orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » ÁROP-1.2.1-08/A-2008-0001

A projekt rövid bemutatása

2011.07.26. Nyomtatás
Twitter

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt neve: Államreform Operatív Program (ÁROP) -1.2.1-08/A-2008-0001
„Az Egyes államigazgatási intézmények szervezetfejlesztése elnevezésű  támogatási konstrukció részeként az ÁNTSZ és az OVSZ szervezetfejlesztése”

Projekt leírás: A projekt célja az állami feladatok hatékony ellátása, az államreform keretében megkezdett szervezeti átalakítások véghezvitele, a finanszírozhatóság és a működési, gazdálkodási hatékonyság megteremtése az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) tevékenységének átvilágítása, ez alapján javaslatok kidolgozása, valamint a szervezeti struktúra és a belső folyamatok eredményorientált újraszervezése. Megvizsgálandó, hogy a hatékony gazdálkodás megvalósítható-e egyéb gazdálkodási forma bevezetésével, illetőleg feladatok kiszervezésével.

A projekt részletes leírása

ÁNTSZ
Tevékenységét a közegészségügy, egészségfejlesztés, egészségügyi igazgatás területén állampolgárbarát, bizalmi elvi alapon működő, felügyeleti jellegű hatóságként kívánja végezni úgy, hogy vertikálisan és horizontálisan is lefedje a jogszabályokban rábízott területeket, egyúttal megfeleljen az EU tagsággal járó elvárásoknak.

A szervezetnél az elmúlt években jelentős átalakítás kezdődött el mind az EU-s normáknak, mind a változó nemzetközi és hazai népegészségügyi- járványügyi és egészségügyi szolgáltatói környezetnek való megfelelés érdekében. A projekt e folyamat támogatását, a feladatok, az erőforrások (ide értve humán, anyagi, információ), a szervezet és működés közötti megfelelő összhang és korszerűbb szervezeti felépítés és vezetésirányítási rendszer kialakítását teszi lehetővé.

 • gyorsabb és pontosabb döntések támogatása az egészség kockázatok leküzdése területén

 • a szervezet működési költségeinek csökkentése

 • megfelelés a nemzetközi elvárásoknak, pl. az egészségkockázatok (fertőzések, járványok,szennyezések, mérgezések, bio-terrorizmus stb.) felismerése és az ellenük való védekezés terén

A fenti szükségletek alapján az alábbi eredmények születnek:

 • a belső erőforrások jobb kihasználása

 • hatékonyabb együttműködési képesség a társhatóságokkal, egészségügyi szolgáltatókkal

 • pontosabb szakmai döntés előkészítés pl. az adatszolgáltatás egyszerűsítése által

 • eredményesebb csatlakozás a nemzetközi feladatokat ellátó szakmai hálózatokhoz.

OVSZ

Ahhoz, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat a sürgősségnek, az akut ellátási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tudjon tenni, azaz az életmentő beavatkozások vérigényét soron kívül ki tudja elégíteni, fel kell tárni a szervezetrendszer hatékonysági tartalékait, és semlegesíteni kell azokat a kockázatokat, veszélygócokat, melyek a biztonságos vérellátást veszélyeztethetik. Az Országos Vérellátó Szolgálat gazdálkodásának és likviditás megőrzésének vonatkozásában a legnagyobb veszélyt a kórházak tartozása jelenti, amelynek mértéke emelkedik és a működőképesség fenntartásában lényeges kockázatot képez. Semlegesíteni kell azokat a kockázatokat, veszélygócokat, melyek a biztonságos vérellátást veszélyeztethetik.

A projekt keretében az alábbi területekre vonatkozó feltárást, elemzést, és javaslatok kidolgozását kell elvégezni:

 1. az ellátott feladatok köre, mértéke és szabályozottsága

 2. a feladatellátás módja a munkafolyamatok elemzése és az esetlegesen közöttük lévő párhuzamosságok megszüntetése

 3. szervezeti, munkavégzési struktúra

 4. ingatlan, tárgyi és személyi kapacitások

 5. gazdálkodási, finanszírozási rendszer

Továbbá a projekt részét képezi az elkészülő javaslatokban megfogalmazott szervezet-fejlesztési lépések megvalósításának, a szervezeti struktúra és a belső folyamatok újraszervezésének a támogatása.

Legfőbb célok és hatások az ÁNTSZ szervezetfejlesztése terén

 • egy szakmai és gazdasági értelemben is hatékony intézmény kialakítása, ennek érdekében a megfelelőn összhang megteremtése az ÁNTSZ feladatai, erőforrásai (ide értve humán, anyagi, információ) szervezete és működése között.

 • az egészségügyi, közegészségügy-járványügyi biztonság szükséges és elégséges mértékű biztosítása, a lakosság egészségi állapotának javulása érdekében hatékonysági tartalékok feltárása, az erőforrásoknak a szükséges feladatokra való koncentrálása, méretgazdaságos, leghatékonyabb intézményi struktúra kialakítása.

 • hatékony belső ügymenet, megalapozott döntések, javuló probléma-megoldó képesség, ügyfélbarát szolgáltatás.

Legfőbb célok és hatások az OVSZ szervezetfejlesztése terén

 • A biztonságos vérellátás fenntarthatóságának biztosítása, azaz az Országos Vérellátó Szolgálat a sürgősségnek, az akut ellátási kötelezettségnek eleget tudjon tenni, az életmentő beavatkozások vérigényét soron kívül ki tudja elégíteni. Ennek érdekében fel kell tárni és semlegesíteni azokat a kockázatokat, veszélygócokat, melyek a biztonságos vérellátást veszélyeztethetik.

 • Olyan gazdaságilag hatékonyan működő szervezetrendszer kialakítása, amely úgy igazodik az ellátandó feladatokhoz, hogy olyan szervezeti tartalékokkal is rendelkezik, melyek a vérellátás biztonsága érdekében szükségesek.

 • A gazdálkodási folyamatok, az „üzemvitel” vizsgálata, értékelése és az ezzel szoros kapcsolatban álló finanszírozási feltételekre vonatkozó javaslatok megfogalmazása.

 • Az infrastrukturális feltételek meglétének elemzése az európai uniós direktívák illetve a GMP (helyes gyártási gyakorlat – a gyógyszergyártás alapelveinek betartása a vérkészítmények előállításának teljes folyamata során) megvalósításához.

 • A projekt eredményeként a megszületett javaslatok alapján a megújult intézményekhatékonyabb módon és magasabb színvonalon nyújtott közszolgáltatásokat biztosítanak.

Kedvezményezett : Országos Vérellátó Szolgálat
Székhely: Budapest, 1113. Karolina út 19-21.
Telefon: 372 – 4100
Fax: 372 – 4189
Web: http://www.ovsz.hu

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Telefon: 476-1100
Fax: 476-1390
Web: http://www.antsz.hu

 

A projekt teljes költségvetése: 98 655 310 Ft.

Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Telefon: 224-3100
Fax: 224-3105
Email: vati@vati.hu
Web: http://www.vati.hu

E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Web: www.nfu.hu  

 

Irányító Hatóság: Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
Web: http://www.nfu.hu/krpih

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu