orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Szakmai minimumfeltételek

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott szakmai minimumfeltételek a megelőző orvostan, népegészségtan szakmára vonatkozóan

2017.11.08. Nyomtatás
Twitter

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Megelőző orvostan, népegészségtan

Szakmakód megnevezése: 9400

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: a megelőző orvostan, népegészségtan szakmában végzett egészségügyi ellátó tevékenység

Az ellátás formái

 Járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények:

-          az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben a  rendelő általános minimumfeltételei

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

- orvosi/szakorvosi

-          1 fő megelőző orvostan, népegészségtan szakorvos

- szakdolgozói:

-          nem kötelező jelleggel asszisztens/szakasszisztens

egyéb segítők:

-

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

Gép-műszerpark:

-          számítógép, nyomtató,

-          telefon, internet elérhetőség,

Diagnosztika:

 

Dokumentáció:

-          Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés,

Szakmai, - környezeti feltételek:

-

Egyéb követelmények:

-          Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

-          az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 4§ (1), (2) bekezdése

-          amennyiben alkalmaz sterilen kezelendő eszközöket a sterilanyag ellátás vagy egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, a sterilizálás vonatkozásában megfelelő működési engedéllyel  rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított kell legyen,

-          előírásoknak megfelelő kommunális- és veszélyes hulladékkezelés és tárolás

-          a munka, - tűzvédelmi védelmi előírások betartása