orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » EKOP-3.1.1-09-2009-0001

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat gyors reagálási képességet növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások és belső hatékonyság növelésének támogatására

2015.12.28. Nyomtatás
Twitter
(EKOP-3.1.1-09-2009-0001)

Az EKOP-3.1.1-09-2009-0001 projekt célja olyan elektronikus szolgáltatás-együttes és képesség kialakítása az ÁNTSZ Közép-magyarországi régiójában, amely támogatja a sürgősségi ellátás feladatait a rendelkezésre álló egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásának központi ágynyilvántartó és erőforrás kapacitás nyilvántartó adatokkal történő kiegészítésével, valamint térinformatikai adatbázissal. Kialakítja az ÁNTSZ és szakmai adatszolgáltatói között az elektronikus kapcsolatot a járványügy, a kémiai biztonság és a sugáregészségügy területén, jelentős mértékben csökkentve az egészségkockázatok hatásait és a hivatal belső adminisztrációs terheit. Létrehozza a 112-riasztási központ köré szervezett társhatóságokkal való elektronikus kapcsolatot a katasztrófahelyzetek esetén szükséges beavatkozási sebesség növelése céljából, valamint összehangolja az ágazat kormányzati szereplőinek együttműködését azáltal, hogy szabványos üzenetformákat alakít ki.

A belső nyilvántartásokat és szakmai adatbázisokat megnyitja a külvilág számára, erősítve ezzel az egészségkörnyezeti demokrácia kiszélesítését, az állampolgárok és a gazdasági szereplők bizalmának növelését; nyitottabb, két- és többoldalú kapcsolatok kiépítését a közszféra képviselői és az állampolgárok között, valamint az állampolgárok részvételének növelését a közösséget érintő döntésekben és a közügyekben. Javítja a szakterületi – s ezzel közvetve az állami szabályozást és a stratégiai tervezést is. Biztosítja az egészség-kockázati információ szabad áramlását, valamint az egészségügyi tartalomszolgáltatás folyamatos fejlesztése révén hozzájárul a szolgáltató és esélyteremtő állam létrehozásához. Új egészségügyi szolgáltatásokat alakít ki és nyújt a lakosságnak, és/vagy egészségügyi szolgáltatásokat biztosít korábban ilyen szolgáltatással nem ellátott társadalmi rétegeknek, különösen vidéken vagy ritkán lakott területeken; valamint képessé teszi az ÁNTSZ-t és rajta keresztül más kormányzati szervet, hogy az ország uniós egészségügyi kötelezettségeinek megfeleljen.

Főbb adatok
Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
Projekt megvalósításának időszaka: 2009. július 17. – 2011. augusztus 31.
Elfogadott, elszámolható összköltség: 1 772 999 848 Ft
A projekt száma: EKOP-3.1.1-09-2009-0001
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő szervezet: Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu