orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Szakmai minimumfeltételek

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott szakmai minimumfeltételek diabetológiai szakápolás szakmára vonatkozóan

2012.10.18. Nyomtatás
Twitter


Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Szakápolás  -
diabetológiai szakápolás

Szakmakód megnevezése: 7305

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Olyan egészségügyi tevékenység, melynek során a diabetológiai szakápoló a fekvő-, és/vagy járóbeteg szakellátás keretében, valamint a beteg otthonában látja el a feladatát.  

Kompetenciáján belül tevékenységének célja a cukorbetegségben szenvedők ápolása, gondozása, figyelemmel a prevenció mindhárom szintjére, melyben a primér és secunder prevenciós tevékenységét önállóan, a terciert pedig a multidiszciplináris-team tagjaként végzi.

A primér prevenció szintjén legfontosabb feladata a betegség kialakulásának megelőzése, melynek érdekében egészségfejlesztési tevékenységet végez, tájékoztatást ad a rizikótényezőkkel, illetve azok csökkentési lehetőségeivel, az egészséges életmód kialakításával kapcsolatban egyéni, vagy csoportos formában. A kliens edukációját végzi táplálkozási- és életmódbeli vonatkozásokban. Önállóan végez speciális lábápolási tevékenységet, és erre oktatja is a beteget.

A secunder prevenció szintjén fő tevékenysége közreműködés a betegség mielőbbi felismerésében, és a kezelés minél korábbi stádiumban való megkezdésében, melynek érdekében szűrővizsgálatokat szervez, és végez.

A tercier prevenció szintjén fő tevékenysége a már kialakult betegség minél eredményesebb kezelésének elősegítése a multidiszciplináris-team tagjaként, így közreműködés a vércukorszint terápiás értéktartományban való tartásában, a szövődmények kialakulásának megelőzésében. A beteget, és szükség esetén a hozzátartozóját megtanítja a helyes és hatékony gyógyszer/inzulin adagolására, illetve önellenőrzési tevékenységre, valamint a szövődmények felismerésére. Beteg edukációt végez, megfelelő diétás-, és életmódbeli tanácsokat ad egyénileg, vagy egyes betegcsoportoknak. Amennyiben a cukorbetegség következményeként a betegnél szövődmények alakultak ki, azok szakszerű speciális kezelésében részt vesz, illetve kompetenciája szerint ellátja a szövődményként esetlegesen kialakult krónikus sebeket.

Részt vesz cukorbeteg klubok szervezésében, a mozgó ellátás keretében végzett szűréseken. A szülészet-nőgyógyászat szakmán belül működő terhes gondozáshoz kapcsolódva részt vesz a diabeteses várandósok gondozásában, szintén a prevenció mindhárom szintjét szem előtt tartva.

Tevékenységét folyamatosan dokumentálja, figyelemmel az adatvédelmi követelményekre, továbbá ügyviteli, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat végez.

Fekvőbeteg szakellátásban csak közreműködőként láthatja el a feladatot.

Szakmai környezeti feltételek:  

 Az ellátás formái

Járóbeteg szakellátás 

A betegek otthonában végzett ellátás 

 Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények: *
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint, valamint I. sz melléklet (2.2) feltételei, kivéve: b), c), d), m), n),

A szolgáltatás székhelye, amely egyben a szolgáltatás központja is lehet:
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (2), (3) bekezdés szerinti minimumfeltételek.

 Humánerőforrás:
- orvosi/szakorvosi

 

 

- szakdolgozói:

Az alábbi szakképesítések valamelyike:

 • Klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló),
 • Diabetológiai szakápoló (OKJ 54),
 • Diabetológiai szakápoló és edukátor (OKJ 55)

- egyéb:

 • Dietetikus – EK

 • Gyógytornász/fizioterapeuta – EK

 • Szociális munkás – EK

 • Pszichológus/mentálhigiénikus – EK

Speciális követelmények:
Tárgyi feltételek:*

 • Az ellátottak életkorának megfelelő demonstrációs eszközök (pl. tábla, számítógép) oktatási anyagok, tápanyag táblázat-kivonatok, mintaétrendek, nyersanyag válogatási-, és étrend összeállítási útmutatók, testtömeg index táblázat, önellenőrzési napló minta,
 • antropometriai eszközök: testsúly-, testmagasság-, és testkörfogat-, valamint bőrredő mérő eszköz.
 • gyors vércukor-meghatározó eszköz, tesztcsíkkal
 • kalibrált hangvilla,
 • alapvető, speciális lábápolási eszközök
 • sebkötözéshez szükséges eszközök, kötszerek
 • önálló ápolási dokumentációs rendszer (elektronikus, v. papír alapú)
 • kötszervágó olló,
 • egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben,
 • egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben,
 • egyszerhasználatos gumikesztyűk,
 • veszélyes hulladékgyűjtő,
 • kommunális hulladékgyűjtő,
 • steril anyag tároló,

Dokumentáció:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 136. § bekezdésében foglalt, vonatkozó dokumentációs kötelezettségnek való megfelelés, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a beteg azonosítására szolgáló adatok
 • az egészségügyi szolgáltatás helyszínének, időpontjának és az ellátásért felelős személy azonosítására szolgáló adatok
 • a betegek egyes jogaival összefüggő adatok
 • az ápolási folyamat dokumentálása
 • az ellátás végén ápolási, gondozási tevékenység rövid összefoglalása

Szakmai környezeti feltételek:

- Szakorvosi háttér - EK

- Háziorvos /gyermek háziorvos /   diabetológiai gondozást végző szakorvos elérhetősége - EK

Egyéb követelmények:

-   Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai.

-    Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletben meghatározott infekciókontroll tevékenység.


Jelmagyarázat: EK = elérhető, konzultatív kapcsolat céljából.

*  = Amennyiben a feladatot közreműködőként látja el, a közreműködői szerződésben rögzített megállapodás alapján a szakellátást működtető egészségügyi szolgáltató biztosítja/biztosíthatja a feltételeket.