orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Az ivóvíz minőségére és szolgáltatására vonatkozó legfontosabb jogszabályok

2012.12.11. Nyomtatás
Twitter
2012. december 10. állapot szerint

Az Európai Unió Tanácsának 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről

65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól

 

Tisztelt Érdeklődő!

Az ivóvízminőséggel kapcsolatos további információkat mappába rendszerezve a bal oldali menüben találja!

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu