orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Az Országos Tisztifőorvos tájékoztató levele védőnőknek

2013.08.28. Nyomtatás
Twitter

Tisztelt Védőnő!

A daganatos megbetegedések megelőzésében a szűrővizsgálatok szerepe kulcsfontosságú. Most – európai uniós támogatással – újabb nagy lépést tehetünk ezen a területen, a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztésével. Kérem, engedje meg, hogy felhívjam figyelmét az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közreműködésével, európai uniós forrásból megvalósuló TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 azonosító-jelű projektre, amelynek címe: „Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása”. A projekt hosszú távú célkitűzése, hogy a tervezett tevékenységek, így a védőnői méhnyakszűrés is, hozzájáruljon a méhnyakrákból eredő halálozás jelenleg kedvezőtlen folyamatának megállításához.

A projekt tervezett megvalósításának időtartama: 2013. július 1. - 2015. június 30.

A méhnyakrákból eredő halálozás csökkentéséhez, és a célpopuláció szűrésen való megjelenése növeléséhez, a szűrés lakóhelyhez és a lakosokhoz történő közelebb vitele és a személyes meggyőzés alkalmazása a járható út.

Ehhez - a nemzetközi gyakorlatot követve - az alapellátás, és ezen belül a védőnőknek a szűrési folyamatba történő bevonása látszik alkalmazhatónak, amit az eddig szervezett mintaprogramok - Védőnői Méhnyakszűrő Program (VMP) - tapasztalatai is alátámasztanak.

A védőnők bebizonyították, hogy képesek és alkalmasak:

 • a méhnyakszűrés megtanulására,
 • a szűrendők elérésére, megszólítására, szűrésre ösztönzésre,
 • a szűrés végzésére, és
 • megfelelő minőségű kenetek vételére.

A védőnő eddigi nővédelmi feladatai közé tartozik a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 3.§ ac, pontja alapján „a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel.”

A 28/2013 (IV.5.) EMMI rendelet által módosításra került a területi védőnői ellátásról szóló rendelet. A rendeletben foglalt módosítások közül a népegészségügyi szűrés végzéséről szóló módosítások 2015. május 1-től hatályosak. A projekt a védőnői méhnyakszűrés végzésére való felkészülést kívánja támogatni.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, mint projektgazda vállalja a Védőnői Méhnyakszűrési Program kiterjesztését - önként jelentkező védőnők bevonásával. Biztosítja a védőnők elméleti és gyakorlati képzését, majd ezt követően közel 1300 védőnő méhnyakszűrés végzését.

A projekt közvetlen célkitűzése, hogy a védőnők hatékonyan részt vegyenek a körzetükben szervezett méhnyakszűrés szervezésében, valamint alkalmasak legyenek önállóan méhnyakszűrést végezni, bekapcsolódva ezzel a szervezett méhnyakszűrés folyamatába, és javítva a körzetükben lakó célcsoport tagjai számára a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét.

A programnak két fő célja van:

1. cél: A védőnők felkészítése a méhnyakrák megelőzésben való aktívabb részvételre, azaz

 • Szerezzen korszerű ismereteket a méhnyakrák megbetegedés megelőzésében,
 • Tudjon célzott egészségfejlesztő tevékenységet végezni a méhnyakrák megelőzése érdekében.
 • Sajátítsa el a kenetvétel technikáját, és azt biztonsággal végezze,
 • Képes legyen értékelni a szűrés eredményességét.

2. cél: A képzett védőnők bevonása a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzésébe.


1. Védőnők képzése/továbbképzése

A védőnők három féle - térítésmentes - továbbképzési lehetőség közül választhatnak, attól függően, hogy részt vettek-e már a Védőnői Méhnyakszűrő Programok képzésén, vagy sem.

1. Az eddigi Védőnői Méhnyakszűrő Programok során képzett védőnők számára egynapos továbbképzést biztosítunk. A tervezett óraszám: 8 óra. A képzést Budapesten és Nyíregyházán szervezzük, a jelentkezők lakhelyének függvényében. A VMP kiegészítő továbbképzés tervezett időszaka 2013. október hónap.

2. Az újonnan induló védőnők részére - akik eddig nem vettek részt Védőnői Méhnyakszűrő Programokban -, lehetőséget kapnak a védőnői méhnyakszűréshez kapcsolódó ismeretek megszerzésére. Ők, két továbbképzés közül választhatnak:

 • elméleti képzésen való részvétel
 • elméleti és gyakorlati képzésen való részvétel.

A projekt a csak elméleti továbbképzésre jelentkező védőnőknek is lehetőséget ad a képzés elvégzésére, ezzel a szűrendők tájékoztatásában, a lakosság meggyőzésében tudnak majd eredményesebbek lenni - azonban méhnyakszűrés végzésére ez a továbbképzés nem jogosít.

Az elméleti és gyakorlati képzésen részt vett, kiképzett védőnők méhnyakszűrési tevékenységet végezhetnek körzetükben, a projekt időtartamán belül. A képzés az ország egész területére kiterjed.

Elméleti továbbképzés:

Megyei vagy járási szinten tervezzük a képzéseket, átlagosan 15 fős csoportokban. Egy csoport képzése 3 napos lesz (1 nap elméleti, 2 nap kommunikációs képzés, 9 óra/nap).

A továbbképzés pontszerző, akkreditált program, a részvétel ingyenes, azaz a projekt biztosítja az oktatókat, a tananyagot, a helyszínt, az ellátást, valamint a 3 napos elméleti képzésnél igény szerint szállást 2 éjszakára. Ugyanakkor felhívom figyelmét, hogy képzéssel összefüggésben útiköltség elszámolásra nincs mód.

A továbbképzés tartalma: a méhnyakrákkal és megelőzésével, a szervezett szűrésekkel, és a szűrésekkel kapcsolatos kommunikációs, illetve elektronikus adatszolgáltatás ismeretei.

Gyakorlati továbbképzés:

Az elméleti képzést sikeresen elvégző védőnőknek a gyakorlati oktatást megyénként, kiválasztott nőgyógyászok tartják, a gyakorlati képzést a nőgyógyászati szakellátó rendelőikben. A gyakorlati képzés célja a méhnyakszűrés és a szűréshez kapcsolódó tevékenység megtanulása és az ezekben való jártasság megszerzése.

A gyakorlati képzésen elvárás, hogy a képzésben résztvevő legalább 30 kenet levételét végezze el sikeresen az oktató nőgyógyász felügyelete mellett. A védőnők úgynevezett másodkenetet vesznek. A gyakorlati képzés időtartama így változó, függ a fogadó nőgyógyász oktató időbeosztásától, a szűrendők megjelenésétől. A védőnők által levett kenetek egy kiválasztott citológiai laboratóriumba kerülnek, ahol a laboratórium a kenetek értékelésén kívül a védőnők által levett kenetek minőségértékelését is elvégzi.

A továbbképzések várható időszaka: 2014. január - 2014. augusztus.

2. A képzett védőnők bevonása a szűrés végzésébe

Az 1 napos továbbképzésen részt vett VMP-s védőnők, valamint az elméleti és gyakorlati képzésen részt vett, kiképzett „új védőnők” a projekt idejében méhnyakszűrési tevékenységet végezhetnek körzetükben. A projekt megvalósítása alatt megközelítőleg 75 ezer (25-65 év közötti) nő szűrése valósulhat meg.

A védőnői méhnyakszűréshez a projekt infrastruktúrával (nőgyógyászati vizsgálószék, paraván), a kenetvételi eszközökkel, továbbá a veszélyes hulladék szállítás biztosításával járul hozzá.

A Programban való részvételt a védőnő szakma, hivatás számára nagyszerű lehetőségnek tartjuk. Éljenek ezzel!

A programban való részvétel önkéntes, melyhez szükséges:

 • az önkormányzat, munkáltató támogatása
 • a szűrési tevékenység dokumentálásához, adatszolgáltatásához szükséges számítógép, nyomtató és internet elérés.

Bármely településről várjuk a védőnők jelentkezését! Nem kizáró ok az sem, ha egy településen több védőnői körzet működik, és nem kíván minden kolléganő részt venni a méhnyakszűrő programban!

Részvételi szándékuk jelzése az alábbi módon történik:

Jelentkezni elektronikus felületen lehet:

1. Regisztrálniuk kell a www.antsz.hu honlapján, a 2. sz. mellékletben leírtak szerint. Felhívom figyelmét, hogy a regisztráció nem jelenti automatikusan a programban való részvételi jelentkezést is! Regisztrációra 2013. szeptember 12-ig van lehetőség!

2. Regisztráció után a megadott e-mail címre fog megérkezni a hozzáférés igénylés igazolása, valamint – a regisztrációs igény jóváhagyása után – a felhasználónév és jelszó.

3. A jelentkezési felületen a megadott elérhetőségekkel 2013. szeptember 9-től - 2013. szeptember 15-ig van lehetősége jelentkezni minden védőnőnek.

A jelentkezés időtartama: 2013. szeptember 9-15.!

 

Az egyéni jelentkezések után, a továbbképzési csoportok megszervezése kétféle módon történik: A szervezők az egymáshoz legközelebb élő védőnőkből állítanak össze egy-egy csoportot, a lehetőség szerint megyei szinten, figyelembe véve, hogy a lehető legkevesebbet kelljen utazni.

A másik lehetőség, hogy - a vezető védőnők közreműködésével- a védőnők egymással megbeszélik, hogy kik szeretnének egy csoportot alkotni, s az így egymással előre egyeztetett, megfelelő létszámú (minimum 15 fő, maximum 20 fő), csoportok is jelentkezhetnek. Ennek előnye, hogy a képzést a járási központi városban szervezzük, az oktatók utaznak a helyszínre.


További információ:

Kapcsolattartó: Árváné Egri Csilla méhnyakszűrési alprojekt szakmai alprojektvezető
Elérhetősége:
arvane.csilla@oth.antsz.hu;
Telefon: 06( 1) 476 1198

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu