orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » TÁMOP 6.1.4.

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

2014.08.05. Nyomtatás
Twitter


A projekt céljainak rövid összefoglalója

A projekt a 0-7 éves korú gyermekek alapellátásának színvonalát és hatékonyságát segíti elő.

A projekt megvalósítási időszakának végére szeretnénk elérni, hogy a mintegy 600.000, 7 éves kor alatti gyermek rendszeres és korszerű szűrővizsgálatokban részesüljön, a fejlődésükben veszélyeztetett gyermekek pedig a mostaninál hamarabb felismerésre kerüljenek. Ehhez korszerű módszertani anyagok fejlesztése, majd ezek alapján az alapellátást végző házi gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvosok és védőnők képzése történik meg. Cél, hogy az alapellátásban résztvevők kb. 70%-a részt vegyen az új, korszerű tananyagon alapuló képzésben.

Mivel a tapasztalatok szerint a szülők koragyermekkori fejlődéssel, illetve gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretei hiányosak, a projekt szülői tájékoztató anyagokkal és hírlevelekkel szeretné erősíteni a megfelelő szülői kompetencia és felelősségérzet kialakulását.

A csecsemők- és kisgyermekek alapellátásában területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg a földrajzi helyzet, illetve a szociális háttér függvényében, így ezen egyenlőtlenségek csökkentése is kiemelt cél.

A projekt kulcseleme egy új informatikai rendszer kialakítása és az erre alapozott hatékonyabb elektronikus információáramlás az alapellátó szereplői (elsősorban a védőnő és orvos) között.

A projektben külön humán és anyagi erőforrás került elkülönítésre egy Védőnői Módszertani Egység kialakítására is, mely a védőnők munkájának szakmai színvonalát szeretné emelni nemcsak a projekt ideje alatt, hanem annak lezárulása után is.

A projekt célja tehát az, hogy a szülőknek és az alapellátóknak sikerüljön hamarabb és pontosabban észlelni a fejlődésükben veszélyeztetett gyermekeket, hogy hosszú távon is nőjön a beiskolázásra alkalmas gyermekek aránya, illetve csökkenjenek a területi és szociális egyenlőtlenségek ezen a területen.

Főbb adatok
Konzorciumi vezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
Konzorciumi partner: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
Projekt megvalósításának időszaka: 2012. október 1. – 2015. március 31. (30 hónap)
Elfogadott, elszámolható összköltség: 2.500.000.000 Ft.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt száma: TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001
Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A projekt 5 szakmai alprojektje

  1. Módszertan - megvalósító: OTH
  2. Képzési tevékenység, humánerőforrás-fejlesztés (képzés) – megvalósító: GYEMSZI
  3. Kommunikációs-disszeminációs (bevezetés-terjesztés) tevékenységek (kommunikáció) – megvalósító: GYEMSZI
  4. Informatikai fejlesztés (IT) - megvalósító: OTH
  5. Védőnői módszertani egység kialakítása (VME) - megvalósító: OTH

Célcsoport

A projekt középpontjában, mint közvetlen célcsoport az egészségügyi alapellátás (védőnői szolgálat, a házi gyermekorvos, a gyermekeket is ellátó háziorvos), illetve a gyermekek szülei állnak.


Tartalom

A projekt a 0-7 éves korosztály optimális fejlődésének komplex támogatását célozza meg. Magába foglalja

  • a gyermekek fejlődését befolyásoló rizikó és védő faktorok felmérését,
  • a gyermekek fejlődésének nyomon követését,
  • az eltérő fejlődést mutató gyermekek kiszűrését.

Ezen kívül a szülők számára támogatást nyújt a gyermekük fejlődésének kibontakoztatásához és a felmerülő nevelési problémák megoldásához.

A projekt feladata:

Az alapellátás szakembereinek támogatása a képzettségük és az alkalmazott módszertanuk fejlesztésével, megújításával. A projekt a gyermekek optimális egészségi állapotának elérését a mainál hatékonyabban és eredményesebben, illetve mérhető módon szeretné segíteni különös tekintettel a valamilyen okból speciális szükségletű, hátrányokkal küzdő gyermekekre, családjaikra.

A projekt néhány fontos eleme számokban:

Hazánkban kb. 600.000 0-7 éves korú gyermek él, alapellátásukról 3.800 védőnő, és 3.100 orvos gondoskodik.

  • A projekt célul tűzi ki ezen szakemberek kb. 70%-ának bevonását a projekt során kifejlesztett tanagyagokkal történő térítésmentes képzésbe. Ez összesen 200.000 oktatási és szupervíziós órát jelent.
  • 0-7 éves korban összesen 13 szűréssel számolva, évente kb. 1,3 millió szűrővizsgálat történik majd meg a projekt által tesztelt új szűrőcsomaggal.

Jelenlegi helyzet/probléma

Projekt eredmény, kimenet

Nem megfelelő és hiányos, a nemzetközi normákkal, standardokkal nincs összhangban a jelenlegi szemlélet és módszertan, felhasználói ismeret: kevés az elfogadott protokoll/irányelv.

0-7 éves gyermekek fejlődését nyomon követő és támogató, egységes, harmonizált, korszerű ismereteken alapuló módszertani háttér készül el (új standardok, útmutatók, protokollok, minőségi indikátorok).

Nem egészség (primer prevenció), hanem betegség (szekunder prevenció) orientált a gyakorlat. Paradigmaváltás szükséges: a probléma (betegség) központú gondozást váltsa fel az érték (egészség) központú tanácsadás.

A gyermekek bio-pszicho-szociális állapotának szűrésére alkalmas, a szülők bevonására építő standard, validált szűrő módszer bevezetése, az egészség, mint primer- prevenció hangsúlyának erősítése és növelése.

Munkájukban azonos célcsoportra irányuló szakemberek (védőnő és orvos) egymás közötti kommunikációja esetleges, egyénektől és a földrajzi területi ellátási kötelezettség különbségétől (vagy egyezőségtől) függ, a szakmai szabályozók szintjén nincs meg a megfelelő harmonizáció.

Kompetencia határok és feladatszervezés felmérése ésfelülvizsgálata, az együttműködés, információ és adatáramlás meghatározása, a szükséges jogi módosítások elvégzése, gyermek-út algoritmus fejlesztése.

A gyermeket ellátók között a szükséges információk áramlása nem megfelelő. Az eü. alapellátásban a dokumentációk adattartalma nem illeszkedik egymáshoz.

Komplex dokumentációs rendszer az eü. alapellátásban: beazonosított adattartalom (állapotfelmérő adatlapok), folyamatok és szereplők. Elkészül a 0-7 éves gyermekekre kiterjedő, szisztematikusan gyűjtött, összekapcsolható, ugyanazon szakmai standard alapján felvett, releváns és valid központi adatbázis informatikai keretrendszere.