orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Nemzeti információs rendszer az emberi célú vízfelhasználás környezet-egészségügyi felügyeletére

2014.04.02. Nyomtatás
Twitter

Új, a vízfelhasználással kapcsolatos nemzeti információs rendszert hoz létre az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szoros együttműködésben az Országos Környezetegészségügyi Intézettel. A rendszer az ügyfelek számára felgyorsítja az ügyintézést, hatékonyan támogatja az adatok komplex elemzését, valamint a turisztikai szektor és a lakosság számára az adatszolgáltatást. Az úgynevezett humán vízhasználatokra vonatkozó nemzeti információs infrastruktúra (HUMVI) szorosan kapcsolódik a Gyorsreagálási Képességet Növelő Komplex Informatikai Rendszerhez (OSZIR). A projekt az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg, összesen 395,4 millió forintot fordítanak rá, az Új Széchenyi Terv keretében.

A magyar társadalom szinte mindenfajta személyes felhasználáshoz tiszta ivóvizet, illetve meghatározott összetételű speciális vizet (gyógy-, fürdő-, ásványvizet) használ. Mind a lakosság, mind a média fokozott figyelemmel kíséri az úgynevezett humán felhasználású vizek minőségére vonatkozó információkat, ezért van szükség egy, a felügyeletet támogató, korszerű, naprakész információkat szolgáltatni és továbbítani képes informatikai rendszer kiépítésére. Ez az EKOP keretében megvalósuló projekt célja.

Mostanáig nagy problémát jelentett, hogy nincs érdemi, hasznosítható informatikai összeköttetés a környezetvédelem határterületi rendszereivel. Emellett még alapszintű összeköttetés sincs a vízhasználattal kapcsolatos adatrendszerek, valamint az ÁNTSZ-OTH által kezelt informatikai rendszerek között. Az adatfeldolgozás a jelenleg meglévő rendszerben lassú és nagy az emberierőforrás-igénye. Az orvosi kutatások számára nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű információ a vízminőség és a lakosság egészségi állapota közti összefüggésekről. Ugyanez igaz a fürdővizekre és gyógyvizekre is: az adatok korszerűtlen módon, későn, csak megyei bontásban jutnak el az azt feldolgozó szakemberekhez. Mindez megnehezíti a turisztikai szektor tájékoztatását is. Az emberi fogyasztásra szánt, hazai és külföldi eredetű ásvány- és gyógyvizek esetében is kevés az információ azok élettani és egyéb hatásairól, tartalmáról.

Az OSZIR részeként létrejövő humán vízhasználatokra vonatkozó nemzeti információs infrastruktúra, a HUMVI lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést, az információk országos lefedettségű gyűjtését, elemzését, feldolgozását. A korszerűen kezelt adatok felhasználásával lehetővé válik a kockázatok elemzése, kezelése, valamint az érintettek megfelelő, napra kész tájékoztatása (pl. lakosság, önkormányzatok, kormányzat, Európai Unió, ENSZ, OECD, WHO, turisztikai szektor, laboratóriumok). Végül a szakma szempontjából nagyon fontos, hogy a rendszer képessé válik a jövőbeni hazai és európai uniós jogszabályok gyors és szakszerű integrálására.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu