orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Szakmai minimumfeltételek

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott szakmai minimumfeltételek a Honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakmára vonatkozóan

2014.11.14. Nyomtatás
Twitter

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Honvédorvostan, katasztrófa orvostan

Szakmakód megnevezése: 9300 (9301, 9302)

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: a honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakmában végzett egészségügyi ellátó tevékenység

Az ellátás formái

 Járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények:

-   az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint, valamint I. sz melléklet 2. /b), és 5. rendelő általános minimumfeltételei,

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

- orvosi/szakorvosi
-   1 fő honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakorvos

- szakdolgozói:

-   nem kötelező jelleggel asszisztens/szakasszisztens

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

Gép-műszerpark:

-    számítógép, nyomtató,

-    telefon, internet elérhetőség,

Dokumentáció:

-    Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés,

Egyéb követelmények:

-    Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

-    az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek, különös tekintettel az alábbiakra:

-    a fertőzések átvitelének megakadályozását célzó előírásnak megfelelő fertőtlenítési gyakorlat (kéz-, bőr-, eszköz-, és felületfertőtlenítés) kerüljön bevezetésre, mely írásban is szabályozott kell legyen,

-    a sterilanyag ellátás vagy egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, a sterilizálás vonatkozásában megfelelő működési engedéllyel  rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított kell legyen,

-    előírásoknak megfelelő kommunális- és veszélyes hulladékkezelés és tárolás

-   a munka, - tűzvédelmi védelmi előírások betartása