orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Lejárt a vegyi anyagok regisztrációjának második határideje, fokozott ellenőrzések várhatók

2013.06.07. Nyomtatás
Twitter

2013. május 31.-én több száz hazai cég számára járt le az a határidő, ameddig regisztrálniuk kellett azokat a vegyi anyagokat, amelyeket évi 100 és 1000 tonna közötti mennyiségben gyártanak vagy importálnak. Egy európai uniós jogszabály, az úgynevezett REACH rendelet írja elő a regisztrációs kötelezettséget. A REACH rendelet célja a veszélyes vegyi anyagok egészség- és környezetkárosító hatása elleni hatékony védekezés. A jogszabály minden olyan európai uniós vállalkozásra vonatkozik, amelyik vegyi anyagot gyárt, importál vagy felhasznál – így több száz magyar társaságra is, függetlenül attól, hogy családi tulajdonban lévő mészoltóról vagy egy nagy vegyipari cégről van szó.

A Magyarországon is kötelező rendelet elemei közül az egyik legfontosabb a regisztrációs kötelezettség, mely szerint 2008. június 1. óta minden olyan gyártónak és importőrnek, amelyik legalább évi 1 tonna mennyiségben gyárt, forgalmaz vegyi anyagot, azokat regisztrálnia kell az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) felé. A kötelezettségnek az anyagok mennyiségétől és veszélyességétől függően három különböző határidőre kellett, illetve kell eleget tenni. 2013. május 31. a második ilyen határidő volt. Az előírás annyira szigorú, hogy elmulasztása az EU piacairól való kizárást vonja maga után, valamint komoly, akár 20 millió forintig terjedő bírsággal is jár.

Uniós szinten, valamint az EGT tagállamaiban a 2013-as határidőre 3200 cég több, mint 9000 regisztrációs dossziéval összesen 2923 anyagot regisztrált.

Magyarországról a 2013-as regisztrációs határidőre az ECHA felé 95 dossziét nyújtottak be, ennek 48%-át nagyvállalatok, 52%-át mikro-, és középvállalkozások. Az összes dokumentáció közül 47 feldolgozása még függőben van, túlnyomórészt azért, mert az Ügynökség arra vár, hogy a társaságok befizessék a regisztrációs díjat.

A REACH 2007-es hatályba lépése óta Magyarországról eddig összesen 308 regisztrációs dossziét nyújtottak be (ebből 212 dossziét az első határidőre) és 241 anyagot regisztráltak. Ezek a számok – noha illeszkednek az EU többi tagállamában tapasztaltakhoz – messze elmaradtak az előzetes ipari és hatósági várakozásoktól, hiszen a 2013-as határidőig több, mint ezer regisztrációt vártunk több száz anyagra, közel 300 érintett magyar cég részéről. Éppen ezért a következő hónapokban a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek fokozott figyelmet fordítanak azokra a társaságokra, melyek esetleg igyekeztek elkerülni regisztrációs kötelezettséget.

Bár a következő regisztrációs határidő csak 2018. június 1-jén jár le, a vállalatok addig sem maradnak teendő nélkül. Az eddig benyújtott regisztrációs dossziék folyamatos frissítésének kötelezettségén túl ki kell emelni az egyes különösen veszélyes anyagokkal kapcsolatos kötelezettségeket. A veszélyes anyagokra osztályozási, biztonsági adatlap készítési és címkézési-csomagolási előírások is léteznek. Az ún. különösaggodalomra okot adó anyagok esetén a szállítóknak külön tájékoztatási kötelezettségeik vannak. A legveszélyesebb anyagokra engedélyeztetési kötelezettséget is előír a rendelet, illetve vannak olyan anyagok, amelyek felhasználását, forgalomba hozatalát tiltja vagy korlátozza a jogszabály.

A vegyi anyagokat gyártó, importáló, felhasználó vagy forgalmazó cégek a REACH, valamint a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról és címkézéséről szóló ún. CLP rendelet szerinti kötelezettségeikről részletesen az Országos Kémiai Biztonsági Intézet www.okbi.hu oldalán, a REACH, illetve a GHS menüpontok alatt, valamint az ott megadott elérhetőségeken kaphatnak további tájékoztatást.

Országos Kémiai Biztonsági Intézet
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu