orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » KEOP 7.6.3.0-2008-0037

Medencés fürdővíz felügyelet

Nyomtatás
Twitter

A fürdővíz felügyeleti modul a magyarországi medencés fürdők vízminőségének felügyeletét támogatja, ezáltal a fürdőket igénybevevő lakosság vízbiztonságára tett intézkedéseket gyorsítja és hatékonnyá teszi. A medencés fürdők üzemeltetőinek (tulajdonosainak) a jogszabályban meghatározott gyakorisággal vízmintákat kell bevizsgáltatni az előírt mikrobiológiai kórokozók tekintetében, és ezt a felügyeletet ellátó ÁNTSZ kistérségi intézetének el kell juttatnia.

Az ÁNTSZ a laboratóriumi eredmény ismeretében meghozza a szükséges intézkedését, a mérési eredményeket nyilvántartja.

A fürdővizeket bevizsgáló laboratóriumok számára a rendszer tudásbázist bocsát rendelkezésre, amely a laboratóriumi vizsgálatok módszertanát, az összetevők határértékeit tartalmazza.

A medencés fürdőket üzemeltetők számára technológiai tudásbázist bocsát rendelkezésre, amely a fürdőüzemi technológiákat, a víz kezelésének módozatait, a megelőzés-védekezés eszközeit mutatja be.

A fürdőüzemeltetők számára minőségügyi szolgáltatásokat is nyújt a rendszer, amennyiben a nyilvántartott adatokból a folyamatosan megtartott magas szintű higiénés állapot igazolható és közzétehető.

A nyilvántartásban megtalálhatóak a medencés fürdők medencéire jellemző adatok és az azokat feltöltő vízforrások vízösszetételi adatai is.

A rendszer információkat szolgáltat a nyilvánosság számára a medencés fürdők állapotáról. Az információk térinformatikai rendszer segítségével is megtekinthetőek.

Azok a medencés fürdők, amelyek medencéit gyógyhatású vízzel töltenek fel, a vízfelügyelet szempontjából az ásvány- és gyógyvizek felügyeletéhez is tartoznak, amely az alkalmazott gyógyvíz specifikus vizsgálatát jelenti.

A rendszer sematikus ábrája:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu