orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Akikre büszkék vagyunk

2008.10.29. Nyomtatás
Twitter

Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter 2008. október 28-án Budapesten, az Egészségügyi Minisztérium székházában elismeréseket adott át Batthyány-Strattmann László herceg, magyar  főnemes, a „szegények orvosa” születésnapján.  Az egyetem befejezése után Batthyány  magánkórházat nyitott Köpcsényben (ma Kittsee, Ausztria). Ovosként is folyamatosan továbbképezte  magát, először sebész, majd később szemész képesítést szerzett. 1915-ben  nagybátyja halálakor  megörökölte a hercegi címet és a Strattmann nevet. Ekkor az újdonsült Batthyány-Strattmann herceg  családjával a körmendi kastélyba költözött, amelynek egy szárnyában szemészeti klinikát rendezett  be. A mélyen vallásos orvos szegény betegeit ingyen gyógyította, így a „szegények orvosaként” vált  ismertté. Születésnapján a hazai egészségügy – köztük az ÁNTSZ kötelékében dolgozó – kiválóságait  ismerik el a különböző díjakkal, oklevelekkel.

Pro Sanitate-díjat vehetett át dr. Páldy Anna, az ÁNTSZ Országos Környezetegészségügyi  Intézet mb. főigazgató helyettese.
Dr. Páldy Anna orvosegyetemi tanulmányai elvégzése óta (1976) dolgozik a közegészségügyben. 1980-ban szerzett közegészségtan-járványtan szakvizsgát. 1981 óta áll alkalmazásban az Országos  Közegészségügyi Intézetben, a Toxikológiai, valamint a Településegészségügyi Osztályon  beosztottként, majd 1998-tól a Biológiai Monitorozási Osztály vezetőjeként. 2000 óta szakmailag  irányítja a Térinformatikai Csoport működését. 2002. januárjától az intézet igazgatóhelyettesi  feladatait is ellátja. Fő kutatási területe a környezet-egészségügyi epidemiológia, a környezeti  tényezők, kiemelten a biológiai allergének és az extrém időjárási helyzetek lakosság egészségi  állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata. Kezdetben a növényvédő szerek egészségkárosító hatását  vizsgálta felnő tt mezőgazdasági lakosság körében, majd a levegőszennyezettség hatásainak elemzését  vizsgáló epidemiológiai munkacsoportban tevékenykedett. Részt vett a környezet-egészségügyi  információs rendszer kialakításában. A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram  megvalósításában aktívan közreműködik a lakosság morbiditásának vizsgálatában, a halálozás területi  különbségeinek térinformatikai elemzésében és a klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásainak  vizsgálatában. Több, a WHO által szervezett munkabizottságban dolgozik tudományos tanácsadóként  (környezet-egészségügyi indikátor rendszer kialakítása, klímaváltozás, NEKAP programok  nemzetközi értékelése). Több nemzetközi tudományos kutatási projektben nemzeti koordinátorként  működik közre. Dr. Páldy Anna 1990-ben védte meg kandidátusi disszertációját környezet epidemiológiai témában, 1996-ban a finnországi Kuopiói Egyetemen a „Népegészségtan Mestere”  másoddiplomát szerezte meg. 1996-tól oktat, 2003-tól modulvezető ként is részt vesz a Debreceni  Egyetem Népegészségügyi Iskolájában. A higiénikus orvosképzésben 1994-től vesz tevékenyen részt  oktatóként és az OKK-OKI tanulmányi felelőseként. Angol és német nyelvből felsőfokú, orosz  nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. Több nemzetközi és magyar tudományos társaság, valamint az  Országos Környezetvédelmi Tanács tagja. Több, mint 100 közleményt jelentetett meg nemzetközi és  hazai tudományos folyóiratokban.

A kitüntetés dr. Páldy Annának a hazai és nemzetközi szinten elfogadott munkája elismerését jelzi,  amit a környezet-epidemiológia kutatásokban, a környezetegészségügyi információs rendszer  kialakításában, a klímaváltozás egészségre gyakorolt hatásának értékelésében és az ÁNTSZ  Aerobiológiai Hálózatának irányításában végez.

Pro Sanitate-díjat kapott dr. Aszmann Anna, az ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet  kutatási és orvos-szakmai tanácsadója , aki pályáját a Pécsi Gyermekklinikán kezdte majd az  alapellátás területén gyermekszakorvosként és iskolaorvosként tevékenykedett. Közel 25 éve a  gyermekegészségügy országos intézeteiben közép- és felsővezető ként tevékenykedett. Speciális  kutatási területe a gyermekek egészségmagatartásának vizsgálata, melynek alapján 20 éve a  WHO/EURO által koordinált nemzetközi vizsgálat hazai koordinátora. Az egészségneveléssel és  egészségvédelemmel kapcsolatos számos vizsgálat, képzés résztvevője. Az iskola- és  ifjúságegészségügy szakképzés és a tankönyv szervezője és szerkesztője. Ezen felül számos cikket,  könyvrészletet publikált és 6 könyvet szerkesztett, hazai és külföldi kongresszusokon vett részt a  témákban.

Az elismerést a gyermekegészségügyért, egészségvédelemért és egészségnevelésért végzett közel  négy évtizedes kimagasló tevékenységért kapta, melyből közel 25 évet a szakmát támogató  módszertani területen töltött el. Magyarországi és nemzetközi elismertségéért, melynek  eredményeként a WHO kutatásai alapján hazai szakértőjeként tartja számon, valamint a védőnők és  házi gyermekorvosok is tiszteletbeli tagjuknak nyilvánították.

Miniszteri Díszoklevéllel jutalmazta dr. Székely Tamás miniszter dr. Kozáry Juditot, az ÁNTSZ  Nyugat-dunántúli Regionális Intézete helyettes regionális tiszti főorvosát.
Dr. Kozáry Judit csaknem 20 éves gyógyító orvosi tevékenység után, 1992 januárjában került az  ÁNTSZ-hez. Először Szombathely város, majd Vas Megye tiszti főorvosaként segítette a Szolgálat  feladatainak ellátását. Jelenlegi funkciójában, helyettes regionális tiszti főorvosként vett részt a régió  kialakításában és segíti a szakmai problémák megoldását. Az egészségügyi reform régiót érintő  hatásainak kezelésében mind a regionális tiszti főorvos, mind az egészségügyi szolgáltatók  számíthatnak rá. Korrekt, jó együttműködő vezető.
Az ÁNTSZ megalakulása kezdetétől dolgozik a Szolgálatnál. Városi, majd megyei tiszti főorvosként,  jelenleg pedig a regionális intézet helyettes vezetőjeként koordinálja, irányítja a szakmai feladatok  ellátását.

Miniszteri Díszoklevélet kapott Rétiné Darai Ildikó , az ÁNTSZ Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi  Intézete élelmezés-egészségügyi, gyermek és ifjúság-egészségügyi felügyelője.
Rétiné Darai Ildikó 2001. július 12-től dolgozik az ÁNTSZ Füzesabonyi Intézeténél. Munkahelyei  között szerepelt a szolnoki ÁNTSZ. Mint munkatársra mindig lehet számítani, munkavégzése  példaértékű minden dolgozónak. Az élelmezés-egészségügy és a gyermek és ifjúság-egészségügy  területén dolgozik. Kapcsolatteremtési képessége kiváló. Mind az ügyfelekkel, mind a  társhatóságokkal, mind a munkatársakkal hamar megtalálja a hangot, ezért is tud olyan eredményesen  dolgozni. Pontos, precíz mindenben lehet rá számítani.  Munkavégzése példaszer ű minden munkatársa számára. Precíz, pontos, alapos, figyelme mindenre  kiterjedő. Nagyon jól tud csapatban dolgozni, a csapat szíve lelke, jelen esetben az élelmezés egészségüggyel foglalkozó felügyelők mozgató rugója.

Miniszteri Dicséretet és az ezzel járó oklevelet kapta dr. Molnár Zsuzsanna, az ÁNTSZ  Országos Epidemiológiai Központ Járványügyi Osztály epidemiológus főorvosa, főtanácsosa.
Dr. Molnár Zsuzsanna területi epidemiológusi tapasztalatait az ÁNTSZ OEK Járványügyi Osztályán  remekül hasznosítja, képviseli hazánkat a járványügy és az epidemiológia területén számos  nemzetközi fórumon és az ECDC felé. A Minisztérium felkérésére a WHO által szervezett Európai  Védőoltási Hét nemzeti kontaktpontja. Feladatait lelkesen, nagy szakmai igényességgel, megbízhatóan  látja el.  A védőoltási rendszer szervezése és megújítása terén kifejtett kimagasló tevékenységéért és a 2005., 2007., 2008. évi Európai Védő oltási hét sikeres hazai országos megszervezéséért kapta az elismerést.

Miniszteri Dicséretet kapott dr. Vass Csaba , az ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete  kistérségi tisztifőorvosa is.
Dr. Vass Csaba szakmailag a maximumot nyújtja, munkája megbízható, precíz. Feladatait a  közegészségügy teljes elkötelezettjeként végzi. Szilárd szakmai felkészültséggel, nyugalmat sugárzó  vezető i stílusával megbízhatóan irányítja a Monori, Nagykátai Intézetet. A szakmai, az igazgatási és a  civil környezetben következetesen képviseli az egészségügyi hatóság feladatait.

1986 óta dolgozik a közegészségügyben. 1996 óta városi, 2007 óta kistérségi tisztifő orvos.  Emberséges, ugyanakkor következetes és határozott vezető i munkájának eredményeként az Intézet  mindig hiánytalanul, belső és külső feszültségek és konfliktusok nélkül látta el  a tervezhető  és a váratlan feladatokat egyaránt. Kiemelkedően tartalmas kapcsolatrendszert alakított ki  az önkormányzati és a civil partnerekkel.

Munkatársainknak gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu