orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Nincs veszélyben a betegszállítás Csongrád megyében (OEP-OTH közlemény)

2012.03.06. Nyomtatás
Twitter

A Csongrád megye területén működő Maros-Sped Kft. 2012. február 16-án jelentette be az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak (OTH), hogy a közfinanszírozott betegszállítói tevékenységét 2012. március 1-től nem tudja vállalni és kezdeményezte működési engedélyének visszavonását. Ezzel együtt az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP) kérte a finanszírozási szerződés megszüntetését. Hasonló helyzet korábban az ország több megyéjében is előfordult már, az átmeneti intézkedéseknek köszönhetően azonban a betegszállításban dolgozó szolgáltatók minden esetben meg tudták oldani feladatukat.

Az OEP által finanszírozott betegszállítói kapacitás kiesésekor egy rövid és egy hosszú távú megoldással lehet rendezni a helyzetet. A rövid távú megoldás szerint az adott területen működő egyéb betegszállító szolgáltatókat jelöli ki az ÁNTSZ átmeneti jelleggel a feladat ellátására úgy, hogy ezek a cégek az úgynevezett. tartalék autóikkal látják el átmenetileg a tevékenységet. Ezek a tartalék autók olyan autók, melyek alapvetően akkor használhatók, ha a szolgáltató aktív autói meghibásodnak, illetve az ilyen speciális esetekben. Ez tehát azt jelenti, hogy nem az egyébként is működő autóknak kell a plusz feladatot ellátniuk, hanem az olyanoknak, melyeket általában nem használnak.

A hosszú távú megoldás új szolgáltatók új betegszállító autóinak befogadása a kieső feladat pótlására. Ennek érdekében a Betegszállítói Szakértői Bizottság március 7-én tartja ülését, melyen áttekinti a beérkező pályázatokat. A meglátása szerint a kieső kapacitást legjobban pótolni képes szolgáltató befogadására tesz javaslatot a végső döntést meghozó szakminiszter felé.

A biztonságos betegellátás megőrzése érdekében 2012. március 1-től visszavonásig, a Maros Sped Kft. területi ellátási kötelezettségébe tartozott települések betegszállítási feladatainak ellátására az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az alábbi szolgáltatókat jelölte ki és kötelezte: Nemzetközi Üzem- és Körzet-egészségügyi Kft. 1 tartalék autó terhére, EKITEP Kft. 1 tartalék autó terhére, GÓL-DIATRANS Egészségügyi Kft. 1 tartalék autó terhére, POLYMED ’97 Kft. aktív közfinanszírozott gépjárművei terhére. Az OTH a kötelező határozatot 2012. február 21-én faxon és levélben is megküldte az érintetteknek, továbbá az OEP Területi Hivatalának és az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének. A kijelölt betegszállító szolgáltatóktól a határozattal szemben fellebbezés a mai napig nem érkezett.

Ezzel egyidőben az OTH tájékoztatta a Csongrád megyei fekvőbeteg ellátó intézményeket és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Szegedi, Mórahalomi valamint a Makói, Hódmezővásárhelyi Kistérségi Népegészségügyi Intézetét a betegszállítás ellátási terület változásáról. Soron kívül kérte – lehetőség szerint telefonon is – az érintett szolgáltatókat (alapellátás, járóbeteg- szakellátás, szociális otthon) értesíteni a változásról. Az érintett ellátási terület: Szeged és Hódmezővásárhely városok egyes háziorvosi körzetei által határolt terület, valamint Algyő, Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván települések.

A Maros Sped Kft. korábban 3 gépjárművel végezte a betegszállítást. A kiesés pótlására az OTH 4 gépjármű igénybevételéről rendelkezett átmeneti időre, amíg az új szolgáltató pályázatának elfogadására, a működési engedély kiadására, illetve a finanszírozási szerződés megkötésérére sor kerül. Hasonló helyzet az országban már több megyében jelentkezett, a betegszállításban részt vevő szolgáltatók számára a további járművek bevonása nem okozott különösen nagyobb gondot, hiszen a tartalék autókkal történő szállítási feladatokat az egészségbiztosítási pénztár finanszírozza. A megszűnt szolgáltatók helyébe lépő betegszállítók részére az ÁNTSZ a működési engedélyezési eljárást rendszerint soron kívül lefolytatja, segítve ezzel is a zavartalan betegellátást.

Dr. Tanács Róbert, a Nemzetközi Üzem- és Körzet-egészségügyi Kft. Ügyvezetője, valamint az OBSZ Csongrád Megyei Irányító Szervet vezetője az OTH-nak 2012. február 23-án küldött e-mailt, melyben helyzetelemzést és a március 1-t követő helyzet rendezésére megoldási javaslatokat adott. Az OTH a levélben foglaltakkal kapcsolatban állásfoglalást kért az érintett megyei szakfőorvostól, aki a betegszállításra vonatkozó kijelölést támogatta, és javasolta a betegszállító szolgáltatókkal történő egyeztetések lefolytatását a tárgyi és személyi feltételek hiányára vonatkozóan. Továbbá alátámasztotta a kapacitások aránytalanságára vonatkozó megállapításokat.

A megoldási javaslatot az OTH az OEP Területi Hivatala (mint hatáskörrel rendelkező szerv) részére is megküldte, hogy a probléma rendezése érdekében vizsgálják meg: helytállóak-e a levélben a kihasználtsági adatokra vonatkozó állítások. Emellett az OTH jelezte, hogy szükségesnek látja a Csongrád megyei kapacitások és ellátási területek felülvizsgálatát, ezért kérte az ez irányú egyeztetések lefolytatását.

2012. február 27.-én a kijelölt betegszállítóktól telefonon érkezett jelzés miatt a betegszállítási helyzet zavartalan működése érdekében az OTH felkérte a Szegedi Tudományegyetem Klinikáját, hogy szíveskedjen felszólítani a járóbeteg szakrendeléseket: lehetőség szerint soron kívül vegyék át a betegeket a betegszállító szervezetektől az átmeneti időszakban. A lakosság részéről a betegszállítás fennakadásáról sem a Kistérségi Népegészségügyi Intézetekhez, sem az OTH-hoz panasz, bejelentés nem érkezett, ezzel kapcsolatosan hatósági intézkedést ezidáig nem kellett lefolytatni. A fekvőbeteg intézmények, háziorvosok sem jeleztek késedelmes szállítást.

Ezúton is kérjük a lakosság megértését a betegszállításban esetlegesen fennálló hosszabb várakozásért. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár együttműködik a helyzet mihamarabbi megoldása érdekében.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu