910/934-es mellék

Jász-Nagykun-Szolnok

Bordásné Ignácz Ildikó

ignacz.ildiko@ear.antsz.hu

56/510-205

Komárom-Esztergom

Lénártné Molnár Krisztina

lenartne.krisztina@kdr.antsz.hu

34/512-724

Tatabánya

Szitás Eszter

szitas.eszter@kdr.antsz.hu

34/513-227

Dorog - Esztergom

Éberhardtné Berecz Zsuzsanna

eberhardtne.zsuzsanna@kdr.antsz.hu

33/503-285

Komárom - Kisbér

Winkler Dániel

winkler.daniel@kdr.antsz.hu

34/343-088

Nógrád

Katkó Orsolya

katko.orsolya@emr.antsz.hu

32/521-701; 06-20/537-2975

Budapest és Pest

Dr. Cornides Ágnes

cornides.agnes@kmr.antsz.hu

465-3823

 

Dr. Szűcs Erzsébet

szucs.erzsebet@kmr.antsz.hu

06-30/555-3296

Somogy

Dr. Pálca-Juhász Márta

juhasz.marta@ddr.antsz.hu

82/528-436

Kaposvár

Fördős Istvánné

fordos.istvanne@ddr.antsz.hu

82/512-160

Marcal

Varga Zsanett

varga.zsanett@ddr.antsz.hu

85/515-380

Nagyatád

Ács Richárd

acs.richard@ddr.antsz.hu

82/565-415

Siófok

Koczorné Bódis Anikó

koczorne.aniko@ddr.antsz.hu

84/519-320

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Bogdándi István

bogdandi.istvan@ear.antsz.hu

42/501-008/120-as mellék

Kisvárda

Nagyné Sütő Eleonóra

suto.eleonora@ear.antsz.hu

45/415-173

Mátészalka

Gáti Viktória

gathi.viktoria@ear.antsz.hu

44/510-290

Nyíregyháza

Tógyer Andrea

togyer.andrea@ear.antsz.hu

42/501-008

Vásárosnamény

Poórné Eke Katalin

eke.katalin@ear.antsz.hu

45/470-215; 45/470-656

Tolna

Dr. Bakóné Deák Zsuzsanna

deak.zsuzsanna@ddr.antsz.hu

74/471-712

 

Markó Aranka

marko.aranka@ddr.antsz.hu

74/505-850

Vas

Dr. Reiner Vera

reiner.vera@nydr.antsz.hu

94/506-311

Veszprém

Kothenczné Dominek Ildikó

kothenczne.ildiko@kdr.antsz.hu

88/424-866

Zala

Antiné Tóth Szilvia

toth.szilvia@nydr.antsz.hu

92/549-180/140-es mellék

Keszthely

Dr. Divinyiné Zsoldos Zsuzsanna

zsoldos.zsuzsanna@nydr.antsz.hu

83/515-224

Nagykanizsa

Heizlerné Horváth Mária

horvath.maria@nydr.antsz.hu

93/537-107

Zalaegerszeg

Kiss Gergely

kiss.gergely@nydr.antsz.hu

92/549-180/103-as mellék

       

 


Kik az e-Bug program országos koordinátorai az OTH-ban, akikkel konzultálhatunk kérdés esetén?

A központi irányítást az OTH Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztályának és Kommunikációs Főosztályának alábbi munkatársai végzik:

 • vezető: dr. Oroszi Beatrix,
 • helyettes: dr. Horváth Judit Krisztina,
 • területi kapcsolattartók: dr. Ecsedi Gabriella, Dancs Péter, Molnárné Kálóczi Lídia,
 • kommunikáció: Luif Ibolya.

Elérhetőség: ebug@oth.antsz.hu