orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

CLP rendelet: az emberi egészség és a környezet védelme érdekében

2012.10.09. Nyomtatás
Twitter

2009. március 4.

Az Európai Unió minden tagállamára érvényes, az anyagok és keverékek osztályozását, címkézését és csomagolását szabályozó 1272/2008/EK számú, 2008. december 16-án elfogadott európai parlamenti és tanácsi rendelet 2008. december 31-én jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában. Az Európai Unió ezzel a rendeletével a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének az ENSZ által elfogadott globálisan harmonizált rendszerét (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) ültette át a közösségi jogba. A röviden CLP rendeletnek nevezett jogszabály célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása, a vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyek felmérésére alternatív vizsgálati módszerek támogatása, valamint a vegyi anyagok szabad mozgásának és kereskedelmének elősegítése. A jogszabály meghatározza a vegyi anyagok osztályozásának, valamint az anyagokhoz kötődő veszélyek közlésének egységes kritériumait.

Az Európai Unió vegyianyag politikájának szerves részét képező új szabályozás, egy átmeneti időszakot követően, a jelenleg érvényben lévő osztályozási, címkézési és csomagolási irányelvek (67/548/EGK és 1999/45/EK) helyébe lép; az anyagok tekintetében 2010. december 1-jétől, a keverékek tekintetében pedig 2015. június 1-jétől kell alkalmazni. Fontos tudni, hogy a rendelet az Unió minden tagállamában közvetlenül alkalmazandó, azaz nem kell átültetni a hazai jogba!

ÁNTSZ Országos Kémiai Biztonsági Intézet
ÁNTSZ Kommunikációs F
őosztály

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu