orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Sürgősségi, gondozási ellátást végző orvos kijelölése

2014.03.07. Nyomtatás
Twitter

Sürgősségi, gondozási ellátást végző orvos kijelölése

1. Ügy megnevezése, tárgya

Sürgősségi, illetve gondozási ellátást végző orvos járművével meghatározott ideig megállhat és várakozhat olyan helyen is, ahol azt a jogszabály egyébként nem teszi lehetővé. A sürgősségi, illetve gondozási ellátást végző orvost az egészségügyi hatóság jelöli ki, a várakozási engedélyt az ellátási kötelezettség szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki.


2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: ellátási kötelezettség helye szerint illetékes járási (járási/kerületi) népegészségügyi intézet.

Járási népegészségügyi intézetek elérhetőségei az „Elérhetőségek, e-mail címek” menüponton belül megtalálhatóak.


3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
a közúti közlekedés szabályairól

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről


4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására jogosult a sürgősségi vagy gondozási ellátást végezni kívánó orvos, az orvost foglalkoztató egészségügyi szolgáltató, illetve az egészségügyi alapellátásért (és az ehhez kapcsolódó ügyeleti ellátásért) felelős szerv (pl. települési önkormányzat).

A kérelem benyújtható írásban, és természetes személy esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

Az ügyfél (és képviselet igénybevétele esetén képviselőjének) neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

A kérelemhez a fenti nyilatkozatokon kívül egyéb dokumentumot nem szükséges csatolni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A hatóság az eljáráshoz formanyomtatványt nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság hivatalból, illetve kérelemre indult eljárásban is a rendelkezésére álló adatok alapján dönt a kijelölésről.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

A kijelölésre irányuló eljárásában szakhatóság vagy egyéb hatóság nem működik közre.


5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.


6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Ha az eljárás hivatalból indul, illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik.

Ha az eljárás kérelemre indul, az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft.

Az illeték megfizetés illetékbélyegben történik, amit a kérelemre kell felragasztani.

Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.


7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Elektronikus ügyintézés” menüponton belül elérhető.


8. Egyéb