orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Az EU/EGT országokban tapasztalt javulás ellenére aggasztóan sok az újonnan diagnosztizált HIV-fertőzés a WHO Európai Régiójában

2018.12.03. Nyomtatás
Twitter

A 2017. évben a WHO Európai Régiójában ismételten aggasztóan sok, közel 160 000 új HIV-fertőzöttet diagnosztizáltak. Bizakodásra ad okot, hogy a növekedés összességében nem olyan erőteljes, mint korábban volt. A régió keleti részén 130 000 új HIV-fertőzöttet vettek nyilvántartásba, amely ez ideig a legnagyobb bejelentett éves esetszám. Ezzel szemben az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EU/EGT) országai az újonnan diagnosztizált fertőzöttek számának csökkenését jelentették, amely leginkább a homoszexuális férfiak körében 2015 óta tapasztalt 20%-os csökkenésnek köszönhető. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) és a WHO Európai Regionális Irodája az AIDS Világnap 30. évfordulója alkalmából közzéteszi a legfrissebb adatokat az Európai Régióban zajló HIV járványról.

Vytenis Andriukaitis, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság biztosa a következőket mondta: “Erőfeszítéseink ellenére a HIV még mindig sok ember életére gyakorol negatív hatást, nem csupán szenvedést és betegséget hozva magával, hanem diszkriminációt és megbélyegzést is. Sok mindent elértünk, ám a munka java még mindig hátravan. Tőkét kell kovácsolnunk a folyamatos együttműködésből, és még szorosabbra kell fűznünk a partneri kapcsolatainkat ahhoz, ha 2030-ra el akarjuk érni a HIV elimináció Fenntartható Fejlődési Célját Európában és világszerte. Véget kell vetnünk a HIV-fertőzés és a HIV-kezelés stigmatizációjának, és további erőfeszítéseket kell tennünk a hamis hiedelmekkel szemben arról, hogy hogyan terjed a HIV és az AIDS. A népegészségügyi szolgálatainknak támogatniuk kell, hogy könnyen elérhető legyen a szűrővizsgálathoz és az orvosi ellátáshoz való hozzáférés a HIV-fertőzés kockázatának kitett csoportok számára”.

“Európának fontos visszajelzés a HIV-prevenciós tevékenységek hatékonyságára vonatkozóan, hogy az EU/EGT országokban csökkenő tendencia tapasztalható az újonnan diagnosztizált
HIV-fertőzöttek számában. Ez azért kiemelendő, mivel a visszaesést a homoszexuális férfiak körében látjuk. Ez volt az egyetlen populáció az EU/EGT országokban, amelynél az elmúlt évtizedben folyamatos HIV-esetszám növekedést tapasztaltunk” – húzza alá Andrea Ammon, az ECDC igazgatója. “Számos okkal magyarázható az EU/EGT országokban történt csökkenés. Többek között olyan sikeres programokkal, melyek gyakoribb és célzottabb HIV-szűrővizsgálatokat ajánlanak fel a minél koraibb diagnózis elősegítése érdekében. Azok számára, akiknél a HIV-re irányuló vizsgálat pozitív lesz, a kezeléshez való gyors hozzáférés és az antivirális kezelés azonnali megkezdése lehetővé vált, a tapasztalatokon alapuló prevenciós gyakorlatok, köztük a
pre-expozíciós profilaxis szélesebb körű alkalmazásával együtt. A csökkenés azt jelzi, hogy változást hozhat, ha - amint az ECDC új HIV-szűrővizsgálatra vonatkozó útmutatója is kifejti - nagyobb hangsúlyt kap a veszélyeztetett populáció bevonása a HIV-prevenció gyakorlati megvalósításába.”

“Nehéz jó hírrel szolgálni egy olyan évet követően, melyben megint elfogadhatatlanul magas volt a HIV-fertőzött emberek száma. Noha a HIV-fertőzések prevenciójára tett erőfeszítések eredményei egyre inkább megmutatkoznak, nem haladunk megfelelően a „90-90-90” célkitűzés 2020-ra történő eléréséhez. Felhívást intézek a kormányokhoz, az egészségügyért felelős miniszterekhez és a döntéshozókhoz: terjesszék ki a HIV-prevenciós tevékenységüket” – mondja Dr. Jakab Zsuzsanna, a WHO Európai Regionális igazgatója. „A HIV-vel élő emberek támogatásához és a magas kockázatnak kitett emberek védelméhez gyors intézkedésekre és személyre szabott beavatkozásokra van szükség. Ez befektetést jelent a megelőzésbe, a szűrővizsgálatokba és a kezelésbe, különösen a magas kockázatú populációkban annak érdekében, hogy korábbi ígéretünknek megfelelően véget vessünk a HIV-járványnak.”

A legfontosabb epidemiológiai megállapítások a HIV-járványra vonatkozóan

  • Az új HIV-diagnózisok számának emelkedése a WHO Európai Régiójában összességében tovább folytatódott, de üteme lassúbb volt, mint a korábbi években. A hosszan tartó európai HIV-járvány egyik oka az, hogy a HIV késői diagnózisa továbbra is kihívást jelent a régió egész területén. Minden második, HIV-el diagnosztizált embernél a fertőzés előrehaladott stádiumban van.

  • A 2017-ben diagnosztizált, több mint 130 000 új HIV-fertőzés azt jelenti, hogy a régió keleti részén 68%-os növekedést tapasztaltak 2008-2017 között, amely a 2007-2016-os időszakban 95% volt. A régió középső részén a növekedés 121% volt a korábbi 142%-kal szemben.

  • A régió keleti részében az újonnan diagnosztizáltak közül a jelentések szerint 59% heteroszexuális úton fertőződött. Ezeket az adatokat azonban óvatossággal kell kezelni, hiszen a terjedés módja magánszemélyektől szerzett bemondáson alapul.

  • Az egész régióban a HIV-ben szenvedők körében nagy a férfiak aránya: az újonnan HIV-el diagnosztizáltak 70%-a férfi.

  • 2017-ben 31 EU/EGT országból 30-ban, több mint 25 000 embert diagnosztizáltak HIV-fertőzéssel. Ez azt jelenti, hogy 6,9-ről (2008) 6,2-re (2017) csökkent az újonnan bejelentett HIV-fertőzöttek aránya 100 000 lakosra vonatkoztatva.

  • Az EU/EGT területén tapasztalt általános csökkenés a homoszexuális férfiak körében 2015 és 2017 között újonnan diagnosztizált HIV-fertőzöttek 20%-os csökkenéséből adódik. A homoszexuális terjedés Európának e részében továbbra is a domináns átviteli mód, a 2017-ben a bejelentett HIV-pozitívok 38%-a fertőződött ezen az úton. Azokban az országokban ahol generalizált a HIV-járvány, csökkent a heteroszexuális úton átvitt fertőzések száma.

  • Az új HIV-diagnózisok számának csökkenésében mérhető előrelépés ellenére elmondható, hogy az EU/EGT országok mintegy harmadában az újonnan diagnosztizáltak aránya továbbra is emelkedik.

  • Az AIDS esetek száma tovább csökkent az egész régióban. A keleti részen a helyzet stabilizálódni látszik, az AIDS esetek száma 2012 és 2017 között 7%-kal csökkent. 2017-ben az EU/EGT országokban az AIDS diagnózis 10-ből 9 esetben (89%) a HIV-diagnózistól számított 90 napon belül született meg, ami azt jelzi, hogy az AIDS megbetegedések többsége a HIV-fertőzés korai diagnózisával elkerülhető lett volna ezekben az országokban.

Jobb tudni a HIV státuszt: a szűrővizsgálatok fejlesztése

A HIV-fertőzés kockázatának kitett emberek elérése és szűrővizsgálata továbbra is népegészségügyi kihívást jelent egész Európában. A korai HIV-diagnózis, a fertőzési lánc megszakítása és a további fertőzések megelőzése érdekében Európának még szorosabban együtt kell működnie a veszélyeztetett emberekkel.

Az ECDC új, integrált, HIV-et és a vírus eredetű hepatitiszeket (májgyulladást) célzó szűrővizsgálati útmutatója a legújabb tudományos bizonyítékokkal szolgál az országoknak, hogy elősegítse a nemzeti és a helyi, szűrővizsgálatra vonatkozó útmutatók, programok kidolgozását, bevezetést, fejlesztését, monitorozását és értékelését is. Az ilyen programok jelentősen hozzájárulnak a közegészségügyi kockázatot jelentő virális hepatitiszek és a HIV-fertőzés Fenntartható Fejlődési Célkitűzésekben (Sustainable Development Goals – SDG) megfogalmazott 2030-as eliminációjához.

A politikai elkötelezettség megújítása: irányváltás

A politikai elkötelezettség megújításának szándéka az AIDS 2030-ra való felszámolásában még soha nem volt ennyire erős az Európai Régióban.

A HIV-ről folytatott miniszteri szintű politikai párbeszédben - melyet Hollandia kormányával és az UN AIDS-el (Egyesült Nemzetek közös programja a HIV/AIDS-ről) együttműködve a WHO 2018 júliusában tartott Amszterdamban - az ilyen üléseken megszokotthoz képest rekord számú miniszter vett részt: 11 egészségügyi miniszter, illetve miniszterhelyettes. A résztvevők kifejezték kormányuk szilárd elköteleződését amellett, hogy erőfeszítéseket tesznek az Európai Régió HIV Akciótervének bevezetésére, és elérik a „90-90-90” célkitűzést. Ennek eredményeképpen az országokra szabott ütemtervek fejlesztése folyamatban van a közös menetrend megerősítése érdekében, a kulcspozícióban lévő politikusok, partnerek, finanszírozók és a végrehajtásban részt vevők között.

Az AIDS felszámolásában egy másik, nemrégiben elért mérföldkő az ENSZ Közös Álláspontja a HIV, TBC és Virális Hepatitiszek leküzdését célzó Interszektoriális Együttműködésre, melyet az ENSZ 73. Közgyűlésén (2018. szeptember 27.) hirdettek meg. Ez volt az első alkalom, hogy 14 ENSZ ügynökség egyesítette erőit az Európai Régió legsúlyosabb járványának a felszámolásáért. A Közös Álláspont - melyet a WHO koordinál - az ENSZ precedens értékű lépése a járvány 2030-ra történő felszámolása érdekében, összhangban az EU SDG 3 előírásával.

Forrás: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/new-hiv-diagnoses-alarmingly-high-levels-european-region-despite-progress-eueea

A WHO Európai Régiójába 53 ország, közel 900 millió ember tartozik, melyből mintegy 508 millió az EU/EGT területén él (28 EU Tagállam, továbbá Izland, Lichtenstein és Norvégia).

Az AIDS Világnapot 1988-ban hirdette meg a WHO. Minden évben december 1-én tartják meg azért, hogy felhívják a figyelmet a HIV-fertőzés okozta AIDS pandémiára.

HIV/AIDS: A humán immundeficiencia vírus (HIV) egy olyan vírus, mely az immunrendszert támadja meg, és hosszú lappangási időt követően egy életen át tartó, súlyos betegséget okoz. A kezeletlen fertőzés utolsó stádiuma, a szerzett immunhiányos szindróma (AIDS) az immunrendszer folyamatos romlásának az eredménye. A csökkent védekezőképesség miatt AIDS esetében meghatározó egy vagy több opportunista fertőzés jelenléte.

Késői diagnózisról beszélünk akkor, ha a diagnózis időpontjában, a vérben a CD4 sejtszám 350 sejt/mm3 alatt van. Ez mutatja meg, hogy mennyire érintett az immunrendszer.

A pre-expozíciós profilaxis (PrEP) egy olyan, antiretrovirális kezelésen alapuló stratégia, melynek célja a megelőzés, illetve a HIV-fertőzés kockázatának csökkentése azoknál a felnőtteknél, akik még nem fertőződtek meg a vírussal, de fennáll annak kockázata. Az antiretrovirális szerek expozíciót megelőző profilaxisban történő alkalmazása az EU-ban elfogadott eljárás. A PrEP egy további lehetőség arra, hogy potenciálisan csökkentsük a HIV terjedését és megfordítsuk az új fertőzések növekvő trendjét Európában.

A „90-90-90” célkitűzés: 2014-ben az UNAIDS és partnerei hirdették meg a „90-90-90” célkitűzést; a cél az volt, hogy 2020-ig a HIV-pozitív emberek 90%-át diagnosztizálják, a diagnosztizáltak 90%-ánál antiretrovirális terápiát alkalmazzanak, és a kezeltek 90%-ánál pedig elérjék a vírus kimutathatósági szint alá szorítását.

Források

ECDC–WHO HIV/AIDS surveillance in Europe 2018 (2017 data) https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2018-2017-data

ECDC

World AIDS Day 2018: https://ecdc.europa.eu/en/news-events/world-aids-day-2018

Public health guidance on HBV, HCV and HIV testing in the EU/EEA
http://bit.ly/TestGui

ECDC-EMCDDA Guidance in brief: Prevention and control of blood-borne viruses in prison settings
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-brief-prevention-and-control-blood-borne-viruses-prison-settings

Calculating HIV incidence in a given population: the ECDC HIV modelling tool http://bit.ly/HIVmodel

WHO

HIV/AIDS webpage http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids

European HIV-Hepatitis Testing Week 2017: tackling late diagnosis http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/news/news/2017/11/european-hiv-hepatitis-testing-week-2017-tackling-late-diagnosis

World AIDS Day http://www.who.int/news-room/events/detail/2018/12/01/default-calendar/world-aids-day 

Groundbreaking pledge of United Nations agencies to end HIV, TB and viral hepatitis epidemics in Europe at high-level meeting on ending TB http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/news/news/2018/9/groundbreaking-pledge-of-united-nations-agencies-to-end-hiv,-tb-and-viral-hepatitis-epidemics-in-europe-at-high-level-meeting-on-ending-tb

United Nations common position on ending HIV, TB and viral hepatitis through intersectoral collaboration (2018) http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/publications/2018/united-nations-common-position-on-ending-hiv,-tb-and-viral-hepatitis-through-intersectoral-collaboration-2018

WHO calls for urgent action to accelerate HIV response in eastern Europe and central Asia http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/news/news/2018/7/who-calls-for-urgent-action-to-accelerate-hiv-response-in-eastern-europe-and-central-asia

Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region (2018) http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/publications/2018/compendium-of-good-practices-in-the-health-sector-response-to-hiv-in-the-who-european-region

Action plan for the health sector response to HIV in the WHO European Region (2017) http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/publications/2017/action-plan-for-the-health-sector-response-to-hiv-in-the-who-european-region-2017


Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu