orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Szakmai minimumfeltételek

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott szakmai minimumfeltételek a dialízis szakmán belüli otthoni hemodialízis (otthoni hemodialízis oktató központ) tevékenység

2017.03.30. Nyomtatás
Twitter

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: dialízis szakmán belüli otthoni hemodialízis (otthoni hemodialízis oktató központ) tevékenység

Szakmakód megnevezése: 0110

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Olyan egészségügyi tevékenység, amely OHD központban nefrológus szakorvos által havi gondozás, II.-III.- szintű dialízis központhoz integrálva, II.-III. szintű nefrológiai fekvőbeteg osztályos háttérrel rendelkezik. Az OHD oktatóközpontban történik a beteg és hozzátartozóik oktatása. Az otthoni hemodialízis bármely gyártó által otthoni hemodialízis kezelésre kifejlesztett és arra alkalmasnak véleményezett készülékével, valamint ultra tisztaságú víz előállítására alkalmas vízkezelő készülékkel végezhető.

OHD oktatóközpont: az a működési engedéllyel rendelkező II.-III. szintű dialízis központ, amelyik rendelkezik az otthoni hemodialízis oktatáshoz szükséges kijelölt helyiséggel és az otthoni dialízis végzéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal, eszközökkel, mind a központban, mind a betegekhez telepíthetően.

Az ellátás formái: járóbeteg szakellátás

1. Általános követelmények: Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet általános feltételei szerint

2. Speciális követelmények: a táblázatban megjelenített

2.1. Humánerőforrás

2.1.1. Orvosi, szakorvosi: nefrológus szakorvos

2.1.2. Szakdolgozói:

2.1.2.1. asszisztens/szakasszisztens/OKJ ápoló/: nefrológiai szakápoló/diplomás ápoló/ápoló BsC/MsC

2.1.2.2. technikus

2.1.3. Egyéb: szociális munkás, klinikai szakpszichológus

2.1.4. Egyéb kisegítők: - adminisztrátor

-technikus

2.2. Tárgyi feltételek: táblázatban megjelenített

2.3. Dokumentáció: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírása szerint

2.4. Szakmai környezeti feltételek: a táblázatban megjelenített

2.5. Egyéb követelmények: a táblázatban megjelenített

Az ellátás formái

járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint, valamint I. sz melléklet 2.2. rendelő általános minimumfeltételei,

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

- orvosi/szakorvosi

−         az OHD központban 1 fő (FTE) nefrológus szakorvos, az OHD oktatóközpontban 1 (FTE) fő nefrológus szakorvos

- szakdolgozói:

−         az OHD központban 10 betegenként 1 fő (FTE) nefrológiai szakápoló, az OHD oktatóközpontban 1 fő (FTE) nefrológiai szakápoló/diplomás ápoló/ápoló Bsc/Msc

- egyéb:

−         1 fő dietetikus elérhető

−         1 fő szociális munkás elérhető

−         1 fő klinikai szakpszichológus elérhető

−         1 fő technikus mindenkori elérhetőségének biztosítása

- egyéb kisegítők:

−         1 fő adminisztrátor

Speciális követelmények:

Építészeti adottságok:

−         OHD kezelő

−         OHD gyakorló szoba

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

−         speciális OHD készülék az oktatáshoz, tréninghez

−         RO-val rendelkező víztisztító rendszer az oktatáshoz, tréninghez

−         speciális HD bemutató és oktató eszközök

−         beteghez kihelyezhető OHD készülék

−         beteghez kihelyezhető RO-val rendelkező víztisztító rendszer

−         elektronikus testtömegmérő

−         ABPM vérnyomásmérő

Dokumentáció orvosi:

Orvos szakmai dokumentáció:

−         előzetes tájékoztató a betegek számára

−         rendelkező nyilatkozat,

−         beleegyező nyilatkozat

további követelmény: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 136. §-ában foglalt dokumentációs kötelezettségnek való megfelelés

Dokumentáció ápolási:

−         ápolási dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerint

Egyéb feltételek:

−         szünetmentes áramforrás

−         megfelelő vízvételi lehetőség,

Szakmai környezeti feltételek:

−         nefrológiai, belgyógyászati, érsebészeti osztályos háttér

−         hemodialízis háttér

−         orvosi laboratóriumi háttér

−         szervezett telefonkapcsolat

−         szervezett technikai háttér

−         szervezett anyagellátás és szállítás

−         szervezett betegszállítás

−         mikrobiológiai laboratórium EL

−         képalkotó diagnosztika EL

Egyéb követelmények:

−     Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai.

−   Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletben meghatározott infekciókontroll tevékenység.

−   az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet rendelkezései