orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Jogszabályok / Útmutatók » Környezet- és településegészségügy

Tájékoztatás a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015 EMMI rendeletről

2016.02.04. Nyomtatás
Twitter

A “Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” szóló rendelet megalkotásának célja az volt, hogy – a ÁNTSZ alapelveivel összhangban – megelőzhetőek legyenek Magyarországon a tavalyi spanyolországi vagy New York-ihoz hasonló méretű, több 100 megbetegedéssel járó járványok. Az elmúlt 10 év tudományos vizsgálati eredményei a Legionella hazai előfordulásáról azt mutatják, hogy fennáll ennek kockázata, annak ellenére, hogy a felismert esetek száma jelenleg alacsony. Ugyanakkor a probléma társadalmi-gazdasági kockázatát jól jelzi az a nagyfokú érdeklődés és aggodalom amely a pécsi egyetemi klinikán észlelt Legionella szennyezést kísérte.

A rendelet a hazai tapasztalatokra és lehetőségekre alapozva készült el, így a nyugat-európai vagy egyéb nemzetközi példáknál kevésbé szigorú, és elsődlegesen a kiemelt kockázati pontokra fókuszál. Ezek közül az egészségügyi intézmények és a szociális (idős)otthonok a fogékony betegek nagy száma, és az egészségügyi ellátással összefüggő esetek jelentős (akár 30 %-os) halálozása miatt kockázatosak. A szálláshelyek elsősorban a gazdasági kockázatok miatt kerültek ebbe a körbe. Az utazással összefüggő esetek egész Európában bejelentésre kerülnek, és ha nem igazolható, hogy az érintett szálloda mindent megtett a kockázat kiküszöbölésére, akkor egy nyilvános, utazásszervezők és magánszemélyek által is elérhető “feketelistára” kerül. Emellett több példa volt már, hogy betegek vagy családtagjaik polgári pert indítottak a szálloda ellen a megbetegedés miatt.

A használati melegvíz vizsgálata (évi egy alkalommal, általában egy ponton) csak a fenti létesítmények esetén kötelező. Az egyéb közintézmények feladata a rendelet alapján megállapítani, hogy fennáll-e a Legionella fertőzés kockázata. Amennyiben a használati mód, és a fogékony személyek száma nem indokolja (ami a legtöbb közintézményről elmondható), akkor nincs további (vizsgálati vagy egyéb) kötelezettség.

A műszaki előírások csak az új építésű létesítményekre vonatkoznak, és összhangban vannak a vízhálózatok kialakítására vonatkozó MSZ 806 építési szabványsorozattal. Így ez sem az üzemeltetők, sem a kivitelezők számára nem jelent többletköltséget.

A közfürdők közül a rendelet azokra ír elő vizsgálati kötelezettséget, amelyek vízpermetet képeznek (pl. pezsgőmedencék, élménymedencék), a gyógymedencéket nem érinti. A medencék vizét a hatályos közfürdő rendelet értelmében is havonta kell vizsgáltatni, így a jelen rendelet előírásai a vizsgálati paraméterkört egészítik ki egy további paraméterrel. A hazai szakmai testületek által összeállított MSZ 15234 szabvány, amely a jó gyakorlatot rögzíti, jelenleg is előírja Legionella vizsgálatát (a rendeletnél nagyobb gyakorisággal), tehát a lelkiismeretes üzemeltetők számára a rendelet könnyítést jelent.

A rendelethez az OKK egy módszertani útmutatót állított össze, amely részletes útmutatást tartalmaz a rendeletben előírt kockázatbecslés elvégzéséhez, így a feladat külső szakértő bevonása nélkül is elvégezhető.

Módszertani útmutató az alábbi linken érhető el:
belső hálózatról: http://oki.wesper.hu/files/dokumentumtar/modszertani-utmutato-legionella-2016.pdf

külső hálózatról: http://oki.antsz.hu/files/dokumentumtar/modszertani-utmutato-legionella-2016.pdf