orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat feladatai és működése

2015.12.11. Nyomtatás
Twitter

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, valamint az Országos Közegészségügyi Központ, az Országos Epidemiológiai Központ, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (együttesen: országos intézetek) alkotják.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Az OTH a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. 

Az OTH ellátja a jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, valamint sugáregészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési, (egészségvédelmi, egészségnevelési, és egészségmegőrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és felügyeletét, valamint az egészségügyi ellátás felügyeletét, a hozzá telepített feladat- és hatáskörök alapján, továbbá ellátja a munkaegészségügyi (munkahigiénés és foglalkozás- egészségügyi) feladat- és hatásköröket, gyakorolja és teljesíti a munkaegészségügyi szakterület magánjogi jogait és kötelezettségeit. 

Az OTH-t az országos tisztifőorvos vezeti. Az OTH az országos intézetek szakmai irányító szerve. 

Az országos intézet a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az országos intézetet főigazgató vezeti. Az országos intézet az ÁNTSZ szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat ellátó szerve. 

Az országos tisztifőorvos a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban szakmai irányítási jogot gyakorol az ÁNTSZ felett, továbbá közreműködik a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) és a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal) vonatkozásában a minisztert, mint szakmai irányító minisztert megillető irányítási jogkörök gyakorlásában.

A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását. A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból áll. A járási hivatal a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. 

A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében ellátja a jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

- a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy, munkaegészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, sugáregészségügyi és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

- a járványügy területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

- az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

- az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,

- a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével összefüggő feladatokat.

A kormányhivatal részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását.

A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal az ÁNTSZ más szerve, vagy a kormányhivatal feladatkörébe.