orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Kötelező az 1-18 éves korosztály számára megszervezni az influenza elleni kampányoltást

2009.11.19. Nyomtatás
Twitter

„Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 1. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban (a továbbiakban: iskolaegészségügyi ellátás) való rendszeres részvételéről [a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-c) pont] az óvodák és iskolák (a továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmények) e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak. Az iskola-egészségügyi ellátás az orvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll.

A rendelet 2. számú melléklete szerint a nevelési-oktatási intézmény (ide tartozik az óvoda is) orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladat a közegészségügyi és járványügyi feladatok körében az iskolai életkorhoz kötött és a kampányoltások elvégzése és dokumentálása. A rendelet 3. számú mellékletének 6. pontja alapján a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése a védőnő feladata.

Tekintettel arra, hogy egyfelől a bölcsőde kívül esik a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 1. §-ban foglalt nevelésioktatási intézmény fogalmi körén, másfelől az érintett korosztályra nem terjed ki a szabályozás hatálya, ezért a bölcsődékre ezen NM rendeleti szabályozást alkalmazni nem lehet. A bölcsődék esetén – különös tekintettel arra hogy 3 évnél fiatalabb gyermekekről van szó – a házi gyermekorvosi rendszer jogállását is rendező a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25) EüM rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Ezen EüM rendelet 1. § és 5. §-ainak rendelkezése értelmében:

    1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra működési joggal rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra (továbbiakban: háziorvos) és alapellátást végző fogorvosokra, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva

    a) az önkormányzattal, az önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állnak,

    b) az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a feladatokat gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként végzik.

    5. § (1) A háziorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges.

    (2) A háziorvos külön jogszabályokban foglaltak szerint végez
    a) védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,
   
b) fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet,
   
c) kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,
   
d) ételmérgezések esetén szükséges teendőket.

(3) A háziorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésről értesíti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézetét.

A bölcsődei, illetve oktatási, nevelési intézetekben kell elvégezni a kampányoltást, amennyiben a minimum feltételeknek megfelelő orvosi rendelő rendelkezésre áll. Amennyiben az intézmény megfelelő oltóhellyel nem rendelkezik, az oltások az orvos rendelőjében is elvégezhetők.

ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu