orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Az ÁNTSZ nem "a rejtély kulcsa"

2010.11.10. Nyomtatás
Twitter

2010. november 10.

A hazai sajtóban „A tisztiorvos (sic!) büntette volna a sérülteket gyógyítókat” címmel az ÁNTSZ tevékenységét megkérdőjelező írás jelent meg, mely szerint intézkedéseivel a szolgálat akadályozza a vörösiszap katasztrófa kapcsán felmerült egészségügyi ellátás költségeinek megtérítését, sőt a sérültek ellátását szabálytalanul végzőknek még bírságot is kilátásba helyez.
Első „vádpont”: a területileg illetékes regionális tiszti főorvos NEM HIRDETETT ki egészségügyi katasztrófahelyzetet. Nem is kellett, hogy ezt tegye, illetve nem is tehette volna. Két okból. Először: a Kormány a 245/2010. (X.6.) Korm. Rendeletében VESZÉLYHELYZETET HIRDETETT GYŐR-MOSON-SOPRON, VESZPRÉM ÉS VAS MEGYE KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE – a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. Törvény 2. § (2) bekezdés f) pontja szerint – 2010. október 6-án 15.00 órai hatállyal kezdődően. A Kormányrendelet tartalmazza a veszélyhelyzettel érintett területen szükséges intézkedések megtételével kapcsolatos részletes, jogszabályi rendelkezésekre visszautaló tájékoztatást (az ÁNTSZ illetékességét érintően is). Másodszor: az egészségügyi törvény XIV. fejezete pontosan meghatározza, hogy mikor beszélhetünk egészségügyi katasztrófa- helyzetről: „katasztrófának minősül minden – rendszerint váratlanul bekövetkező – esemény, amely a polgárok életét, testi épségét, illetve az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti, illetve károsítja olyan mértékben, hogy AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK ÉS A HELYBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS KÖZÖTTI ARÁNYTALANSÁG KIALAKULÁSÁHOZ VEZET, továbbá az egészségügyi hatóság, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek működését teszi szükségessé.” A vörösiszap gátszakadás KATASZTRÓFA, melynek következtében a Kormány ki is hirdette a Veszélyhelyzetet, de NEM EGÉSZSÉGÜGYI KATASZTRÓFAHELYZET, hiszen nem omlott össze az egészségügyi szolgáltatás, a katasztrófával sújtott területen működő alapellátást, járó- és fekvőbeteg szakellátást végző szolgáltatók életbe léptetve a regionális tiszti főorvos határozatára saját, katasztrófa esetén alkalmazandó tervüket, végezték és végzik ma is a lakosság és a segítők ellátását.
Második „vádpont”: az ÁNTSZ akadályozza a többlet ellátásért járó költségek megtérítését, sőt még bírságot is kilátásba helyez. A hivatkozott kormányrendelet 2. § (3) bekezdése szerint: „A védekezéssel összefüggő, 2010. október 4. 12.30 órát követően felmerült, indokolt költségeket a Kormány a költségvetés általános tartalékának terhére vagy más módon biztosítja a védekezésben részt vevők részére.” Erről az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete közvetlenül is tájékoztatta az érintett egészségügyi szolgáltatókat.
A ténylegesen felmerült egészségügyi költségekről a szolgáltatókat nyilatkoztatva, az ÁNTSZ adatokat kér be és továbbít a kormányzat számára. A 2010. november 4-én elküldött, az országos tiszti főorvos által aláírt összesítés tartalmazza ily módon a területről a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, a Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet Ajka, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr, a Főv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórház-rendelőintézet Baleseti Központja, az Állami Egészségügyi Központ, a Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Kolontár, Somlóvásárhely és Devecser települések alapellátási szolgáltatói, az ÁNTSZ Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli regionális és kistérségi intézetei, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az Országos Környezetegészségügyi Intézet, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet, az Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet valamint a foglalkozás egészségügyi orvosok által végzett túlmunkák többletköltségeit, a dologi kiadásokat, a szükséges eszközök beszerzésének, illetve a károsodott eszközök visszapótlásának ellenértékét is.

 

A finanszírozás elősegítése érdekében az ÁNTSZ illetékes Regionális Intézete megkereste a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztárt, aki az érintett egészségügyi szolgáltatókat közvetlenül tájékoztatta a katasztrófa elhárítás kapcsán felmerült többletköltségek megtérítésének eljárási rendjéről.
Az ÁNTSZ területileg illetékes intézete határozatai pontosan definiálják az egészségügyi szolgáltatók számára, hogy a sérültek egészségügyi ellátása biztosítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot az érintett védelmi bizottságokkal, mentőszervezetekkel, katasztrófavédelmi szervezetekkel és egyéb szervekkel. Az ellátásról napi jelentésben számolnak be. HA EZT NEM TENNÉK, AKKOR SZABHATNA KI BÍRSÁGOT A SZOLGÁLAT, melyre egy határozatban kötelező elemként – a fellebbezési lehetőséggel egyetemben – fel is kell hívni a figyelmet. Az egészségügyi ellátás és szolgáltatás természetesen példaértékűen zajlik a térségben, nem a határozat elemei, hanem az emberi tisztesség és kötelességtudat okán.

ÁNTSZ Kommunikációs Főosztálya

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu