orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » KEOP 7.6.3.0-2008-0037

A humán vízhasználatok környezetegészségügyi felügyeletét megalapozó nemzeti információs infrastruktúra kiépítése projekt (KEOP 7.6.3.0-2008-0037)

Nyomtatás
Twitter

A humán vízhasználatok környezetegészségügyi felügyeletét megalapozó nemzeti információs infrastruktúra kiépítése projekt (KEOP 7.6.3.0-2008-0037)

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Központi telefonszám: 06-1-476-1100 Központi faxszám: 06-1-476-1390
Irányító hatóságNemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezetKörnyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park, "D" porta 
Telefon: +36-1-238-6666 Fax.: +36-1-238-6667

A projekt megvalósítja a humán felhasználású vizek környezetegészségügyi felügyeleti információs rendszerét. Erre azért van szükség, mert a jelenlegi felügyeleti rendszer működtetése kis hatékonyságú, nagy élőmunka igényű, alacsony rendezettségű és nehezen koordinálható. Ez kedvezőtlenül hat vissza az interszektoriális együttműködés eredményességére, az üzemeltetői kockázatkezelés hatékonyságára, a lakosság vízzel kapcsolatos egészség- és környezet-tudatosságának alakulására és a szakpolitikák tájékoztatásának validitására és időszerűségére is. A Humán Felhasználású Vizek biztonsági és minőségi információi jelenleg korszerűtlen módon – hagyományos papíralapú jelentéseken keresztül – kerülnek a szakpolitika végrehajtásáért felelős szervezetekhez, amely mind a hazai szakmai tevékenységeket, mind pedig a külső (hazai és nemzetközi) adatszolgáltatási feladatok ellátását nehezíti.

Ebből fakadóan a projekt fő célja az EIONET hazai bázishálózatához csatlakoztatott kivitelezésben a közegészségügyet közvetlenül érintő vízigények kielégítése során megvalósuló szolgáltatások és vízhasználatok, valamint az ezekhez kapcsolódó környezeti vízbázisok vízminőségi és vízbiztonsági vonatkozású adatainak országos lefedettségű gyűjtése, elemzése, feldolgozása és felhasználása. Az ehhez kapcsolódó kockázatok elemzésére, kezelésére, szakpolitikai interpretálására és ezek alapján a lakosság, az önkormányzatok, a központi kormányzat és a különböző érdekcsoportok megfelelő felbontású és napra készségű tájékoztatása.

A projekt céljának elérését egy vízminőségi-vízbiztonsági országos informatikai rendszer támogatja. Az informatikai rendszer az ÁNTSZ központjában, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) által működtetett központi információs rendszer részeként kerül kialakításra, azt az OTH üzemelteti.

A rendszerrel kapcsolatban álló valamennyi külső szervezet (vízszolgáltatók, fürdő üzemeltetők, laboratóriumok, ásványvíz palackozók, stb.) a fejlesztés keretében kialakított elektronikus csatornán csatlakozik a rendszerhez. A kapcsolat kétirányú, az adatszolgáltatás mellett a működésükhöz szükséges információkat kapnak a rendszertől. Az adatáramlás technológiai szabványok és adatszabványok szerint történik. Az adatkapcsolat a kormányzati Központi Rendszer szolgáltatásainak igénybevételével, a vonatkozó központi ajánlások betartásával valósul meg.

A vízminőségi-vízbiztonsági felügyeleti rendszert a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által működtetett információs rendszerekkel (OKIR, VIZIR, FAVI, FEVI, stb) együttműködik, azok alap adatbázis információira épül rá. Egyben adatot szolgáltat nekik a vízminőséget és vízbiztonságot érintő információk tekintetében.

A vízminőségi-vízbiztonsági hazai (OSAP, minisztériumi, stb.) és nemzetközi (EIONET, WISE, stb.) jelentések és statisztikák előállítása, valamint az adatok térinformatikai reprezentációja szintén a rendszer alapszolgáltatásai közé tartozik.

A rendszer által gyűjtött adatok feldolgozását, azokkal történő szakmai-, döntés-előkészítési- és statisztikai elemzési tevékenységeit az ÁNTSZ területi (regionális és kistérségi) intézetei, valamint az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) és az OTH szakemberei végzik.

Az információs rendszer a publikus adatokkal magas színvonalú lakossági és idegenforgalmi tájékoztatást is nyújt.

A rendszer komponensei: