orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » ÁROP-1.2.1-08/A-2008-0001

ÁROP 1.2.1-08/08/A-2008-0001számú, „Az ÁNTSZ és az OVSZ szervezetfejlesztése” című kiemelt projekt keretén belül az ÁNTSZ szervezeté-nél végzett tevékenységeinek rövid összefoglalása (ZPEJ) az időközi Projekt Előrehaladási Jelentések alapján

Nyomtatás
Twitter

Szakmai teljesítések

2009. július 1. és 2009. augusztus 13-ig terjedő időszakban megvalósult projekt események (a Projekt Előrehaladási jelentés (PEJ 1) alapján:

A VÁTI Kht. által megjelentetett pályázati felhívásra, az IRM-ÁNTSZ-OVSZ 2008. október 30-án benyújtotta közös pályázati anyagát. A VÁTI Kht. 2008. december 11-én befogadta a projektjavaslatot, majd 2009. január 27-én támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt végrehajtására 2009. április 1-jén konzorciumi megállapodás született. A Támogatási Szerződés megkötésére 2009. május 13-án került sor. Az IRM 2009. június 4-én "Az ÁNTSZ és OVSZ szervezetfejlesztése" címmel közbeszerzési ajánlattételi felhívást tett közzé.

2009. augusztus 13. és 2009. november 13. közötti időszakban megvalósult projekt események (a Projekt Előrehaladási jelentés (PEJ 2) alapján:

Az IRM a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevővel, az Egészségügyi Szakértő Mű-
hely Kft-vel 2009. szeptember 27-én aláírta a vállalkozási szerződést. A szerződés szerinti I. részteljesítési határidőig a vállalkozó által kidolgozásra került a részletes vizsgálati program és szempontrendszer, elkészült a vállalkozói munka ütemterve. Megkezdődött a Projekt Alapító Dokumentum végleges szövegezésének kialakítása, figyelembe véve a vállalkozó javaslatait is. A vállalkozói munka II. szakaszában a tételes vizsgálatok elvégzése és a változtatási javaslatok kidolgozása volt a feladat. Ennek keretében interjúk megszervezésére és lebonyolítására került sor. A vállalkozó dokumentumelemzést hajtott  végre és megkezdte a helyzetértékelő tanulmány összeállítását.

2009. november 13. és 2010. február 13. közötti időszakban megvalósult projekt események (a Projekt Előrehaladási jelentés (PEJ 3) alapján:

Jóváhagyásra került a Projekt Alapító Dokumentum. A vállalkozási szerződésmódosításra került, a II. részteljesítéshez kapcsolódó feladat (a tételes vizsgálatok elvégzése; lehetséges javaslatok, változtatási alternatívák kidolgozása) végrehajtásra került. Ennek eredményeként elkészült a helyzetértékelő tanulmány és a fejlesztési irányokra vonatkozó javaslat.

A vállalkozási szerződés III. részteljesítési határidejéhez kapcsolódó feladatok végrehajtására ütemterv került összeállításra. A javaslatok kidolgozása mindkét szervezetnél az ügyféllel szoros együttműködésben, iteratív módszerrel történt.

2010. február 13. és 2010. május 15. közötti időszakban megvalósult projekt események:

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2010. március 31-ről 2010. május 15-re  módosult. A vállalkozási szerződés III. és IV. részteljesítési határidejéhez kapcsolódó feladatok (a vizsgálati eredmények és javaslatok írásba foglalása és egyeztetése; a javaslatokban megfogalmazott szervezetfejlesztési lépések megvalósításának támogatása, aktív közreműködés a szervezeti struktúra és a belső folyamatok újraszervezésében) végrehajtásra kerültek.

A vállalkozó az ÁNTSZ-szel egyeztetve a következő területekre vonatkozóan készített javaslatokat:

  • az egészségmonitorozás országos hálózatának illesztése az ÁNTSZ szervezetrendszeré- hez;
  • ügyfélközpontúság és in-market kontroll erősítése – egészségügyi igazgatási szakterü-
    let egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó engedélyezési munkafolyamatának fejleszté-
    se;
  • az ÁNTSZ és ezen belül az OTH szervezeti struktúrájának újragondolása;
  • vezetői képzések tervezése;
  • az ÁNTSZ kontrolling eszközeinek továbbfejlesztése.

 

Horizontális teljesítések

Esélyegyenlőségi tevékenységek:

1. A projekt időszakában esélyegyenlőségi felelőst nevezett ki az Országos Tisztifőorvosi Hivatal;
2. Elkészült az Esélyegyenlőségi terv;
3. Esélyegyenlőségi képzés indult, amelynek keretében a „Családbarát munkahelyek és  „A nők esélyegyenlősége” című előadásokra került sor. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos előadássorozat a Projekt befejezését követően is folytatódik.

Környezetvédelem: Hulladékudvar kialakítása

A projekt időszakában zárt és nyitott területet magában foglaló korszerű hulladékudvar kialakítására került sor, amelynek keretében az infrastrukturális feltételek megteremtésén túl az Országos Tisztifőorvosi Hivatal egy darab 5 m3-es és 4 db 1,1 m3-es zárt konténert, továbbá egy darab bálázógépet szerzett be.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu