orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Szakmai minimumfeltételek

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott szakmai minimumfeltételek járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott nappali ellátáson belül infúziós terápia szolgáltatás vonatkozóan

2012.11.16. Nyomtatás
Twitter

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott nappali ellátáson belül infúziós terápia szolgáltatásra

Szakmakód megnevezése: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. r. 40. § (15) b) pontjában felsoroltak közül azon szakma kódja, amely szakma keretében az infúziós kezelésre sor kerül. Nappali ellátáson belül, a szakma résztevékenységeként az alábbi szakmákon belül adható ki átmeneti működési engedély erre a szolgáltatásra:
Belgyógyászat (0100), Angiológia, phebológia, lymphológia (0101), Endokrinológia, anyagcsere, és diabetológia (0103), Neurológia (0900), Reumatológia (1400).

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993.(IV.2.) NM rendelet 10/a mellékletében felsorolt tevékenységek.

Az ellátás formái

Járó-beteg szakellátás keretében nyújtott nappali ellátás


Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények: 
    
    - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai     minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) (4) bekezdés szerint, valamint I. sz melléklet 2.2., és 7. rendelő általános minimumfeltételei, kiegészítve az alábbiakkal:
    - fektető, amely min. 10 fekvőhely, vagy annyi fekvőhely, amely az egy nap alatt maximum ellátott betegek fele fektetésére elégséges,
    - 16/2002. (XII.12.) ESzCsM rendelet 6.§ (1b); (2)bekezdése

Speciális követelmények:
Humánerőforrás:
-    orvosi/szakorvosi

    - 1 fő szakorvos (a kiadott szakmakódnak megfelelő szakképzettségű szakorvos, amely lehet a járóbeteg-szakellátás orvosa részmunkaidőben)
    - 1 fő orvos (teljes munkaidőben)


-    szakdolgozói:

    - 1 fő vezető ápoló (okleveles/diplomás ápoló), aki beleszámít a direkt létszámba is
    - 2 fő szakápoló (min. OKJ végzettségű)
    - további létszámok a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3. sz. melléklet 19. pontja szerint

-    egyéb segítők

    -


Épitészeti adottságok:

    - Orvosi szoba (saját vagy járóbeteg szakellátással közös)
    - Személyzeti öltöző (saját vagy járóbeteg szakellátással közös)
    - Személyzeti pihenő (saját vagy járóbeteg szakellátással közös)
    - Fektető helyiség, WC, zuhanyzó, öltöző (ffi, női)
    - Kezelő helyiség
    - Közösségi helyiség (étkezésre is alkalmas)
    - Gyógyszerek, infúziók, eszközök tárolására alkalmas helység, zárható szekrénnyel


Gép-műszerpark:

    - Kézi lélegeztető ballon
    - Laryngoscop
    - Hordozható defibrillátor
    - Elsősegélynyújtás alapvető eszközei és gyógyszerei/újraélesztő tálca (4 percen belül elérhető módon)

Diagnosztika:

    - Képalkotó diagnosztika (röntgen, UH) EL*
      - 
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (vérvételi hely) EL*


Egyéb tárgyi feltételek:

    - Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek biztosításával a kezelő/vizsgáló helyiségekben
    - Gyógyszer tárolására alkalmas hűtőszekrény
    - Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi, vagy tálca
    - Infúziós állvány
    - Infúziós szerelék
    - Fonendoscop
    - Hőmérő
    - Vesetál
    - Leszorító gumi
    - Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben
    - Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben
    - Gumikesztyűk (steril, nem steril)

Egyéb speciális követelmények:

    - Hideg étkeztetés feltételei

Szakmai környezeti feltételek:

    - Adott szakmának megfelelő szakrendelés elérhetősége szakmai konzultáció céljából


Dokumentáció:

    - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.-137. § követelményének való megfelelés 
    - Ápolási dokumentáció vezetése a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 4. sz. melléklet B) pontja szerint


Egyéb követelmények:

    - Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

    - Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek az ellátási szintnek megfelelően
        - a fertőzések átvitelének megakadályozását célzó előírásnak megfelelő fertőtlenítési gyakorlat (kéz-, bőr-, eszköz-, és felületfertőtlenítés) kerüljön bevezetésre, melynek írásban is szabályozottnak kell lennie,
        - a sterilanyag ellátás folyamata szabályozottnak, és dokumentáltnak kell      lennie
        - előírásoknak megfelelő kommunális-, és ha keletkezik veszélyes hulladékkezelés és tárolás 

    - Adott szakma szakmai protokolljának alkalmazása


Magyarázat:
- EL: intézményen belül elérhető
- adott szakma: azon szakma, amelynek a keretében az infúziós kezelésre sor kerül