orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Indul a DEMOCOPHES: Európai együttműködés a humán bio-monitorozás (HBM) területén

2011.04.11. Nyomtatás
Twitter

Magyarország a házigazdája a DEMOCOPHES – Európai Környezet és Egészség Projekt nyitó rendezvényének. A DEMOCOPHES célja, hogy tesztelje az európai humán bio-monitorozás (HBM) koherens megközelítésének megvalósíthatóságát. Az összehangolt megközelítés célja, hogy olyan összehasonlítható HBM adatokat nyerjünk Európa szerte, amely támogatja a környezettel, az egészséggel és a vegyi anyagokkal foglalkozó szakpolitika igényeit. A DEMOCOPHES szorosan együttműködik a COPHES-el, azzal a tudományos konzorciummal, amely gondosan kidolgozza a humán bio-monitorozáshoz szükséges metodikákat, annak gyakorlati keretét, valamint a szakpolitikai ajánlásokat.

A DEMOCOPHES elővizsgálat során a következő biomarkereket (jelző anyagokat) nézik vizeletben és emberi hajmintában a szakemberek: higany, kadmium, ftalátok, valamint kotinin, amely a környezeti dohányfüst metabolitja. A projekt során 120 anya-gyermek pártól gyűjtenek mintákat és adatokat minden résztvevő országban.

A projekt összes résztvevője 2011. április 11. és 13. között Magyarországon ülésezik. A találkozó fő célja, hogy elindítsák a gyakorlati munkát a képzés és kommunikáció területén, valamint előkészítsék a résztvevők toborzásának és a minták gyűjtésének folyamatát.

A környezeti, toxikológiai és egészségügyi adatokkal kombinált HBM eredmények lehetővé teszik a lakosság expozíciójának becslését, valamint azt egyes esetekben bizonyos egészségügyi hatásokkal is összefüggésbe hozva, a bizonyítékokon alapuló döntések útján történő beavatkozást. Ugyanakkor a HBM lehet az a monitor eszköz, melynek segítségével megtudhatjuk, vajon egyes kémiai elemek betiltása, vagy használatuk korlátozása valóban elvezet-e az expozíció csökkenéséhez. A HBM, egyéb eszközökkel együtt alkalmazva, alkalmas arra, hogy támogassa és értékelje a vegyi anyagokkal kapcsolatos politikát, például a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokkal1 (POP’s: Persistent Organic Pollutants), peszticidekkel és nehézfémekkel kapcsolatban, emellett felhívja a figyelmet a lakosságot érő vegyi anyag expozíciókra (kitettségre). A HBM képes erősíteni az expozicíó becslését a REACH2 szempontjából is. A DEMOCOPHES ebben az értelemben teszteli egy egységes európai Humán Biomonitor Rendszer megvalósíthatóságát.

A projekt arra összpontosít, hogy meghatározza, vajon az európai HBM adatok összehasonlíthatóságának javítása lehetővé teszi-e a határokon átívelő humán expozíció becslését, egyben támogassa a referencia- és egészség alapú értékek kidolgozását.

A DEMOCOPHES – („DEMOnstration of a study to COordinate and Perform Human biomonitoring on a European Scale”) a LIFE + 2009 (DG environment-LIFE09 ENV/BE/000410) támogatásával valósul meg. A konzorcium tagja 18 európai uniós tagország, valamint Svájc, Norvégia és Horvátország.

A DEMOCOPHES-t a COPHES („COnsorcium to Perform Human Biomonitoring on a European Scale”) támogatja, amely 2009-ben indult, az Európai Közösség 7. Keret Program támogatásával (DG Research - Grant Agreement NUmber 244237). A COPHES fejlesztette ki a gyakorlati keretet, beleértve egy egységes vizsgálati protokollt, amely lehetővé teszi az összehasonlítható HBM adatok gyűjtését Európa szerte. A keret tartalmazni fog egy „útvonal tervet”, amely az HBM-ből származó adatok és a környezetre valamint egészségre vonatkozó információk egységes rendszerbe való ágyazását segíti, egyben kiemelten kezeli az etikai szempontokat, különösen a humán minták és adatok gyűjtése illetve tárolása során.

További információ: www.eu-hbm.info


Felvételeink a konferencia nyitónapján készültek a program hazai résztvevője, az ÁNTSZ Országos Környezetegészségügyi Intézetében.

ÁNTSZ Országos Környezetegészségügyi Intézet
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu