orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

Hazánkban is napirenden a Víz és Egészség Jegyzőkönyv

2014.10.10. Nyomtatás
Twitter

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) koordinálja azt a nagyszabású országos felmérést, melynek célja, hogy választ kapjanak arra a kérdésre: megvalósul-e hazánkban az esélyegyenlőség a biztonságos ivóvízhez és szennyvízelvezetéshez (szanitáció) való hozzáférés területén. A várhatóan mintegy hathónapos munka első lépéseként az Országos Környezetegészségügyi Intézet és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közös szervezésében 2014. október 8-án Budapesten rendezték meg az Egyenlő esélyű hozzájutás a vízhez és szanitációhoz című workshopot három külföldi előadó, valamint számos hazai kormányzati és civil szakértő részvételével.

A Víz és Egészség Jegyzőkönyv (VEJ) 2005-ben lépett hatályba, kötelezve a pán-európai országokat, hogy biztosítsák az egyenlő esélyű hozzájutást a megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízhez valamennyi lakos számára. Az ENSZ Közgyűlése és Emberi Jogi Tanácsa 2010-ben már emberi jogként deklarálta ezt a célkitűzést. A VEJ keretében megszületett az önkéntesen kitölthető Egyenlő Esély Értékelőlap. Az önértékelés segítheti a kormányzatokat és érdekelt feleket abban, hogy a jelenlegi helyzetről átfogó képet kapjanak. A kiértékelést követően megfogalmazhatók mindazon feladatok, eszközök, finanszírozási stratégiák és intézkedési tervek, amelyekkel elérhető a diszkriminációmentes, teljes körű biztonságos ivóvízellátás és szennyvízelvezetés.

A budapesti workshop délelőtti szekciójában a Víz és Egészség Jegyzőkönyvet mutatták be a külföldi előadók: Oliver Schmoll (WHO Európai Regionális Iroda, Víz és Szanitáció programigazgató) és Nicholas Bonvoisin (ENSZ EGB, Környezetegészségügyi Részleg). A világháló segítségével bejelentkezett David Alves (Portugál Víziközmű-szolgáltató Szabályozó Hatóság), hogy ismertesse hazája eddigi tapasztalatait. A Víz és Egészség Jegyzőkönyv hazai végrehajtásának helyzetéről dr. Kádár Mihály szakértő beszélt, aki nyugdíjba vonulásáig az Országos Környezetegészségügyi Intézetben ennek a szakterületnek volt a vezetője. A délutáni szekcióban a magyarországi helyzet volt a központ téma. Az OKI munkacsoport létrehozását kezdeményezi a vízhez és szanitációhoz való hozzájutás, mint alapvető emberi jog helyzetének vizsgálatára. A hazai állapotot és a megoldási útvonalakat az Egyenlő esélyű hozzájutás értékelőlap kollektív kitöltésével mérik fel. A jelenlévőkkel dr. Vargha Márta, a VEJ hazai nemzeti fókuszpont vezetője ismertette az értékelőlap céljait, felvázolta a munka menetét. A résztvevők élénk eszmecserét folytattak az értekezleten, minden érdekelt fél (kormányzati és civil egyaránt) megoszthatta véleményét, javaslatait. A workshop az eredmények összegzésével és a további lépések megtervezésével zárult.

A workshop képekben: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu