orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Területi ellátási kötelezettség: nem lesz lefedetlen térség az országban

2012.06.15. Nyomtatás
Twitter

Több hónapos, egyeztetésekkel kísért folyamat zárult le júniusban, amikor az Országos Tisztifőorvosi Hivatal meghozta határozatait arról, hogy az egyes egészségügyi szolgáltatók július 1-től milyen kapacitásokkal és milyen területi ellátási kötelezettséggel vesznek részt a fekvőbeteg-szakellátásban. A betegek számára a legfontosabb, hogy elsősorban továbbra is háziorvosukat kell felkeresniük, a beutalási rendet ismerve szükség esetén ők fogják pácienseiket a megfelelő intézménybe irányítani.

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2012. február 15-én megküldte az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások és az azokhoz tarozó ellátási területek felosztására irányuló javaslatát. Ennek alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 2012. február 16-án hivatalból eljárást indított a fekvőbeteg-szakellátási kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltatók fekvőbeteg-szakellátási kapacitásainak és az ezekhez tartozó ellátási területek megállapítására.

A szolgáltatók törvényben biztosított betekintési jogukkal élve az eljárás során keletkezett iratokat, így a GYEMSZI javaslata szerinti kapacitásokat és az ehhez tartozó ellátási területeket megtekintették, azokról másolatot kértek. Az iratbetekintést követően a szolgáltatók a javaslatban foglaltakkal kapcsolatosan észrevételt tettek, nyilatkoztak arról, hogy azzal egyetértve vagy attól eltérve milyen kapacitással, az ellátórendszer milyen szintjén és milyen terjedelmű ellátási területen képzelik el működésüket a jövőben.

Az OTH március végén térségenként tárgyalásra hívta meg a struktúraváltással érintett egészségügyi szolgáltatókat. Itt vitatták meg az ellátási területekkel kapcsolatos kérdéseket, azokat illetően egyes szolgáltatók között egyezségek is létrejöttek. Az un. progresszivitási szinteket érintően az OTH a Szakmai Kollégium véleményét kérte, melynek során meghatározták, hogy egy adott szakmában mely intézmény milyen szintű ellátásra képes, illetve lesz jogosult. A Szakmai Kollégium véleményét követően a GYEMSZI korábbi javaslata ismét áttekintésre került, figyelembe véve a korábbi egyeztetéseket és az időközben hatályba lépett jogszabály-módosításokat is.

A végleges javaslatot a GYEMSZI június 7-én küldte meg az OTH részére. Az OTH ennek alapján hozta meg döntését a fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók kapacitásairól (ágyszámokról) az aktív és krónikus ellátási formák tekintetében. Továbbá megállapította ezen szolgáltatók ellátási területét, amely meghatározza, hogy mely településről illetve településrészről lesz köteles a betegeket fogadni. Az intézmények részére a döntések 2012. június 11-én postázásra kerültek. Az OTH döntését 2012. július 1-től kell alkalmazni, vagyis ettől az időponttól kell a határozatban megállapított szakmákat működtetni, a kijelölt ellátási területről a betegeket fogadni.

Az egészségügyi szolgáltatások szerkezetének megváltozása miatt az OTH az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeit is módosítani fogja. Ebben az eljárásban az érintett fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények nyilatkozatát kéri arról, hogy kapacitásaikat milyen osztályszerkezetben kívánják működtetni a jövőben. A működési engedély módosítását követően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kórházak finanszírozási szerződésén is átvezeti a július 1-től bekövetkező változásokat.

Az OTH által hozott döntés biztosítja, hogy az ország területén élők a fekvőbeteg szakellátás alapszintjétől a legmagasabb szintig a szükséges ellátást megkaphassák, kijelöli azon intézményeket, melyek ezen ellátásra kötelezettek. A betegeknek elsősorban továbbra is háziorvosukat kell felkeresniük, a beutalási rendet ismerve szükség esetén ők fogják pácienseiket a megfelelő intézménybe irányítani.

Az OTH a kapacitásokat és ellátási területeket érintő változásokat 2012. július 1-től fogja közzétenni honlapján.


Országos Tisztifőorvosi Hivatal Igazgatási Főosztály
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály


Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu