orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Szakmai minimumfeltételek

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott szakmai minimumfeltételek a szakápolásra (körzeti-közösségi szakápolás) vonatkozóan

2011.03.10. Nyomtatás
Twitter

 

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: körzeti-közösségi szakápolás

Szakmakód megnevezése: 7307

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: 

Olyan egészségügyi ellátási forma, melynek során a háziorvosi / gyermek háziorvosi praxison belül az ápoló a háziorvosi-team tagjaként, a háziorvosi rendelőben, illetve a beteg/páciens lakóhelyén, vagy annak közelében, a beteg /páciens választása alapján hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a betegség természetétől függetlenül, folyamatos egészségügyi ellátást nyújt kompetenciája szerint önállóan, illetve a háziorvossal együttműködve.
Kompetenciáján belül, tevékenységének célja a betegségek megelőzése, a beteg/páciens, és az ellátott praxisközösség egészségi állapotának nyomon követése és fejlesztése, egészségfejlesztési célú tájékoztatása, gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás szakmai háttér, valamint a szociális ellátás igénybevétele mellett.
Tevékenysége során kompetenciájának megfelelően részt vesz a praxisba bejelentkezett egyének, családok, közösség egészségmegőrzésében, preventív célú szemlélet és életmód formálásában, diagnosztikai és terápiás eljárások végzésében és az ápolásban.
A beteg otthonában ápolási és rehabilitációs tevékenységet végez, melyekről ápolási dokumentációt vezet, valamint részt vesz a praxis gondozási programjának megvalósításában.
Figyelemmel kíséri a praxis közegészségügyi-járványügyi viszonyait, és közreműködik a hiányosságok felszámolásában, továbbá kezeli a praxis dokumentumait, végzi az ügyviteli, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat és az ellátási területeken koordináló, szervező feladatokat lát el.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25. ) EüM rendelet 2. számú melléklete szerint az ápolói tevékenység tartalma a háziorvosi szolgálatban:

- A praxis menedzsmentben való részvétel.
- A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységek végzése, beleértve a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, a vér- és váladékvételt, valamint az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való előkészítést.
- A megelőzés, szűrés és gondozás feladataiban való részvétel, a gondozásba vett betegek előírás szerinti nyilvántartása és konkrét gondozási feladatok ellátása.
- A beteg vizsgálatához, gyógykezeléséhez szükséges eszközök, anyagok előkészítése és azok fertőtlenítéséről, sterilizálásáról, szakszerű tárolásáról és karbantartásáról való gondoskodás.
- A rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről való gondoskodás.
- Az egészségnevelési, egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási tevékenységben való részvétel, az önszerveződő csoportok szakmai segítése, tanácsadás (pl. diabeteses betegek klubja).
- A beteg testi higiénéjének biztosítása, vagy ennek megszervezése azon személyeknél, akiknél a házi segítőszolgálat szakmai segítsége már nem elegendő.
- Veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsősegélynyújtás szakszerű megkezdése.
- Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben - amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes orvos kihívására nincs lehetőség - a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátásának megszervezése.
- A betegellátás során a szociális alapellátás körében működő házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a védőnői szolgálattal való együttműködés.

Szakmai környezeti feltételek:

Az ellátás formái

Az alapellátás körében háziorvosi felnőtt, és/vagy vegyes praxison belül közreműködő egészségügyi szolgáltató

Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények:

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:
- orvosi/szakorvosi

-

szakdolgozói:

 

Szakképesítés:
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25. ) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint 12. § (1), (2) bekezdése szerint:
- körzeti ápoló,
- klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló),
- ápoló (OKJ 54 5012 01, vagy ennek megfelelő),
- diplomás ápoló,
- felnőtt szakápoló, amennyiben a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtakat teljesíti

egyéb:

-

egyéb kisegítők:

-

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

- az ápoló által végzett önálló területi munkára felszerelt ápolói táska legalább az alábbi tartalommal:

 

  • vérnyomásmérő, phonendoscop
  • garatlámpa (pupilla lámpa)
  • steril egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben
  • steril tűk, szárnyas tűk, perifériás véna katéterek (branül) különböző méretben
  • steril szondák, steril infúziós szerelékek
  • steril katéterek, steril katéter csúsztató
  • bőr-, kéz-, nyálkahártya-, eszköz-dezinficiens
  • steril kötszerek, steril kötszer ollók
  • steril anatómiai csipeszek, steril horgas csipeszek
  •  kocher, stranguláló gumi, ragtapasz, vatta
  • lázmérő, spatulák
  • steril beöntő csövek, beöntő kanna, vesetál
  • védőruha, védőkötény, arcmaszkok
  • steril és nem steril gumikesztyűk, fólia kesztyűk
  • egyszer használatos kéztörlő
  • elsődleges veszélyes hulladékgyűjtő doboz
  • vizeletvizsgálati tesztcsík
  • vércukorszintmérő, tesztcsíkkal
- mobiltelefon.

Dokumentáció:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 136. §-ában foglaltaknak való megfelelés, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25. ) EüM rendelet vonatkozó szakaszában foglalt dokumentációs kötelezettségre.

Szakmai környezeti feltételek:

 

Egyéb követelmények:

- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai.

- Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletben meghatározott infekciókontroll tevékenység.