orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » TIOP-2.3.2/12/1 és KMOP-4.3.3/A-12

Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése (TIOP-2.3.2/12/1 és KMOP-4.3.3/A-12)

2014.03.12. Nyomtatás
Twitter

Összefoglaló

A projekt konzorciumban valósul meg, melynek vezetője a GYEMSZI. Az OTH konzorciumi partnerként vesz részt benne. Elsődleges cél, hogy megteremtse az ágazati szereplők közötti szakma-specifikus adatcsere egységes, az igényeket hosszútávon is kiszolgálni képes (informatikai) rendszerét, és biztosítsa az ágazati adatvagyon jelenleginél magasabb szintű hasznosíthatóságát.

Ennek érdekében egységes törzskezelő és publikáló rendszer létrehozására, valamint közcélú és közhiteles kódtörzsek és nyilvántartások kialakítására kerül sor.

Az adatok publikációs rendszerének kialakítását követően azok az Ágazati Portálon jelennek majd meg. Egységes ágazati jelentés- és üzenettovábbító infrastruktúra kialakítására kerül sor. A beérkező adatokat validátor ellenőrzi, dolgozza fel és továbbítja automatikusan. Egységes szabályozási környezet kialakítására kerül sor.

 A projekt eredményeként az adatgazdai szerepkörök rendezésre kerülnek. A konzorciumi partnerek létrehozzák a központi törzspublikációs rendszert. Szabványosítják és egységesítik az ágazati jelentésrendszert. Kialakítják a központi üzenet- és jelentéstovábbító rendszert. Az ágazati felhasználó- és jogosultságkezelést, valamint az objektumazonosítási rendszert egységesítik, utóbbit szabványosítják. Ágazati tartalomszolgáltatást végeznek, és biztosítják ezek fenntarthatóságát.

A projekt számszerűsíthető eredménye

  • Bevont törzs-adatbázisok száma: 20 db,

  • Validátor által fogadott jelentési rekordok száma: 80.000.000 db,

  • A rendszerhez csatlakozó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók aránya: 100%.

Az OTH kiemelt feladatokat lát el a projektben. Megteremti az illeszkedést a központi rendszer hozzáférés- és jogosultság-kezeléshez. Közreműködik a portál szolgáltatások kialakításában, biztosításában, a közhiteles törzsek felmérésében, kialakításában. Kezeli és tisztítja a releváns OTH törzsadatokat, kapcsolódik a központi törzsadat-kezeléshez. Felméri a jelentéshez kapcsolódó folyamatokat, új eljárásokat alakít ki. Jelentésgenerátort készít, emellett az egészségügyi szolgáltatók adatbázisát összekapcsolja a TEK és kapacitás adatokkal. Adatküldést és adatfogadást valósít meg a kooperatív térbe, illetve térből, a jelentésfogadási rendszert a központi rendszerhez illeszti

Új törzsadat-rendszereket hoz létre. Ennek keretében kiépíti a járó/fekvő területi ellátási kötelezettség (TEK) nyilvántartását. Létrehozza az ellátói kapacitások, a gyógyszertárak valamint a praxisjog nyilvántartását.

 Főbb adatok

Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) (konzorciumi tagként)

Konzorciumvezető: Gyógyászati és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Projekt megvalósításának időszaka: 2013. április 1. – 2015. augusztus 31.
Elfogadott, elszámolható összköltség: 183 501 500 Ft.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt száma: TIOP-2.3.2/12/1 és KMOP-4.3.3/A-12

Irányító hatóságok:

Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztály,

Nemzetgazdasági Minisztérium ROP Irányító Hatósága

Közreműködő szervezet

Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága

Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.